NvdM Hoofstuk 5 Flashcards Preview

Afrikaans > NvdM Hoofstuk 5 > Flashcards

Flashcards in NvdM Hoofstuk 5 Deck (8)
Loading flashcards...
1

1. Waarom het die vet man so vinnig verdwyn?

Daar was 'n monster in die voorportaal.

2

2. Hoekom het Stefan so vinnig na die badkamers gehardloop?

'n Monster het hom gejaag

3

3. By watter toilet het Stefan ingegaan? Hoekom?

Die meisies toilet, om Rinnie te soek.

4

How het die teater se naam in die spieël verander?

Retsnom is Monster

5

5, waarom het Stefan by die toilethokkie ingegaan?

Om die monster uit te sluit.

6

6. Wat het hy gevoel toe hy die toilethokkie se deur oopruk?

'n Koel nagvoindjie

7

7. Wat het Stefan besef?

Hy was in die fliek.

8

8. Waarom het hy die slotjie toegeskuif?

Om die monster uit te sluit