"ქიმია" Flashcards Preview

ქიმია > "ქიმია" > Flashcards

Flashcards in "ქიმია" Deck (22):
1

ქიმია მეცნიერებაა რომელიც შეისწავლის

ნივთიერებებს, მათ თვისებებს და ამ ნივთიერებების გარდაქმნას ერთმანეთში, და ამ გარდაქმნების თანხლებ მოვლენებს

2

ნივთიერებების თვისებები

1) აგრეგატული მდგომარეობა(მყარი, თხევადი, აირადი) 2) ფერი, სუნი, გემო 3)დუღილის ტემპერატურა 4) ლღობის ტემპერატურა(ყინულის დნობის 0 ცელ) 5) ელექტრო გამტარობა( ვერცხლი, სპილენძი, ალუმინი) 6) წყალში ხსნადობა 7) მბზინვარება 8) პლასტიკურობა 9) მაგნიტით მიზიდვა

3

სუფთა ნივთიერებაა, რომელსაც

გააჩნია მუდმივი ფიზიკური თვისებები

4

ნარევი შედგება

რამდენიმე ნივთიერებისგან და ამ ნარების ფიზიკური თვისებები დამოკიდებულია მის შემადგენლობაში შემავალი ნივთიერებების თვისებებზე.

5

წყალში ხის ნარევი-

დაწვდომა და შემდეგ დეკანტაცია-წლის ნელი გადასხმა

6

წყალი და ქვიშა-

გაფილტვრა

7

წყალი და შაქარი-

ამოშრობა

8

წყლის დისტილაცია-

ანუ გამოხდა

9

წყალი და ზეთი-

გამყოფი ძაბრი

10

ხის ნახერხი და რკინის ნაქლიბი-

მაგნიტი

11

ნივთიერება შედგება

მოლეკულებისგან და ატომებისგან

12

მოლეკულა ნივთიერების

მცირე ნაწილაკია, რომელსაც გააჩნია ამ ნივთიერებების ქიმიური თვისებები და შემადგენლობა.

13

მოლეკულები შედგებიან

ატომებისგან

14

ატომი არის

ნივთიერების უმცირესი ქიმიურად განუყოფელი ნაწილაკი

15

მარტივია ნივთიერება რომელიც

შედგება 1 სახის ატომებისგან მაგ: წყალბადი (H2), ჟანგბადი (O2)

16

რთულია ნივთიერება

რომელიც შედგება რამდენიმე სახის ატომებისგან. მაგ: წყალი (H2O), ნახშიროჟანგი (CO2), ამიაკი (NH3)

17

მარტივი ნივთიერება-მეტალები

ნატრიუმი, კალიუმი, კალციუმი, რკინა

18

მარტივი ნივთერება- არამეტალები

ჟანგბადი, გოგირდი, ნახშირბადი, და ა.შ

19

ქიმიური ელემენდი არის

ერთი სახის ატომების ერთობლიობა

20

ფარდობით ატომური მასა Ar გვიჩვენებს

რამდენჯერ აღემატება მოც. ატომის მასა ნახშირბადის ატომის მასის 1/12-ედს

21

ფარდობითი მოლეკულური მასა

Mr

22

ქიმიური ფორმულა

ნივთიერების შედგენილობის პირპბით ჩანაწერია, ქიმიური სიმბოლოებითა და ინდექსებით