11. Càncer còlon i recte Flashcards Preview

Ciru > 11. Càncer còlon i recte > Flashcards

Flashcards in 11. Càncer còlon i recte Deck (27):
1

Normalment un càncer colorecal és més cronic que és dret o esquerre?

dret

2

Tríada: dolor abdominal + anèmia + dirrea; és típica del tumor de cpolon dret o esquerre? i la de dolor abdominal + rectorràgia + restrenyiment?

1. Dret
2. Esquerre

3

Per què s'utilitza el marcador CEA (antigen carcinoembrionari)?

Pel seguiment de càncer còlon

4

Cert o fals:
en càncer de còlon es fa QT pre-quirúrgica

Fals

5

Quines artèries ens emportem en la cirurgia de càncer a:
a) còlon dret
b) angle hepàtic còlon
c) còlon transvers

a) ileocòlica
b) ileocòlica i branca mitja de la còlica mitjana
c) ileocòlica + branca mitja de la còlica mitjana + superior de la còlica esquerre

6

Quin és el dia que marca la cicatritació (fins quan es pot der dehiscència)?

4t o 5è dia

7

Quina és la complicació ppal de la IQ del càncer de còlon?

infecció intraabdominal (dehiscència)

8

Quina estadificació dé el càncer rectal quan envaeix serosa?

el recte NO TÉ SEROSA així que no hi ha estadifiació lògica amb la pregunta

9

Cert o fals:
c.còlon té gran component genètic

Fals: 15%

10

Cert o fals:
les rectorràgies són molt suggestives e c.còlon

Fals: 90% són proctològiques

11

Cert o fals:
Pel Dx de c.còlon es fa colonoscòpia + TC + CEA

Fals: TC per extensió, CEA per seguiment i pronòstic

12

Cert o fals:
T1 c.còlon es limita a mucosa

Fals: submucosa també

13

Cert o fals:
N1 c.còlon inclou fins a 3 gànglis

Cert

14

Cert o fals:
la complicació per infecció intraabdominal post-IQ de c.còlon és abans de 4-5dies

Fals: és a partir de 4-5 dies, indica dehiscència (no mala tècnica del cirurgià)

15

Cert o fals:
els tumors mucinosos de còlon tenen pitjor pronòstic

Cert

16

Cert o fals:
QT adjuvant post-4setmanes a IQ còlon és ttm estàndard

Fals: només en estadis III i IV o amb factors de mal pronòstic

17

Cert o fals:
Dx c.còlon requereix colonoscòpia total a diferència de c.recte

Fals: en el recte també fem total

18

Cert o fals:
ttm c.recte es busca en base al TNM

Fals: també inclou l'afectació de la fàscia rectal (MRC: marge ressecació circumferencial)

19

Cert o fals:
c.recte s'han de deixar marges de >2cm i >1cm del mesorecte

Fals: >1mm de mesorecte

20

Quina localització de c.còlon té la dríada "DAAD"(dolor abdominal, anèmia, diarrea)? Quina clínica té l'altre?

DRET.
L'esqueRRe té clínica "DARR": dolor abdominal, rectorràgies, restrenyiment

21

Quants gnglis es treuen mínim en la limfadenectomia de c.colon?

igual o >12

22

Quins estadius de c.còlon són locorregionals?

I-III

23

Quines són les ppals UCIEs de c.còlon? i de recte?

Obstrucció (sobretot angle esplènic) > perforació > hemorràgia

24

localització ppal M1 còlon?

Fetge i pulmó

25

Seguiment de IQ còlon?

a) Ha + exploració + CEA. Cada 3-6mesos x 2 anys + cada 6 mesos fins a 5anys
b) TC/any x3 anys
c)colono a l'any, després segons indicat

26

Longitud normal del recte?

15cm des del solc interesfinterià

27

Com s'estudia T,N,M,ercidiva de c.recte?

T i N: ecoendorectal i/ RM
M: TC abd + Rx tòrax (o TC tòrax)
recidiva: PET-TC