18. Pancreatitis Flashcards Preview

Ciru > 18. Pancreatitis > Flashcards

Flashcards in 18. Pancreatitis Deck (32):
1

Quines 2 etiologies són les ppals de pancreatitis aguda?

colelitiasi i alcoholisme

2

Quin enzim és el que produeix la lesió de les pancreatitis?
a) amilasa
b) tripsina
c) tripsinogen
d) lipasa
e)Tots els anteriors

b) tripsina (tripsinogen activat)

3

Cert o fals:
Difícilment es veuen pancreatitis agudes greus

Fals: el 20% són greus

4

Cert o fals:
Per a veure la pancreatitis necrotitzant al TC cal esperar 72h

Cert (pel Dx definitiu)

5

Cert o fals:
Les elevacions analítiques no es correlacionen amb la gravetat de la pancreatitis aguda

Cert

6

Cert o fals:
Les nectorisi pancreàtiques es tracten amb ATB per evitar infecció

Fals: es tracten amb ATB quan hi ha evidència d'infecció

7

Cert o fals:
La infecció es el millor factor morbi-mortalitat

Cert

8

Quin paràmetre dura més elevat en pancreatitis aguda?

Lipasa > amilasa

9

Què és el Sg.Gray Turner?

Equimosi als flancs en pancreatitis aguda

10

Què és el Sg.Cullen?

Equimosi periumbilical en pamcreatits aguda

11

Què permet classificar a les pancreatitis agudes?

Necrosi +/- fallada orgànica

12

Quin enzim és criteri Dx de panrceatitis agudes?

> o = 3 amilases

13

Quins són els gèrmens ppals d'infecció necrosi pàncrees?

Monomicrobiana, sobretot BGN (proliferació intestinal)

14

Ppal mètode Dx infecció pancreatitis aguda?

PAAF

15

Cert o fals:
En pancreatitis aguda lleu ens limitem a fer ttm de dieta baixa en greix i CH

Fals: limitacióde dieta total mentre el pacient no ho toleri

16

Cert o fals:
en pancreatitis aguda greu fem NPT

Cert i Fals: la fem quan el pacient no tolera la enteral (majoria de vegades)

17

Cert o fals:
No es dóna profilaxis en la pancreatitis aguda greu

Cert

18

Cert o fals:
La infecció de pancreatitis es tracta amb IQ

Fals: es pot fer ttm amb ATB segons l'estat del malalt i possibilitats terapèutiques

19

Cert o fals:
Una necrosi estèril amb símptomes persistent s'opera

Cert

20

Cert o fals:
Els asiàtics tenen més risc a pancreatitis cròniques

Cert: i el africans també

21

Cert o fals:
El consum d'alcohol es relaciona quantitativament amb el risc de pancreatitis crònica

Cert

22

Cert o fals:
Pancreatitis crònia autoimmunes és més freq en dones

Fals: en homes (15H/2D)

23

Cert o fals:
Dx pancreatitis crònica es fa sobretot per TC (quan és Dx morfològic)

Fals: és la CRM o ecoendoscòpia

24

Què és freq trobar al defecar eb oancreatitis crònica?

Esteatorrea

25

En quins tumors només es dilata la via biliar intrahepàtica?

Tumors de Katskin i vesícula biliar

26

La mortalitat precoç (2 setm) i tardana de la pandreatitis aguda, a què s'associen?

Precoç: fallada multiorgànica
Tardana: infecció de la necrosi

27

Cert o fals:
les lipases i amilases no corresponen a la gravetat de la pancreatitis aguda

Cert

28

Quins són els tres símptomes ppals de pancreatitis aguda?

Dolor, esteatosi, DM

29

Cert o fals:
En fases avançades de pancreatitis el dolor és més recurrent i pot desapareixer, indicant mal pronòstic

Cert: si despareix pot indicar fibrosis d'estat avançat

30

Cert o fals:
el tabac i pancreatitis cro`nica són dosis dependents, a diferència de l'alcohol

Fals: l'alcohol també és dosi-dependent

31

quina és la ppal prova no invasiva per mesurar funció hepàtica?

a) test alè amb triglicèrids marcats
b) test elastasa fecal

32

Què es tracta en la pancreatitis crònica?

Dolor i dèficits exocrins (enzims)