Dissektion hjärta Flashcards Preview

Anatomi > Dissektion hjärta > Flashcards

Flashcards in Dissektion hjärta Deck (22)
1

Atrium dx. et sin.

Förmak. Till respektive kammare. 2 och 10 på schematiska hjärtat.

2

Ventriculus dx. et sin.

Kammare. Till truncus pulmonalis eller aorta. 4 och 12 på schematiska hjärtat.

3

V. cava sup. et inf.

Övre och undre hålvenen till atrium dx. Saknar klaff vid hjärtanslutning. 1a och 1b på schematiska hjärtat.

4

Truncus pulmonalis

Lungartären. Till lungorna. Delar sig i två artärer. 6 på schematiska hjärtat.

5

Vv. pulmonalis

Lungvener, fyra stycken. Till vänster förmak. Saknar klaff vid hjärtanslutning. 9 på schematiska hjärtat.

6

Aorta

Kroppspulsådern. 14 på schematiska hjärtat.

7

Septum atrioventriculare

Skiljevägg mellan förmak och kammare.

8

Valva atrioventricularis dx.

Tricuspidalisklaffen. Mellan höger förmak och kammare. Tredelad. 3 på schematiska hjärtat.

9

Valva trunchi pulmonalis

Pulmonalisklaffen. Efter höger kammare, vid roten av lungartären. 5 på schematiska hjärtat.

10

Valva atrioventricularis sin.

Mitralisklaffen, även kallad bicuspidalisklaffen. Mellan vänster förmak och kammare. Tvådelad. 11 på schematiska hjärtat.

11

Valva aortae

Aortaklaffen, efter vänster kammare vid roten av aorta. 13 på schematiska hjärtat.

12

Segelklaffar

De två atrioventricularklaffarna, tricuspidalis- och mitralisklaffen. Stängs passivt när blodets strömningsriktning ändras.

13

Chorda tendinae

De små sentrådarna i kamrarna som hindrar AV-klaffarna från att pressas in i förmaken när de stängs.

14

Mm. papillares

Papillarmusklerna. Det som förankrar chorda tendinae i kamrarna. Tre i höger kammare (triscupidalis), två i vänster kammare (mitralis/bicuspidalis).

15

Semilunarklaffar

Aorta- och pulmonalisklaffarna. Stängds passivt när kamrarna relaxerar. Dessa klaffars koppliknande konstruktion gör att de ej behöver stadgas upp för att inte vrängas eller pressar in i kamrarna.

16

A. coronaria dx. et sin.

Höger och vänster kranskärlsartär. Avgår vid aortaroten strax efter aortaklaffen. Grenar ut sig över hjärtats yta för att försörja dess muskulatur. Motsvarande vener finns. 15 på schematiska hjärtat.

17

Sinus coronaria

Kranskärlsvenen, tömmer sig i höger förmak. Där de flesta av hjärtmuskulaturens vener tömmer sig. 16 på schematiska hjärtat.

18

Apex cordis

Hjärtspetsen.

19

Hjärtöra, höger och vänster

Utbuktande del av respektive förmak.

20

Sulcus interventricularis anterior et posterior

Skåra på hjärtats utsida som visar var skiljeväggen mellan båda kamrarna går.

21

Fossa ovalis

Rund membranförsluten öppning i väggen mellan vänster och höger förmak. Den är en rest efter en förbindelse under fostertiden då blodet ej behövde passera lungorna för syresättning.

22

7 och 8 på schematiska hjärtat

Lungartärerna och lungorna.