17. Neo vesícula biliar Flashcards Preview

Ciru > 17. Neo vesícula biliar > Flashcards

Flashcards in 17. Neo vesícula biliar Deck (26):
1

Cert o Fals:
Tumor klatskin és colangiocarcinoma intrahepàtic

Fals: és extrahpàtic de les vies biliars superiors

2

Cert o fals:
tant ADK de vesícula biliar com t.Klatskin són més freq. en dones

Fals: t.klatskin és més freq en homes

3

Què són els tumors de Klatskin?

Colangiocarcinomes de la via biliar superior (confluencia conductes hepàtics ppals)

4

Cert o fals:
els pòlips vessiculars majoritàriament s'han d'extirpar

Cert: tenen risc de malignització a ADK, sobretot els >10cm

5

ppal tipologia histològica de neo vesicula biliar? quin tipus hi ha?

ADK: papilar, tubular i nodular-infiltratiu (el més freq)

6

ppal indicació operació vesícula biliar?

colelitiasi

7

Cert o fals:
totes les colecistectomies s'han d'analitzar per AP

Cert

8

Quin marcador analític s'eleva en tumor i NO en obstrucció biliar?

CEA

9

Quines tècniques NO s'utilitzen pel Dx de tumor biliar?
a) analítica
b) TC
c) RMN
d) CPRE
e) totes són útils

d) CPRE, que és pal·liativa

10

A quins ganglis s'estenen ppalment els tumors de vesícula?

Als cístics i pancoledocals> pancreatojejunals posterosuperiors, retroportal, tronc celíac, art.mesentèrica superior > periaòrtics i aortocava

11

la invasió del fetge quina mida ha de tenir per classificar-se en T3 o T4 en tumor biliar?

< o >2cm

12

ppals metàstasis de neo de besícula biliar?

limfàtica, Hepàtica i peritonial

13

IQ en T1a neo vesicula?

Colecistectomia

14

Cert o fals:
la IQ de citorreducció en neo vesiclar permet allargar l'esperança de vida

Fals: no és beneficiosa

15

IQ en T1b tumor vesícula biliar?

Ressecció extensa: colecistectomia + bisegmentectomia IVb-V + linfadenectomia hili hepàtic i artèries hepàtica i retroduodenopancreàtiques + ressecció de la VBP

16

Cert o fals:
en T2, la IQ es realitza reguin la línia de candley

Fals

17

IQ en T2 o major?

colecistectomia + hepatectomia + limfadenectomia
En T3 i T4 ja no es fa

18

Cert o fals:
la neo de vesícula en T2 té bon pronòstic

Cert: però depèn de N

19

Cert o fals:
la neo de vesícula en T3 de bon pronòstic

Fals

20

Objectiu en IQ radical de més de T1b en neo vesícula?

R0

21

ppal localització de tumor via biliar?

1/3 Superior: t.klatskin

22

Tipologia histològic de t.klatskin?

ADK (sobretot nodular-esclerosant)

23

respecte al t.klatskin:
a) invasió mucosa, limfàtica, vascular
b) invasió perineural, submucosa, vascular
c) invasió mucosa, limfàtica
d) invasió submucosa, limfàtica
e) b+d

e) b+e
Perineural, submucosa, vascular, limfàtica

24

Cert o fals:
abans de fer IQ en colangiocarcinoma hiliar fem Bx

Fals: no sempre ja que es prenen decisions ràpides

25

Què contraindica la IQ de colangiocarcinoma hiliar?
a) Bismuth III
b) N1
c) Bismuth IV
d) b+c
e) tot l'anterior

c) Bismuth IV (>2cm)

26

Quina part del fetge s'ha de ressecar en colangiocarcinoma?

Lòbul caudat (segment 1) en Bismuth II amb o sense hepatectomia dreta. En Bismuth III es farà hepatectomia esquerra o esquerra ampliada a 1 i 4