12. Patologia Anorectal Flashcards Preview

Ciru > 12. Patologia Anorectal > Flashcards

Flashcards in 12. Patologia Anorectal Deck (29):
1

Quines hemorroides són doloroses, les més caudals o dranials a la línia pectínia?

Les externes, prolapsades o trombosades

2

Davant de rectorràgia, fem sempre colonoscòpia?

Gairebé sempre, excepte en casos molt evidents que no cal. També es pot fer sigmoidoscòpia.

3

ppal causa d'hemorroides?

restrenyiment

4

ttm hemorroides?

dieta (fibra), exercici, medicaments, cirurgia

5

ttm "manipulats no agressiva" d'hemorroides?

lligadures o esclerosi

6

quins ttmb quirúrgics hi ha per hemorroides?

hemorroidectomia (Milligan i Morgan / Ferguson) hemorroidopèxia (Longo)

7

Objectiu ppal del ttm mèdic de fissura anal?

Aturar restrenyiment

8

Origen ppal del quist sacre?

Infecció fol·licle pilós

9

Ppal ttm quist sacre?

Drenatge quirúrgic (obert o tancat)

10

Millor tècnica imatge per dx abscessoss? i fístules?

Abscessos: TC
Fístules: ECO

11

A qui li pica més el cul (homes o dones)?

Homes

12

Cert o fals:
en hemorroides els banys de seient són millor amb aigua calenta

Cert

13

Cert o fals:
en hemorroides els banys de seient amb aigua calenta empitjoren trombosis i prolapses

Fals: trombosis es mobilitzen. la freda els empitjora per VC

14

Cert o fals:
en hemorroides, el ms de treitz és el que falla

Cert

15

Cert o fals:
en hemorroides, el grau II és reduible manualment (no espontani)

Fals: aquest seria el grau III, el dos és espontani

16

Cert o fals:
en hemorroides, només és vàlida l'esclerosi en hemorroides internes

Cert: ja que s'injecta en la mucosa i les externes tenen anocutani

17

Cert o fals:
l'hemorroidopèxia té menys recidives però és més dolorosa

Fals: això és de l'hemorroidectomia

18

Quins fàrmacs estan prohibits en les hemorroides?

anestèsics i cortis

19

quin fàrmac s'utilitza en la fissura?

pomada de nitroglicerina (tox. bitulínica o antihipertensiu tòpic)

20

Fístula complexe:
a) interesfinteriana
b) transesfinteriana
c) supraesfinteriana
d) b+c
e) totes

d) b+c

21

Cert o fals:
és més dolorosa fissura que hemorroide

Cert

22

Cert o fals:
l'espasme anal en fissura és pre-defecació

Fals: post

23

Cert o fals:
fissura limitada a la pell externa de l'anus

Fals: des de la línia anopectínia

24

Cert o fals:
segons la regla de Goodsall, coneixem la localització de l'orifici intern a partir de l'orifici extern

Fals: coneixem el trajecte

25

Cert o fals:
fístula amb orifici extern a 3cm d'hemianus anterior es considera corbat

Cert (mirar img apunts)

26

Cert o fals:
el millor ttm fístula és fistolectomia

Fals: fistULOtomia

27

Regla de Goodsall:
a) orifici herniació anterior= trajecte recte
b) orifici herniació anterior= trajecte corbat
c) orifici herniació posterior = trajecte recte
d) b+c
e) cap de les anteriors

a) orifici herniació anterior= trajecte recte

28

Per a qiè és útil el vinagre diluit?

pruija anal

29

Diques si sí o si no en: Pacient és incontinent quan se li escapa...
a)1 cop / mes en els últims 5 mesos
b) 1cop / 2 mesos en els últims 5 anys
c) 1cop / setmana desde fa 4anys

a) no
b) NO
c) Sí
norma: 1 o >1 cop/mes en últims 4 anys