Sömnstörning Flashcards Preview

Psykiatri > Sömnstörning > Flashcards

Flashcards in Sömnstörning Deck (45):
0

När är sömnstörningar vanligt?

Ångest
Depression

1

Vilka långvariga effekter kan sömnstörningar ha?

Ökad mortalitet o morbiditet.

2

Effekter av sömnbrist?

Minnes- o koncetrationssvårigheter
Trötthet
Labilt humör
Värk
Minskad kreativitet
Försämrad problemlösnng
Nedsatt immunförsvar

3

Vilka är sömnens funktioner?

Återhämtning o uppbyggnad:
Hjärnan
Ämnesomsättning
Immunförsvaret
Hormoner

4

Vad avgör hur lätt vi somnar?

Rätt tid på dygnet - biologiska klockan
Deaktivering - nedreglering i hjärnstammen
Föregående vakenhetstid - sömnbehov, varierar

5

Risk med störd sömn?

Ökad risk för psykisk sjd.

6

Vad innebär att inte kunna sova!

Insomningssvårigheter
Frekventa uppvakningar
Tidigt uppvaknande
Hur mkt sömn per dygn? - läggtid, insomnande, timmar, dagtid.

7

Vad kan vara ett tidigt tecken på bipolär sjd?

Minskat antal sovande timmar men ändå extremt pigg under dagen.

8

Vad är trötthet?

Sömnighet - känslan av att vilja somna.
Fysisk utmattning
Psykisk utmattning
Depressivitet
Asteni-kraftlöshet
Uttråkning

9

Orsaker till sömnsvårigheter?

Sömn dagtid
Oregelbunden dygnsrytm
Lkm
Snarkningar
Smärta
Restless legs

10

Vilka lkm kan ge sömnsvårigheter?

Antidepressiva
Centralstimulerande - koffein, efedrin, amfetamin
Blodtrycksmediciner
Astmamediciner
Parkinson lkm
Allergimediciner
Värktabletter
Sömntabletter

11

Olika sömnstörningar?

Insomni - primär, sekundär.
Hypersomnier
Sömnfasrubbningar
Parasomnier

12

Kan sömnstörningar bero på psykisk sjd?

Ja:
Depression - tidigt uppvaknande m ångest vid melankolisk depression
Ångest
Bipolär sjd - minskat sömnbehov i manisk fas
Psykossjd - ökar risken för cykloid psykos

13

Behandling av sömnsvårigheter?

Sömnhygien
KBT
Lkm
Behandla grundsjd

14

Vad innebär sömnhygien?

Stimuluskontroll:
Varva ner
Miljö
Regelbunden dygnsrytm
Undvik sömnstörare
Fysisk aktivitet

15

Vilka lkm används för sömnstörningar?

Propiomazin - ej beroendeframkallande
Bensodiazepiner - risk för beroende
Bensodiazepinliknande - risk för beroende. Anxiolytiska, muskelrelaxerande.
Antidepressiva - ffa vid depression
Neuroleptika - vid depression/psykos

16

Vad innebär primär insomni?

Svårt att somna, tätt uppvaknande, dålig kvalité. Minst 1 mån
Orsakar signifikant lidande
Förekommer inte med andra sömnstörningar
Ingen annan psykisk störning
Ingen substans, somatik

17

Vilka typer av parasomnier finns?

Mardrömmar
Nattskräck
Sömngång

18

Hur skiljer sig mardrömmar från nattskräck?

Mardrömmar inträffar ofta andra halvan av sömnen,nattskräck första tredjedelen. Personen snabbt orienterad vid uppvaknande vid mardrömmar, inte nattskräck. Vid mardrömmar förekommer detaljerat minne. Nattskräck minns ej detaljer o kan ha amnesi av perioden.

19

Skillnaden mellan primär o sekundär insomni?

Primär - ingen bakomliggande orsak
Sekundär - kroppslig lr psykisk sjd, ffa äldre.

20

Definition av insomni?

