13. Paret abdominal Flashcards Preview

Ciru > 13. Paret abdominal > Flashcards

Flashcards in 13. Paret abdominal Deck (39):
1

Què diferencia hèrnia - d'eventració - evisceració?

Hèrnia: orifici natural. Eventració: cicatriu. Evisceració: dehiscència abdominal post-IQ immediat, sense sac (+/-pell)

2

Quina és certa?
a) dones més freq h.inguinal
b) homes + freq h.crural
c) dones 95% hèrnies
d) hèrnies són origici natural
e) totes són certes

d) orifici natural

3

Respecte les hèrnies, què és cert?
a) incarcerada és dolorosa
b) estrangulada es dolorosa
c) incarcerada no redueix amb taxis
d) estrangulada pot reduir-se
e) tot

b) estrangulada és dolorosa
c) incarcerada no redueix amb taxis

4

H.spieghel, què és cert?
a) + en zona ilíaca que umbilical
b) coberta per fàscia oblic menor
c) entre recte anterior i oblic major
d) res
e) tot

a) + en zona ilíaca que umbilical

5

Cert o Fals?
h.inguinal directa és medial als vasos epigàstrics

cert

6

Cert o Fals?
NYHUS és la millor tècnica anterior per hèrnies

Fals: és posterior. La millor tècnica és anterior de Lichenstein

7

Cert o Fals?
h.crural està entre l'arc crural i llig inguinal

Fals: llig inguinal i arc crural és el mateix. està entre aquest i llig.cooper

8

Cert o Fals?
herniorràfia crural no utilitza normalment malles

Cert: utilitza conus

9

Cert o Fals?
h.crural rarament s'incarcera

Fals

10

Cert o Fals?
complicació pppal hèrnia és infecció

Fals: hemorràgia, hematoma o seroma

11

Cert o Fals?
el sac herniari de l'eventració és peritoneu parietal

Cert

12

quin és el ppal factor de risc x patir eventració?

infecció ferida 80%

13

quan apareixen la majoria d'eventracions?

70% 1 any post-IQ

14

Quines mides diferencien eventració gran-mitjana-petita?

>10, 5-10, <5cm

15

en IQ hpernia i eventració cal ATB profilactic

Fals: en hèrnia no cal

16

quina profilaxi utilitzem en IQ eventració?

cefalosporina de 1a o 2a

17

Cert o Fals?
les malles NO poden tocar el budell/peritoneu visceral

Cert: la pròtesi laminar i compostes sí poden)

18

diferencia evisceració i eventració

La diferencia recau en que eventració té sac herniari i evisceració no, i evisceració és aguda, eventració acostuma a donar-se 1 any després.

19

diferencia entre utilització malla reticular i laminar

Quan es farà tancament en diferit: laminar
quan es fa immediat: reticular

20

Quin és el marge de resecció de tumors en paret?

2-3cm

21

Tumor benigne paret i agressiu?

Desmoides

22

és més urgent la hèrnia incarcerada o estrangulada?

estrangulada

23

dx hèrnia?

Clínica i exploració

24

On trobem l'hernia de spieghel?

Lateral, entre recte anterior i oblic menor

25

és mes distal la hèrnia inguinal o crural?

crural (femoral)

26

què és hèrnia de richter?

pinçament del budell lateral (no arriba a sortir tot per el forat, només part), no s'estrangula

27

qui pateix més hèrnies umbilicals?

HT abdominal: cirròtics, obesos, dones, multípares

28

S'estrangulen més les hèrnies crurals o inguinals?

crurals

29

quins vasos es poden lesionar en intervenció hèrnia inguinal o crural?

art.epigàstrica superficial, ilíaca superficial, pudenda externa

30

ppal tàcnica per h.inguinal (hernioplastia)?

Lichtenstein

31

Quan es fa la tècnica stoppa?

h. bilaterals inguinals o crurals

32

hernioplàstia és millor o pitjor per laparoscòpia?

pitjor

33

Quan podem un "conus" en les hernioplàsties?

Quan són mol grans

34

ppal tècnica quirúrgica hernioplàstia programada?
urgent incarcerada? recidiva? bilateral?

Programada: lichenstein
incarcerada: NYHUS
recidiva: NYHUS o laparoscopia
Bilateral: laparoscòpia, lichenstein bilateral

35

Quina complicació pot semblar una recidiva de hèrnia o h.incarcerada?

seroma

36

ppal factor de risc d'eventració?

obesitat i malnutrició

37

ppal localització eventracions?

80% línia mitja

38

dx. eventració?

clínica i exploració

39

On està el nòdul de la germana Maria josé?

Periumbilical