8. Isquemia mesentèrica Flashcards Preview

Ciru > 8. Isquemia mesentèrica > Flashcards

Flashcards in 8. Isquemia mesentèrica Deck (9):
1

Davant d'una sospita d'esquèmia amb irritació peritonial i proves Dx negatives, què fem?

Laparotomia

2

Com es fa el Dx d'isquèmia mesentèrica ppalment?

TC amb contrast

3

què dem en isquèmia mesentèrica amb irritació peritonial?

Laparotomia exploradora

4

Quan fem descoagulació sistèmica en isquèmia mesentèrica? amb què la fem?

trombosi venosa, isquèmia arterial i estats protrombòtics. es fa amb Heparina

5

Quina isquèmia pot fer hTA?

isqupemia mesentèrica aguda no oclusiva

6

Edat de risc per isquèmia mesentèrica?

>50anys

7

Quin és el fàrmac prohibit en colitis isquèmica?

Corticoides

8

Cert o fals: es fa IQ en la majoria de colitis isquèmiques?

Fals

9

En l'analítica d'isquèmia quin paràmetre és el més important?

pH i LACTATS