14. Trauma abdominal Flashcards Preview

Ciru > 14. Trauma abdominal > Flashcards

Flashcards in 14. Trauma abdominal Deck (24):
1

Què defineix una ferida penetrant abdominal?

Quan perfora el peritoni

2

Quina és la causa ppal d'hipotensió en traumàtic?

Hipovolèmia x hemorràgia

3

Quina és la única indicació del rentat peritonial?

Innestabilitat hemodinàmica

4

Pacient politraumàtic hemodinàmicament innestable i TC compatible amb melsa trencada (trauma tancat). Què fem?
I si la lesió és del fetge?

Laparotomia (esplenectomia) peruqè està innestable
Pel fetge igual

5

Pacient politraumàtic hemodinàmicament estable i TC compatible amb melsa trencada (trauma tancat). Què fem?
I si la lesió fos del fetge?

ttm conservador + TC control (està estable)
Pel fetge igual

6

Què contraindica el ttm conservador en politrauma?
a) El grau de lesió
b) La quantitat d'hemoperitoni
c) La innestabilitat hemodinàmica
d) Tots
e) Cap

c) La innestabilitat hemodinàmica

7

Cert o Fals:
Només té sentit fer angioembolització en graus 4 i 5 de lesió esplènica o hepàtica

Cert

8

Pacient politraumàtic hemodinàmicament estable i TC compatible amb melsa trencada (trauma tancat) amb defensa al hipocondri esquerre. Què fem?

NO FEM TTM CONSERVADOR ja que té defensa. Laparotomia

9

Cert o Fals:
Els malalts craneoencefàlics tneen contraindicada l'angioembolització

Fals: s'ha d'anar amb compte perquè hem de conservar volèmia, però no està contraindicat

10

Cert o Fals:
Les indicacions per ttm conservador en lesions hepàtiques o esplèniques són les mateixes.

Cert

11

Cert o fals:
L'embolització de la melsa té més complicacions que el del fetge

Fals

12

Cert o Fals:
L'embolotzació és part del "damage control"

Cert

13

Cert o Fals:
Tota ferida penetrant a l'abdoment s'opera
La ferida penetrant a l'abdomen es tanca

Fals: només quan hi ha reacció peritonial.
Fals: NO ES TANCA! ÉS FERIDA BRUTA!

14

Cert o Fals:
No tenir TC és una contraindicació del ttm conservador en ferida penetrant

Fals. És millor tenir-ne però no imprescindible

15

Per què lesions medul·lars contraindiquen el ttm conservador en ferides penetrants?

Perquè amaguen el peritonisme, que sí contraindica ttmb conservador

16

Cert o Fals?
eco-fast en innestables, aspirat en estables

Fals: els dos en innestables

17

Què contraindica el ttm conservador melsa?

INNESTABILITAT HEMODINÀMICA, peritonisme, lesions víscera buida, >3 concentrats hematies, (no tenir TC)

18

Cert o Fals?
ttm conservador implica angioembolització melsa

Fals: sobretot es fa en grau IV i V on sí és necessari radiologia intervencionista

19

Cert o Fals?
trauma craneoencefàlic contraindica ttm conservador + embolització

Fals: no contraindica però cal anar amb cura per preservar volèmia

20

quan deixem d'observar si una lesió penetrant d'abdomen presenta peritonisme?

12-24h

21

Pacient amb ferida penetrant, estable i amb peritonisme. TC sang lliure. Què fem?

IQ. té peritonisme

22

Ganivetada periumbilical penetrant, pacient estable amb lesió intraabdominal, què fem?

TC + observació per si presenta irritació peritonial durant unes 12h

23

Ganivetada periumbilical penetrant, pacient estable amb lesió intraabdominal, mostra extrvassació del contrast en TC, què fem?

Embolització i si és massa distal i no es pot, IQ

24

ferida penetrant per on surt un tros de budell. Pacient estable i sense peritonisme. Sense sang intraabdominal al TC. Què fem?

IQ + friedrich. Té víscera a fora