Deskriptiv anatomi arm - skelett Flashcards Preview

Anatomi > Deskriptiv anatomi arm - skelett > Flashcards

Flashcards in Deskriptiv anatomi arm - skelett Deck (67)
1

Scapula

Skulderbladet.

2

Spina scapulae

En lång benkam på baksida scapula.

3

Fossa supraspinata

Utrymmet ovanför spina scapulae.

4

Fossa infraspinata

Benutrymmet nedanför spina scapulae.

5

Acromion

Det spina scapulae övergår i på skulderhöjden.

6

Cavitas glenoidalis

Ledpanna för humerus på scapula.

7

Tuberculum infraglenoidale

Undre knöl på cavitas glenoidalis. Ursprung för långa tricepshuvudet.

8

Tuberculum supraglenoidale

Övre knöl på cavitas glenoidalis. Ursprung för långa bicepshuvudet.

9

Processus coracoideus

"Korpnäbbsutskottet" under acromion. Ursprung/fäste för flera arm- och skuldermuskler.

10

Incisura scapulae

Inböjning på scapulas superiora rand för n. suprascapularis.

11

Margo medialis et lateralis (scapula)

Mediala respektive laterala kanten av scapula.

12

Angulus scapulae sup. et inf.

Övre och nedre scapulavinkeln.

13

Clavicula

Nyckelbenet.

14

Humerus

Överarmsbenet.

15

Caput humeri

Humerus ledhuvud mot scapula.

16

Collum anatomicum

Anatomisk hals på humerus. Tjockare, nära huvud.

17

Collum chirurgicum

Kirurgisk hals på humerus. Längre ned, smalare, där brotten sker.

18

Tuberculum majus (humerus)

Stor knöl lateralt, strax under caput humeri.

19

Crista tuberculi majoris (humerus)

Benkam under tuberculum majus som går distalt.

20

Tuberculum minus

Liten knöl medialt, strax under caput humeri.

21

Crista tuberculi minoris

Benkam under tuberculum minus som går distalt.

22

Sulcus intertubercularis

Fåra mellan crista tuberculi majoris/minoris. Här går långa bicepssenan.

23

Corpus humeri

Humerus skaft.

24

Tuberositas deltoidea

Skrovlighet på corpus humeri. Här fäster deltamuskeln.

25

Sulcus nervi radialis

Spiralgående fåra från tuberositas deltoidea på corpus humeri. N. radialis går här.

26

Condylus humeri

Humerus distala ände.

27

Capitulum humeri

Runt ledhuvud på humerus, mot caput radii. Lateralt.

28

Fossa olecrani

Djup grop bakom trochlea humeri för olecranon.

29

Trochlea humeri

"Trådrulle/benrulle". Två knölar medialt på humerus distala ände. Mot ulna.

30

Fossa coronoidea

Ovanför trochlea humeri. Grop för processus coronoideus ulnae.

31

Epicondylus medialis/lateralis (humerus)

Bilaterala utskott medialt/lateralt distalt på humerus. Mediala är större.

32

Radius

Strålbenet, mot tummen.

33

Caput radii

Radius ledhuvud, ledar mot capitulum humeri (två ledhuvuden?).

34

Collum radii

Radius hals, proximalt.

35

Corpus radii

Radius skaft.

36

Tuberositas radii

Skrovlighet på corpus radius proximala ände. Fäste för bicepssenan.

37

Processus styloideus radii

Griffelutskottet. Utskott på radius distala volara (laterala) ända.

38

Tuberculum dorsale (Listers tuberculum) (radius)

Knöl dorsalt distalt på radius.

39

Ulna

Armbågsbenet.

40

Olecranon

Proximalt utskott på ulna som ledar mot humerus och bildar armbågen.

41

Incisura trochlearis

Halvmåneformad inskärning i proximala ulna. Ledar mot trochlea humeri och bildar armbåge.

42

Processus coronoideus

Ventralt/palmart utskott på incisura trochlearis. Proximalt på ulna. In i fossa coronoidea.

43

Caput ulnae

Distalt huvud på ulna.

44

Processus styloideus ulnae

Griffelutskott på distala ulna. Beläget på dorsalsidan.

45

Carpus

Handloven. Två rader, fyra ben i varje. Piggar palmart.

Some Lovers Try Positions That They Can't Handle.

46

Os scaphoideum

1.1 i handloven.

47

Os lunatum

1.2 i handloven.

48

Os triquetrum

1.3 i handloven. Under os pisiforme.

49

Os pisiforme

1.4 i handloven. Över os triquetrum. Ärtbenet.

50

Os trapezium

2.1 i handloven. Under tummen.

51

Os trapezoideum

2.2 i handloven.

52

Os capitatum

2.3 i handloven. "Kaptenen i mitten".

53

Os hamatum

2.4 i handloven. "Hakbenet".

54

Hamulus ossis hamati

Krok/hakformat utskott på os hamatum. Palmart.

55

Ossa sesamoidea

Sesamben i handens senor, som förstärkning, stöder ligament.

56

Metacarpus

Benen i handflatan.

57

Ossa metacarpalia I-V

Handflateben. Tumme till lillfinger.

58

Basis (ossa metacarpalia)

Bas av handflateben. Proximalt.

59

Corpus (ossa metacarpalia)

Kropp av handflateben. I mitten.

60

Caput (ossa metacarpalia)

Huvud av handflateben. Distalt.

61

Ossa digitorium manus

Fingerben. Finns tre ben, förutom tummen som har två.

62

Phalanx proximalis

Proximala finger/tåbenet.

63

Phalanx media

Mediala finger/tåbenet. Tummen/stortån saknar detta.

64

Phalanx distalis

Distala finger/tåbenet.

65

Basis phalangis

Proximala delen av ett finger/tåben.

66

Corpus phalangis

Mediala delen av ett finger/tåben.

67

Caput phalangis

Distala delen av ett finger/tåben.