ნახატები Flashcards Preview

ქიმია > ნახატები > Flashcards

Flashcards in ნახატები Deck (11):
1

ტუტე

A image thumb
2

ალკენი (უჯერი ნახშირწყალბადები)

A image thumb
3

ალკინი

A image thumb
4

კეტონი

A image thumb
5

ალდეჰიდი

A image thumb
6

კარბოქსილ მჟავა

A image thumb
7

ესტერი

A image thumb
8

ალკოჰოლი

A image thumb
9

ეთერი

A image thumb
10

რთული ალკენი

A image thumb
11