Dissektion arm 2 - strukturer Flashcards Preview

Anatomi > Dissektion arm 2 - strukturer > Flashcards

Flashcards in Dissektion arm 2 - strukturer Deck (57)
1

m. deltoideus

n. axillaris

2

m. coracobrachialis

n. musculocutaneus

3

m. biceps brachii

n. musculocutaneus

4

m. brachialis

n. musculocutaneus

5

m. pronator teres

n. medianus

6

m. flexor carpi radialis

n. medianus

7

m. palmaris longus

n. medianus

8

m. flexor digitorum superficialis

n. medianus

9

m. flexor carpi ulnaris

n. ulnaris

10

m. flexor pollicis longus

n. medianus

11

m. flexor digitorum profundus

n. medianus, n. ulnaris

12

m. pronator quadratus

n. medianus

13

m. brachioradialis

n. radialis

14

m. extensor carpi radialis longus

n. radialis

15

m. extensor carpi radialis brevis

n. radialis

16

m. extensor carpi ulnaris

n. radialis

17

m. abductor pollicis longus

n. radialis

18

m. extensor pollicis brevis

n. radialis

19

m. extensor pollicis longus

n. radialis

20

m. extensor digitorum

n. radialis

21

m. extensor indicis

n. radialis

22

m. extensor digiti minimi

n. radialis

23

m. supinator

n. radialis

24

m. abductor pollicis brevis

Thenarmuskel, n. medianus

25

m. extensor pollicis brevis

Thenarmuskel, n. radialis

26

m. flexor pollicis brevis

Thenarmuskel, n. medianus

27

m. opponens pollicis

Thenarmuskel, n. medianus

28

m. abductor digiti minimi

Hypothenarmuskel, n. ulnaris

29

m. flexor digiti minimi

Hypothenarmuskel, n. ulnaris

30

m. opponens digiti minimi

Hypothenarmuskel, n. ulnaris

31

mm. lumbricales

n. medianus, n. ulnaris

32

mm. interossei ventrales et dorsales

n. ulnaris

33

a. v. brachialis

Överarmsartär, fortsättning av a. axillaris, som går från undre kanten av a. pectoralis major, och följer sulcus bicipitis medialis, fram till sin delning i aa. radialis et ulnaris.

34

a. profunda brachii

Följeslagarartär till n. radialis, belägen i sulcus nervi radialis.

35

a. collateralis ulnaris superior

Artär som ofta avgår i närheten av a. profundra brachii, och som följer n. ulnaris fram till rete articulare cubiti.

36

a. collateralis ulnaris inferior

Artär som avgår ovanför epicondylus medialis humeri. Förlopp: Ytligt om m. brachialis, genom septum intermusculare mediale, fram till rete articulare cubiti.

37

a. collateralis radialis

Från a. profunda brachii. Artärgren som går tillsammans med n. radialis till rete articulare cubiti. En främre sidogren övergår i a. recurrens radialis.

38

a. radialis

Strålbensartär. Överarmsartärens delningsgren eller första gren (embryol.). Förlöper på radialsidan mellan m. brachioradialis och m. flexor carpi radialis, ytligt om m. pronator teres till handloven (plats för pulsmätning). Härifrån går den bakom os trapezium till laterala delen av handryggen (fossa tabatière, snusgropen) och fortsätter sedan palmart. Artären når fram till arcus palmaris profundus efter att ha trängt tvärs igenom första m. interosseus dorsalis, mellan dess båda huvuden.

39

a. recurrens radialis

Tillbakagående artär, från fossa cubiti, medialt om n. radialis till a. collateralis radialis och rete articulare cubiti.

40

a. ulnaris

Överarmartärens delningsgren. Går ulnart och djupot om m. pronator teres, därefter i sällskap med m. flexor carpi ulnaris, ytligt om m. flexor digitorum profundus, till handloven. Fortsätter radialt om os pisiforme, i följe med n. ulnaris, fram till handflatan och bildningen av arcus palmaris superficialis.

41

a. recurrens ulnaris

Armbågsartärens tillbakagående gren från fossa cubiti. Försörjer här muskler, skelettdelar och ledkapsel.

42

a. interossea communis

Stam, från a. ulnaris vid övre kanten av m. pronator teres, med flera avgående kärl.

43

a. interossea anterior

Från a. interossea communis. Artär som går ytligt om membrana interossea och djupt om m. pronator quadratus till rete carpale dorsale et palmare. Försörjer djupa flexorer.

44

a. interossea posterior

Från a. interossea communis. Artär som går dorsalt, mellan membrana interossea antebrachii och chorda obliqua. Försörjer underarmens sträckarmuskler och går fram till rete carpale dorsale.

45

arcus palmaris superficialis

Handflatans ytliga artärbåge, belägen ytligt om de långa böjarmusklernas senor. Har sitt huvudflöde från a. ulnaris och anastomos till a. radialis.

46

arcus palmaris profundus

Handflatans djupa artärbåge, en fortsättning av a. radialis djupt om de långa böjarmusklerna. Anastomoser till a. ulnaris.

47

v. cephalica

Huvudven. Subkutan ven som börjar vid tummens fäste, förlöper i sulcus bicipitis lateralis, mellan mm. deltoideus et pectoralis major (trigonus deltopectorale) och fram till v. axillaris.

48

v. basilica

Kungsven. Subkutan ven som börjar distalt, vid ulna. Perforerar fascia brachii i mitten av sulcus bicipitis medialis, och mynnar i v. brachialis.

49

v. mediana cubiti

Förbindelse mellan v. cephalica och v. basilica. Sträckning: från lateralsidan i proximal-medial riktning.

50

n. musculocutaneus

Nerv från fasciculus lateralis. Perforerar m. coracobrachialis, som den även försörjer, tillika med mm. biceps brachii och brachialis. Slutgren. n. cutaneus antebrachii lateralis.

51

n. cutaneus antebrachii lateralis

Slutgren till n. musculocutaneus. Perforerar fascia brachii och försörjer huden på underarmens lateralsida.

52

n. medianus

Nerv som är sammansatt av fasciculi medialis och lateralis.

53

n. ulnaris

Armbågsnerv från fasciculus medialis. Förlöper först i sulcus bicipitis medialis, perforerar dels septum intermusculare mediale, och efter passage av sulcus nervi ulnaris, även m. flexor carpi ulnaris.

54

n. cutaneus antebrachii medialis

Nerv från fasciculus medialis. Perforerar fascia brachii vid överarmens mittparti och är komitant till v. basilica. Försörjer huden distalt på överarmens framsida, och på underarmen.

55

n. radialis

Strålbensnerv som kommer från fasciculus posterior (mestadels med fibrer från C5-Th1). Förlöper i sulcus nervi radialis, omkring överarmens dorsalsida, därefter lateralt mellan m. brachialis och m. brachioradialis och mellan mm. extensor radiales. Vid armbågen delar den upp sig i ramus profundus och ramus superficialis.

56

ramus superficialis n. radialis

Ytlig hudgren. Förlöper i sällskap med a. radialis utmed m. brachioradialis, som den därefter korsar djupt, varefter den kommer fram till dorsalsida av hand och fingrar.

57

ramus profundus n. radialis

Djup gren till underarmens extensorer. Perforerar m. supinator, som den även försörjer, likaledes samtliga extensorer (med undantag för m. extensor carpi radialis longus) och m. abductor pollicis longus.