ქლორი Flashcards Preview

ქიმია > ქლორი > Flashcards

Flashcards in ქლორი Deck (16):
1

ბუნებაში გავრცელების მიხედვით, ქლორი

მე-11 ელემენტია

2

ქლორი ქიმიური აქტიურობის გამო, ბუნებაში

თავისუფალი სახით არ არსებობს

3

ქლორი გავრცელებულია

მინერალების სახით

4

NaCl

ქვამარილი

5

KCl

სილვინი

6

ქლორის იზოტოპური შედგენილობა ასეთია

35Cl - 75,8%

37Cl - 24,2%

7

ჩვეულებრივ პირობებში ქლორი არის

მომწვანო-მოყვითალო აორადი ნივთიერება

A image thumb
8

ქლორი წყალში

კარგად იხსნება

9

ქლორი ურთიერთქმედებს 

წყალბადთან, მეტალთან და წყალთან

 

10

Cl2+H2O→

2HCl

11

3Cl2 + 2Fe →

 2FeCl

12

წყალთან კი ქლორი თავისუფლად ურთიერთქმედებს

Cl2+ H2O→

 HCl + HClO

13

ქლორი ურთიერთქმედებს ჰალოგენებთან (ბრომიდები და იოდიდები) და აძევებს

 

ბრომსა და იოდს

14

2KBr + Cl2 →

2KCl + Br2

15

2KI + Cl2 → 

 2KCl + I2

16

ქლორი გამოიყენება 

  1. ტანსაცმლის მშრალი წმენდისათვის,სასმელი წყლის სადეზინფექციოდ, ქსოვილებისა და ქაღალდის გასათეთრებლად, ასევე მედიცინაში ნატრიუმის ქლორიდის 0.9%-იანი ხსნარი, ფიზიოლოგიური ხსნარის სახელწოდებით, ნატრიუმის ქლორიდი ასევე გამოიყენება კვებით მრეწველობაში