6. Apendicitis Flashcards Preview

Ciru > 6. Apendicitis > Flashcards

Flashcards in 6. Apendicitis Deck (9):
1

Ppal consulta de cirurgia a UCIES?

apendicitis aguda

2

En apendicitis es té diarrees o estrenyiment?

típicament estrenyiment tot i que els nens petits poden tenir diarrees

3

En apendicitis es té febre o no?

sí però és febrícula

4

En apendicitis quina clínica existeix en aprox 100%?

dolor abdominal i anorèxia

5

ppal manera de fer Dx en apendicitis aguda?

Clínica

6

DxD apendicitis aguda en nens?

limfadenitis mesentèrica o pneumònia basal dreta

7

Què és el Sd.Rodolfo Valentino?

Falsa apendicitis aguda diagnosticada quan es té úlcus perforat.

8

Quina apendicitis no s'opera? Què es fa?

Plastró apendicular. Es dóna ATB

9

Quan es diagnostica una apendicitis i resulta que no ho era, quan acabem fent apendicectomia ja estant a quiròfan?

Quan es fa incisió de McBurney. Si es fa laparoscòpia s'haurà de valorar però generalment no.