Klagomål på att inte falla i sömn, inte bibehålla sömn eller sova m dålig kvalité
Minst tre ggr/v under minst en månad.
Ger nedsatt funktion i livet

21

Varför är sömnbesvär vanligare hos äldre?

Fysiologiska förändringar av sömnen - mindre djupsömn
Mkt andra sjukdomar
Läkemedelsbruk

22

Vilka sömnstadier finns det?

Rem - EEG mönster som liknar vaket tillstånd, dock är motoriken urkopplad
1 - lätt söm.
2 - djupare
3 o 4 - djupsömn. Deltavågornpå EEG.

23

Vad är det pat söker för när de får diagnosen insomni?

En känsla av sova för lite.
De blir inte utvilade.

24

Tidsgränser för insomni?

Insomnande längre än 30 min.
Avbruten sömn > 45 min lr tre gånger lr mer
Sömntid < 6 h.

25

Vid vilketcförstämningstillstånd är för tidigt uppvaknande vanligt?

Melankolisk depression

26

Hur många av de med primär insomni har förstämningstillstånd? Vilka?

50%
Egentlig depression
Melankoli
Dystymi

27

Psykiatriska tillstånd som ger upphov till insomni?

Förstämningstillstånd - egentlig depression, melankoli, dystymi.
Ångest - GAD, panikångest, fobier.
Demens
Missbruk

28

Somatiska orsaker till insomni?

Smärttillstånd - artros, artrit, lumbago
Ulcus, GERD
Koronarinsufficiens, hjärtsvikt
Thyreoideasjd
Prostataförstoring - nokturi

29

Lkm som kan orsaka sömnstörningar?

Teofyllin
Betastimulerare
Betablockad
Steroider
L-dopa
Bromokriptin
Ssri

30

Varför vaknar man tidigt när man druckit alkohol?

Initialt minskar rem sömnen men när effekten avtar blir det en rekyl effekt med ökad rem sömn med uppvaknade.

31

Vilka hypersomnier finns det?

Narkolepsi
Sömnapnesyndrom

32

Vad innebär sömnapnesyndrom?

Under sömnen förekommer upprepade andningsuppehåll, paneler, som uppkommer pga en tillfällig tilltäppning av andningsvägarna. Risk vid övervikt.

33

Hur utreds sömnapne? Beh?

Anamnes - dålig sömnkvalite, snarkningar, somna dagtid
Polygrafisk sömnregistrering - antal apneepisoder
Beh - cpap, bettskena

34

Sym narkolepsi?

Korta sömnperioder
Kataplexi - hastigt insättande muskeltonusförlust.
Sömnparalys - uppvaknade m kortvarig förlamningskänsla
Hypnagoga hallucinationer - hallucinationer vid insomnande

35

Vilka parasomnier sker unde rem sömn?

Mardrömmar
Sömnparalys

36

Vilka parasomnier skee under deltasömn?

Sömngång
Enures
Nattskräck

37

Hur verkar GABA?

GABA binder sin receptor vilket öppnar kloridjonkanal vilket hyperpolariserar nervceller.

38

Negativa effekter av GABAerga medel?

Anterograd amnesi som uppträder några timmar efter intag
Myastenia gravis
Beroende
Rebound - sym återkommer i starkare form

39

Hur länge verkar nitrazepam?

Lång halveringstid - 20 h. Ger ofta dåsighet dagen efter.

40

När används oxazepam? Varför?

Används till äldre.
Absorberas långsamt, enkel metabolism. Ger ej dåsighet dagen efter. Måste tas en timme innan sänggåendet

41

Effekter av zopiklon?

Verkar inom 30 min.
Kan vara sederande dagen efter.

42

Hur verkar zolpidem?

Snabbt tillslag o kort halveringstid.
Kan ge sedering dagen efter.

43

Vilken är fördelen med propiomazin jmf GABAerga medel?

Inte beroendeframkallande.

44

Effekter av sömnbrist?

Minnes o konc svårigheter
Labilt humör
Värk