Tye - Toekomende Tyd Flashcards Preview

Afrikaans > Tye - Toekomende Tyd > Flashcards

Flashcards in Tye - Toekomende Tyd Deck (6)
Loading flashcards...
1

Reël 2

Is —> sal .......... wees

2

Reël 2

Het —> sal ................... hê

3

Reël 4

Skeibare ww —> the ww join and go to the end of the sentence

4

Reël 5

This rule includes "wil, kan, moet, en sal"
e.g. wil —> sal ............ wil + ww.

5

Reël 5 a)

sal —> sal + ww

6

Reel 1

PT —> sal ........... (geen ge) ww