Ätstörningar Flashcards Preview

Psykiatri > Ätstörningar > Flashcards

Flashcards in Ätstörningar Deck (36):
0

I vilken grupp är ätstörningar vanligast?

16-25 åå.

1

Vilka diagnoser ryms inom ätstörning inom dsm IV?

Anorexia nervosa - allvarligast, ej vanligast.
Bulimia nervosa
Ospecifik ätstörning - hetsätningsstörning

2

Hur skiljer sig hetsätningsstörning från bulimi?

Båda har hetsätningsepisoder men dem med hetsätningsstörning görs sig ej av med maten varför de ofta är överviktiga.

3

Födointags- o ätstörningar enligt dsm V?

Anorexia nervosa
Bulimia nervosa
Hetsätningsstörning
Restriktiv födointagsstörning
Pica
Idisslande - stöter upp mat o äter den igen.
Ospec - purging disorder, night eating syndrom.

4

Vad innebär restriktiv födointagsstörning?

Undviker mat, som vid anorexia, utan samma tydliga tankar på mat. De kan bara inte äta.
Alt väldigt restriktivt ätande - äter bara vissa saker

5

Hur definieras anorexia nervosa?

1 - begränsning av energiintag i förhållande till behov , signifikant låg vikt i förhållande till ålder, kön, tillväxtkurvor o somatisk hälsa.
2 - rädsla att gå upp i vikt, blir tjock o har ett beteende som motverkar viktuppgång.
3 - störd uppfattning av den egna vikten lr kroppens form. Förnekar låg vikt.

6

Kliniska tecken på anorexia nervosa?

Genomgripande svårighet att äta
Äter för lite
Hamnar i svält
Svälten får progressiv betydelse fysiskt o psykologiskt.

7

Varför fungerar inte ssri o benso på pat med anorexia nervosa?

Ssri - ingen endogen produktion
Benso - inget fettinnehållande medium.

8

Effekt på ångest hos anorexi pat?

Zyprexa (olanzapin) psykosmedicin.
Ev funktion i att minska psykosrelaterade personlighetsförändringar vid svält.

9

Fysiska förändringar svält?

Minskad hjärtvolym
Minskad puls
Metabolismen minskar med 40%
Förstoppning
Minskad sömn
Yrsel, hv, frusna

10

Personlighetsförändringar vid svält?

Ökad apati o depression
Ökad känsla av ineffektivitet
Förlust av ambition o minskning av intressen
Ökad neurotiscism o hysteri - tvångssyndrom, social fobi.

11

Viktigaste beh av anorexi?

Få personen att börja äta - häva de effekter som svält har såväl fysiskt o psykiskt,
Sedan samtal, lkm etc.

12

Biverkning av zyprexa?

Viktuppgång, men endast om personen äter o har någotsånär normal vikt.

13

Kliniska tecken anorexi?

Avmagring
Bradykardi
Hypotension
Hypotermi
Sista tre säger mest om graden av svält.
Även: minskad tillväxt, försenad pubertet.

14

Kriterier bulimi?

1 - Återkommande episoder av hetsätning - mer mat ön de flesta äter, känsla av brist på kontroll
2 - återkommande olämpligt kompensations beteende.
Båda förekommer minst två ggr/vecka i tre mån.

15

Hur fungerar fysiologin vid bulimi?

Periodvis svält som ger - okontrollerad hunger - sätter igång hetsätningsattacker - ger ångest som ger - svält.

16

Beh av bulimi?

Kbt i kombo med interpersonell terapi.
Tillägg av farmaka - zyprexa.

17

Kliniska tecken på anorexia nervosa?

Genomgripande svårighet att äta
Äter för lite
Hamnar i svält
Svälten får progressiv betydelse fysiskt o psykologiskt.

18

Varför fungerar inte ssri o benso på pat med anorexia nervosa?

Ssri - ingen endogen produktion
Benso - inget fettinnehållande medium.

19

Effekt på ångest hos anorexi pat?

Zyprexa (olanzapin) psykosmedicin.
Ev funktion i att minska psykosrelaterade personlighetsförändringar vid svält.

20

Fysiska förändringar svält?

Minskad hjärtvolym
Minskad puls
Metabolismen minskar med 40%
Förstoppning
Minskad sömn
Yrsel, hv, frusna

21

Personlighetsförändringar vid svält?

Ökad apati o depression
Ökad känsla av ineffektivitet
Förlust av ambition o minskning av intressen
Ökad neurotiscism o hysteri - tvångssyndrom, social fobi.

22

Viktigaste beh av anorexi?

Få personen att börja äta - häva de effekter som svält har såväl fysiskt o psykiskt,
Sedan samtal, lkm etc.

23

Biverkning av zyprexa?

Viktuppgång, men endast om personen äter o har någotsånär normal vikt.

24

Kliniska tecken anorexi?

Avmagring
Bradykardi
Hypotension
Hypotermi
Sista tre säger mest om graden av svält.
Även: minskad tillväxt, försenad pubertet.

25

Kriterier bulimi?

1 - Återkommande episoder av hetsätning - mer mat ön de flesta äter, känsla av brist på kontroll
2 - återkommande olämpligt kompensations beteende.
Båda förekommer minst två ggr/vecka i tre mån.

26

Hur fungerar fysiologin vid bulimi?

Periodvis svält som ger - okontrollerad hunger - sätter igång hetsätningsattacker - ger ångest som ger - svält.

27

Beh av bulimi?

Kbt i kombo med interpersonell terapi.
Tillägg av farmaka - zyprexa.

28

Inom vilka grupper är ätstörningar vanligare?

Kvinnor som elitidrottar
Kvinnliga diabetiker

29

Predisponerande faktorer för ätstörningar?

Personlighetsdrag - tvångsmässighet, perfektionism
Genetik
Sociokultur - elitidrott,

30

Hur påverkas mortaliteten vid ätstörningar? Av vilken orsak?

Anorexia ökar dödligheten
Somatiska, vanligast - hjärtarytmirubbning, hjärtsvikt, hjärtinfarkt, pneumoni, hypoglukemi. Hypokalemi, försvagning av hjärtmuskel
Psykiatriska - suicid

31

Somatiska diff diagnoser till anorexia nervosa?

Hypertyreos
Diabetes mellitus
Binjurebarksinsufficiens
Hypofysinsufficiens
IBD
Celiaki
Hjärntumör

32

Somatiska sym anorexia nervosa?

Avmagring
Kalla händer o fötter, perifer cyanos, hypotermi
Bradykardi, hypotension
Perifera ödem
Försenad längtillväxt, försenad pubertet
Tand o tandköttsskador

33

Somatiska sym bulimi?

Esofagit
Tandemaljskador
Parotishypertrofi
Buksmärtor

34

Beh av bulimi?

Kbt
Ipt
Ssri - ffa fluoxetin

35

Indikationer för tvångsinläggning vid anorexia nervosa?

Låg puls < 40
Låg kroppstemperatur
Elektrolyter i obalans
Total dryck/matvägran
Förlängd QT tid