Dissektion ben 1 - instuderingsfrågor Flashcards Preview

Anatomi > Dissektion ben 1 - instuderingsfrågor > Flashcards

Flashcards in Dissektion ben 1 - instuderingsfrågor Deck (13)
1

Vilka är begränsningarna till foramen ischiadicum majus et minus?

Majus: incisura ischiadicum majus, lig. sacrospinale och lig. sacrotuberale.
Minus: incisura ischiadicum minus, lig. sacrispinale lig. sacrotuberale.

2

Hur löper m. piriformis?

Urspringer på sacrums främre yta, går genom foramen ischiadicum majus, fäster på trochanter major.

3

Vilka strukturer passerar ut genom foramen infrapiriforme?

V.a.n. glutea inferior, a.v. pudenda interna, n. pudendus, n. ischiadicus och n. cutaneus femoris posterior.

4

Var börjar och slutar v. saphena magna?

Från mediala fotranden och uppåt, utefter medialsidan av benet. Mynnar i v. femoralis efter att ha passerat hiatus saphenus.

5

Vilka kärl delar a. poplitea upp sig i?

A. superior lateralis genus, a. superior medialis genus: båda över knät.
A. media genus.
Aa. surales: rakt bakåt.
A. inferior lateralis genus, a. inferior medialis genus.
Rete articulare genus: artärnät.
Rete patellare: artärnät över patella.
A. tibialis anterior.
A. tibialis posterior: fortsättningen.

6

Vilka muskler räknas till "hamstringsmuskulaturen"?

M. semitendinosus, m. semimembranosus, m. biceps femoris.

7

Vilka muskelloger finns i underbenet?

Anteriort kompartment: extension = dorsalflexion av foten
a. tibialis anterior
n. fibularis profunda
m. tibialis anterior
m. extensor digitorum longus
m. fibularis tertius (del av m. extensor digitorum longus)
m. extensor hallucis longus

Lateralt kompartment: evertering av foten
grenar från a. fibularis, a. tibialis anterior
n. fibularis superficialis
m. fibularis longus
m. fibularis brevis

Posteriort kompartment: plantarflexion
a. tibialis posterior, a. fibularis
n. tibialis
m. flexor digitorum longus
m. tibialis posterior
m. flexor hallucis longus
m. soleus
m. gastrocnemius
m. plantaris
m. popliteus

8

Vilka muskler innerveras av n. fibularis superficialis?

Laterala logen: m. fibularis longus och m. fibularis brevis.

9

Vilka grenar har n. ischiadicus? Vilka grenar har dessa nerver i sin tur?

1: N. fibularis communis som blir n. fibularis profundus et superficialis.
2. N. tibialis.

10

Vilka är trigonum femoralis begränsningar och innehåll?

Superiort: lig. inguinale
Medialt: m. adductor longus
Lateralt: m. sartorius

Innehåll:
N. femoralis avger n. saphenus.
A. femoralis med grenar.
V. saphena magna tömmer sig i v. femoralis.
Nll. inguinales superficiales (för ytliga lymfkärl som följer de ytliga venerna) tömmer sig i nll. iliaci externi, i nll. inguinales profundi.
Nll. inguinales profundi (för djupare lymfkärl som följer de djupa venerna) tömmer sig i nll. iliaci externi, nll. iliaci communes.

11

Vilka är canalis adductorius begränsningar och innehåll?

En intermuskulär kanal.

M. sartorius anteriort, m. adductor magnus et longus posterior, m. quadriceps femoris lateralt.

Innehåll:
A.v. femoralis, n. saphenus (lämnar adduktorkanalen innan hiatus adductorius för att följa v. saphena magna).

A.v. profunda femoris, aa. perforantes löper tillsammans.

N. ischiadicus.

12

Vad står IVAN för?

Innebördes relation mellan a.v.n. femoralis, (Inifrån Ven Artär Nerv).

13

Vilka är grenarna ifrån a.v.n. femoralis?

A. femoralis:
a. circumflexa ilium superficialis
aa. pudendae ext.
a. epigastrica superficialis
a. profunda femoris

N. femoralis:
rr. cutanei ant.
rr. musculares
n. saphenus