Tyd Flashcards Preview

Afrikaans > Tyd > Flashcards

Flashcards in Tyd Deck (23)
Loading flashcards...
1

Tien oor

Ten past

2

Kwart oor

Quarter past

3

Twintig oor

Twenty past

4

Vyf en twintig oor

Twenty five past

5

Halfses

Half past five

6

Vyf en twintig voor

Twenty five to

7

Twintig voor

Twenty to

8

Kwart voor

Quarter to

9

Tien voor

Ten to

10

Vyf voor

Five to

11

Eenuur

One o'clock

12

Twee-uur

Two o'clock

13

Drie-uur

Three o'clock

14

Vieruur

Four o'clock

15

Vyfuur

Five o'clock

16

Sesuur

Six o'clock

17

Sewe-uur

Seven o'clock

18

Agtuur

Eight o'clock

19

Nege-uur

Nine o'clock

20

Tienuur

Ten o'clock

21

Elfuur

Eleven o'clock

22

Twaalfuur

Twelve o'clock

23

Vyf oor

Five past