წესები Flashcards Preview

ქიმია > წესები > Flashcards

Flashcards in წესები Deck (11):
1

ლაკმუსი მჟავა არეში

წითელი

2

ლაკმუსი ნეიტრალურ არეში

იისფერი

3

ლაკმუსი ტუტე არეში 

ლურჯი

4

ფენოპტალენი მჟავა არეში

უფერო

5

ფენოპტალენი ნაიტრალურ არეში

უფერო

6

ფენოპტალენი ტუტე არეში

ჟოლოსფერი

7

მეთილინარინჯი მჟავა არეში

ვარდისფერი

8

მეთილნარინჯი ნეიტრალურ არეში

ნარინკისფერი

9

მეთილნარინჯი ტუტე არეში

ყვითელი

10

ტუტე

წყალში ხსნადი ფუძე

11

ჰიდრატაცია

ნივთიერების წყალთან მიერთების პროცესი