Woordeskat - Vorms Flashcards Preview

Afrikaans > Woordeskat - Vorms > Flashcards

Flashcards in Woordeskat - Vorms Deck (32)
Loading flashcards...
1

Surname

Van

2

First name

Voornaam

3

Birthday

Verjaarsdag

4

Date of birth

Geboortedatum

5

Place of birth

Geboorteplek

6

Age

Ouderdom

7

Address

Adres

8

Postal address

Posadres

9

Street address

Straatadres

10

Code

Kode

11

Region

Streek

12

Taalvoorkeur

Preferred language

13

E-mail address

E-posadres

14

Telefoonnommer

Telephone number

15

Fax number

Faksnommer

16

Colour of hair

Kleur van hare

17

Name of parent

Naam van ouer

18

Guardian

Voog

19

Interests

Belangstellings

20

Favourite food

Gunstelling kossoort

21

Favourite sport

Gunstelling sportsoort

22

Pet

Troeteldier

23

Like the least

Hou die minste van

24

Like the most

Hou die meeste van

25

Good at

Goed in

26

Pen pal

Penmaat

27

Colour of eyes

Kleur van oë

28

Height

Lengte

29

Stokperdjies

Hobbies

30

Grade

Graad

31

Subjects

Vakke

32

Personal information

Persoonlike inligting