7. Cirurgia bariàtrica Flashcards Preview

Ciru > 7. Cirurgia bariàtrica > Flashcards

Flashcards in 7. Cirurgia bariàtrica Deck (5):
1

Quins d'aquests són característics de la cirurgia bariàtrica?
a) dèficit B12
b) dèficit ferro
c) dèficit Vit D
d) dèficit càlci
e) dèficit protèic

TOTS

2

La diabetis millora, es cura o empitjora amb la IQ bariàtrica?

Es cura

3

Quins d'aquests cal retirar després de la IQ bariàtrica?
a) insulina
b) enalapril
c) AAS
d) amiodarona
e) totes

a) insulina (solució DM)

4

A quins d'aquests no es fa la IQ bariàtrica?
a) depresiu
b) dianètics
c) 20 anys
d) Bipolars
e) >50 anys

a) depressiu
d) Bipolar
e) >50 anys

5

De què moren els pacients de IQ bariàtrica?
a) cardiovascular
b) suicidi
c) càncer
d) accidents
e) TOTS

e) TOTS, sobretot suicidi