Dissektion rygg - instuderingsfrågor Flashcards Preview

Anatomi > Dissektion rygg - instuderingsfrågor > Flashcards

Flashcards in Dissektion rygg - instuderingsfrågor Deck (12)
1

Hur innerveras ryggens egentliga muskler (m. erector spinae, transversospinala systemet och de korta vertikala musklerna)?

Ramus posterior nn. spinales.

2

Hur är ryggmärgen upphängd i canlis vertebralis?

Ligg. denticulata. Utskott av pia mater som håller fast ryggmärgen i dura mater.

3

Var ligger ganglion spinale?

Strax lateralt om foramen intervertebrale.

4

Du gör en lumbalpunktion. Vilket läge bör patienten ha vid en lumbalpunktion (förklara varför)? Ange också genom vilka lager du måste sticka nålen för att erhålla cerebrospinalvätskan.

Liggande på sidan, "huvud mot knäna", eller framåtböjd sittande. Störst avstånd mellan processus spinosus?

1. Hud (och fett).
2. Lig. supraspinale.
3. Lig. interspinale.
4. Lig. flavum.
5. Epiduralspatium.
6. Dura mater.
7. Arachnoidea mater.

5

Ett mediant diskbråck i duscus vertebralis L4-L5. Vilka segment (dermatom och myotom) är påverkade? Förklara varför!

L5 och nedåt är påverkade. Detta p.g.a. att L4 lämnar ryggmärgen högre upp än disken mellan L4 och L5.

6

Beskriv den arteriella försörjningen av ryggmärgen.

En a. spinalis ant., två a. spinalis post. Cauda equina försörjs av a. sacralia lat. som anastomoserar med de longitudinella artärerna.
8-10 segmentella medullära artärer anastomoserar med de longitudinella artärerna och förstärker flödet. Från bl. a. a. vertebralis till den cervikala förstorningen.

7

Vilken är den embryologiska förklaringen till att just m. trapezius, m. latissimus dorsi och m. deltoideus innerveras via rami ventrales av spinalnerverna och inte av rami dorsaler som ju passerar genom musklerna?

?

8

Repetera rotatorcuffens uppbyggnad kring axelleden! Vilka nerver innerverar rotatorcuffsmusklerna?

SItS

m. supraspinatus: n. suprascapularis
m. infraspinatus: n. suprascapularis
m. teres minor: n. axillaris
m. subscapularis: n. subscapularis

9

Mediala axelluckans latinska namn, avgränsningar och innehåll?

Spatium axillare mediale triangulare

Avgränsningar:
superiort: m. teres minor
inferiort: m. teres major
lateralt: caput longum m. triceps

Innehåll:
a.v. circumflexa scapulae

10

Laterala axelluckans latinska namn, avgränsningar och innehåll?

Spatium axillare laterale quadrangulare

Avgränsningar:
superiort: m. teres minor
inferiort: m. teres major
lateralt: humerus
medialt: caput longum m. triceps

Innehåll:
n. axillaris
n. cutaneus brachii lat. sup.
a.v. circumflexa humeri post.

11

Transversospinala musklerna

a) mm. rotatores breves et longi (går från tvärutskott till taggutskottet ovanför)
b) mm. multifidi (hoppar 1-3 kotor)
c) mm. semispinales (hoppar 4 kotor eller fler)

12

Suboccipitala triangelns begränsningar

Begränsningar:
inferiort: m. obliquus capitis inferior
lateralt: m. obliquus capitis superior
medialt: m. rectus capitis major

Innehåller bl.a. n. suboccipitalis (C1) som passerar ut inifrån triangeln lateralt.
Djupt i triangeln finns a. vertebralis.