Diabetes Flashcards Preview

Termin 6 > Diabetes > Flashcards

Flashcards in Diabetes Deck (15):
1

Diagnoskriterier DM feste, belastning HbA1C

faste >7 belastning >12.2 HbA1C >48

2

Korttidskomplikationer vid insulinbrist hos DM I DM II

DM I =Ketoacidos

DM II = Hyperglykemiskt hyperosmolärt syndrom

3

hur skiljer man DM I från DMII

ålder

c peptid 

serologi

Hereditet

anamnes: Debut

4

INFO

Vid debut av DMI slås insulinprod helt ut pga hyperglykemin

efter behandling och normala glukosnivåer kan pankreas återh'mta sig och prod insulin i upp til lett år "honeymoon fas"

därefter går öarna succesivt under helt.

5

Målvärden HbA1C

50-60mmol/mol

6

målvärde:

fasteglukos

2h efter mat

 

faste 4-6

2h efter mål 6-8

7

vad är riskerna vid en ketoacidos?

arrytmi

HypO K+

hjärnödem vid snabb sänkning av b-glukos

8

vilken är den primära behandlingen av DMII

sekundära

 1. kost
 2. METFORMIN
 3. en till tablett (DPP4-/GLP-1 analog)

9

vad är DPP4- och GLP-1 analoger

ökar GLP1 funktion i kroppen

 • minskad klukosfrisättning lever
 • ökad insulinfrisättn
 • inhiberar aptit

10

viktiga symptom vid hypoglykemi

hjärtklappning

trött och initiativlös

funktionsbortfall

kramper

sjunkande medvetande-> coma

 

11

vad är viktigast att tänka på vid behandling av ketoacidos.

 1. vad ska man behandla med?
 2. vad måste man tänka på?

behandling

 1. Vätska
 2. 2 insulin
 3. K+

tänk på!!

att inte sänka glukos för fort för då kan hjärnödem uppstå

12

vad är Hyperglykemiskt hyperosmolärt syndrom

Uppstår oftare hos DMII

det uppatår pga relativ(/absolut) insulinbrist som leder till hyperglykemi och glukosuri-> stora vätskeförluster och hyperosme

uppstår pga av ökad stress som ökar motreglerande hormon ex Katekolaminer kortison GH gukagon.

eller vid debut av DMII

 

obs ej hypo K+ då ej ketoacidos utv

13

när är man hypoglykemisk

när p-glukos är <4mmol/l

14

hur avgör man om en hyperglyk hos DMI är ketoacidos eller inte?

genom att mäta ketoner i urin eller blod

om >.6 inläggning

15

hur baehandlar man hyperglykemiskt hyperosmo syndrom

 

Eftersom de uppstår pga dehydrering: VÄTSKA