16. Colelitiasi i colecistitis Flashcards Preview

Ciru > 16. Colelitiasi i colecistitis > Flashcards

Flashcards in 16. Colelitiasi i colecistitis Deck (37):
1

L'artèria cística d'on ve?

Art.hepàtica dreta

2

Tipus de colelitiasi + freq en asiàtics?

pigmentària marró (negra també)

3

Cert o Fals:
Argentina té més freq de colelitiasi

Fals: Xile, Bolíbia, canada, escandinavia, alaska, indis prima arizona

4

Cert o Fals:
les colelitiasi radiotransparent s'associa a cirrosi

Fals: Cirrosi s'associa a pigmentària negra, la radiotransparent ñes la oigmentària marró

5

Cert o Fals:
la pigmentària negra s'associa a Gilbert

Cert: i cirrosi, Crohn, hemòlisi crònica

6

Cert o Fals:
colelitiasi de colesterol són més recidivants

Fals, són les pigmentaries marrons

7

Cert o Fals:
multípares tenen més risc de multípares a tenir colelitiasi

Fals: el risc només es modifica durant l'embaràs, després es normalitza

8

Cert o Fals:
colecistitis és la indecció del cístic

Fals: és la inflamació

9

Cert o Fals:
en la fístula bilioentèrica els càlculs acostumen a impactar a nivell de l'ili

Cert: ili biliar

10

Què és el sd.bouveret?

Colelitiasi ha sortit per fístula bilioentèrica i ha impactat a nivell proximal al duodè, ocluint la sortida gàstrica

11

Quins són els factors de risc de colelitiasi?

edat, dona, embaràs, fàrmacs (Es, ACOs, ATB), obesitat, hist.familiar, pèrdua ràpida de pes, DM, crohn, cirrosi, lípids sèrics, menys exercici, etc.

12

On es troba la colelitiasi pigmentària marró i no la negra?

A vies biliars (colèdoc), negra sobretot en bufeta

13

Cert o Fals:
augment de triglicèrids i colesterol predisposa a colelitiasi

Fals: el colesterol no

14

Cert o Fals:
el cafè protegeix de la colelitiasi

Cert: 2-3 al dia

15

Cert o Fals:
el dolor de colelitiasi varia amb el moviment

Fals

16

Cert o Fals:
en els còlocs biliars el pacient té bon estat gral

Cert

17

Cert o Fals:
dx còlic biliar és clínic

Cert

18

Cert o Fals:
dx còlic biliar és eco abdominal

Fals: és clínic però aquesta la confirma

19

Cert o Fals:
ttm ppal en còlic biliar són àcids biliars o litotrícia

Fals: són AINEs / meperidina i colecistectomia

20

quin % de còlics no colecistectomitzats farà recidiva o complicacions?

70% als 2 anys

21

ttm colelitiasi assimptomàtica?

Res

22

què pass als pacients amb clínica atípica de còlic biliar que es fa colecistecotmia?

Símptomes persistents

23

Cert o Fals:
colecistitis aguda i colelitiasi es localitzen al mateix lloc

Cert, conducte cistic

24

Cert o Fals:
colecistitis i colelitiasi no es confonen per el quadre de dolor

Cert, generalment són diferents

25

Cert o Fals:
colecistitis té reacció peritonial igual que colelitiasi

Fals: colelitiasi no en té

26

A quima malaltia es pot assemblar el dolor de colecistitis?

M.cardíaca

27

Cert o Fals:
transaminases en colecistitis normalment normals

Fals: si són normals sera més tipic de colelitiasi

28

QUè indica Sg.Murphy positiu?

Colecistitis. Palpació hipocondri a l'espirar dolorosa

29

ppals complicacions colecistitis?

empiema vesicular, colecistitis gangrenosa, colecisitits emfisematosa, perforació

30

Cert o Fals:
colecistitis emfisematosa té aire a la bufeta

Fals: a la paret vesicular

31

ttm colecistitis?

a) Aguda estable : cefalo 3a o quinolona + Metronidazol
b) Aguda innestable: piper-tazo
c) aguda no tributària a IQ: colecistotomia percutània transhepàtica + pig taiñ

32

Què es el Sd.mirizzi?

Càlcul impactat a la sortida del cístic, obstrueix conducte hepàtic comú que pot evolucionar a fístula. Complicació de la colelitiasi. Hi ha 4 tipus

33

En sd.Mirizzi tipus III i IV, quin ttm quirúrgic fem?

hepatojujonectomia

34

On esta la bossa de hartmann?

dreta cístic (sortida bufeta)

35

què és l'ili biliar?

Fístula bilioentèrica on la colelitiasi passa a intestí i s'impacta en aquest, sobretot a nivell d'ili. Complicació de colelitiasi

36

En qui és més freq l'ili biliar?

Dones >65a

37

Què pot indicar una aerobília?

Fístula bilioentèrica (ili biliar o sd. bouveret)