4. Esòfag II Flashcards Preview

Ciru > 4. Esòfag II > Flashcards

Flashcards in 4. Esòfag II Deck (8):
1

Quins càustics són més greus, àcids o bàsics?

Bàsics

2

Quines 3 coses no fem mai en ingestió per càustics?

Fer vomitar, donar llet, SNG

3

DxD acalàsia?

Neo 1/3 distal esòfag

4

"hola, no puc empassar", què tinc?

Acalàsia

5

On es localitza el diverticle de zenker?

1/3 proximal de l'esòfag, posterior.

6

Clínica típica de Zenker?

Dificultat per menjar i regurgitació

7

ttm diverticles per tracció?

NO QUIRÚRGIC

8

ttm diverticle 1/3 inferior?

ttm trastorn motor associat (si n'hi ha)