წყალბადი (H) Flashcards Preview

ქიმია > წყალბადი (H) > Flashcards

Flashcards in წყალბადი (H) Deck (13):
1

წყალბადის ქიმიური სიმბოლო

H

2

წყალბადის ქიმიური ფორმულა

H2

3

წყალბადის mdebareoba

I პერიოდის I ა ჯგუფი

4

წყალბადის ბირთივის მუხტი

+1

5

წყალბადის Ar=

1

6

წყალბადის Mr

2

7

წყალბადის ელექ.ფორმულა

1S1

8

წყალბადის ჟანგვის რიცხვი 

არამეტალებთან +1 ; მეტალებთან -1 (მინუს ერთი)

9

ბუნებაშ წყალბადი გავრცელებულია 

ნაერთების სახით

10

წყაბადის ფიზიკური თვისებები

წყალბადი არის 

1) უფერო 2) უსუნო 3) აირადი 

ჰაერზე მსუბუქია, ამიტომ მისი ,,გადასხმა" შეიძლება ერთი ჭურჭლიდან მეორეში

11

წყალბადის ქიმიური თვისებები

1) ურთიერთქმედება  მეტალებთან 

2Al + 3H2 → 2AlH3

2) ურთიერქმედება არამეტალებთან 

H2+S→ H2S

12

წყალბადი ( H ) გამოიყენება როგორც

საწვავი , მეტალების მისაღებად მათი ოქსიდებიდან

13