Byvoeglike Naamwoorde Flashcards Preview

Afrikaans > Byvoeglike Naamwoorde > Flashcards

Flashcards in Byvoeglike Naamwoorde Deck (30)
Loading flashcards...
0

Bitter

Bitter

1

Dapper

Dapper

2

Lekker

Lekker

3

Dik

Dik

4

Skoon

Skoon

5

Vuil

Vuil

6

Siek

Siek

7

Suur

Suur

8

Swaar

Swaar

9

Vet

Vet

10

Warm

Warm

11

Bang

Bang

12

Ryk

Ryk

13

Jonk

Jong

14

Lank

Lang

15

Hoog

Hoë

16

Moeg

Moeë

17

Vroeg

Vroeë

18

Laag

Lae

19

Doof

Dowe

20

Gaaf

Gawe

21

Dof

Dowwe

22

Lief

Liewe

23

Dood

Dooie

24

Goed

Goeie

25

Oud

Ou

26

Koud

Koue

27

Wyd

Wye

28

Goud

Goue

29

Nuut

Nuwe