hematologi Flashcards Preview

Termin 6 > hematologi > Flashcards

Flashcards in hematologi Deck (28):
1

bakomliggande orsaker till TRC peni

ITP och TTP/HUS Blodmalignitet/Lymfom B12 folsyra alkohol splenomegali lm viros

2

Isolerad TRC peni

ITP

3

TRCpeniutredning

Hb, vbk, differentialräkning, TRC PK/APTT B12/Folsyra LD

4

diagnos behandling ITP

Isolerad TRCpeni. prova ge TRC, ej stiga ITP Behandlas med högdos kortison. OM akutblödning gammaglobulin.

5

Anemiutredning

Hb, vita TRC diff, MCV järn: Ferritin, TIBC S-Fe hepcidin hemolys: haptoglobin, DAT LD Billirubin

6

vad är haptoglobin jättekänsligt för?

hemolys

7

hur behandlas AIHA

HÖG DOS STEROIDER! Forcerad diures håll varm (splenectomi) (annan mer potent immun - ex cytostatika)

8

Vilket prov bekräftar AIHA

DAT

9

Olika hemolytiska anemier

AIHA, infektion, sfärocytos, sickelcellanemi, thalasemi

10

IgM hör till vilken AIHA IgG hör till vilken AIHA

IgM kall IgG varm

11

TTP vad är det

mikrotrombotisering som kan dela RBK i hälften skadar ffa njurar och hjärna

12

bakomliggande orsaker till neuropeni

cytostatika, leukemier

13

vad skall man vara extra försiktig med hos en neutropen patient, Två saker

FEBER, BP fall =täcken på sepsis hos en neutropen pat är feber ett täcken på sepsis, även låggradig feber. Infektion/flamation ger inga sympt då det inte finns några celler som kan mediera. vid sepsis så stimulerar bakts toxiner till feber.

14

vad är mds

diffirentieringsstörning =>anemi +/- TRCpeni VBKpeni

15

Behandling MDS

Transfusion. överlevnad 6mån - 6 år

16

vilken ör de vanligaste leukemin hos vuxna

KLL

17

vilken är typbilden vid AML ålder diff sympt andra typsaker

-ålder äldre 60-70 -nästan inget moget mkt omoget (>20% blaster) -anemi, infektion blödn -hittas AUERSTAVAR så är det AML

18

Vad är APL, vad är spec med den

Det är en form av AML som kan behandlas med gott resultat med vit A utan snabb behandling avlider pat i blödning

19

Behandling AML

Cytostatika, död utan behandling

20

Vad är auerstavar ett täcken på

AML

21

vad är ett absolut diagnoskrav för MDS

Refraktär anemi (en anemi som inte förbättras med Fe behandling.)

22

vilken är typbilden vid KML ålder diff sympt andra typsaker

-över 60 -Brokig diff, mkt moget och mindre 20% omoget -accidentialfynd -9:22 Glivec

23

diagnos PCV

Högt Hb Lågt EPO JAK2 benmärgsbiopsi krävs diagnos

24

Diff till högt Hb? vad är skiljelinje i diagnostiken?

Skiljelinje=EPO högt EPO= epo prod tumör. Sjkd som ger hypoxi lågt EPO= PCV normalt EPO Intorkning (vanligast)

25

ET - viktigaste sympt

Isolerad TRC cytos (aka normalt CRP). ev högt HB

26

vad finns det för orsaker till TRC cytos??

Vanligast = Reaktiv TRC cytos Mao tillsammans med högt CRP och ev VBK ET - oftast isolerad TRC cytos

27

Anledningar till Reaktiv TRC cytos

infektion, blödning infl Fe brist

28

Behandling ET

ASA. mkt bra prognos med behandling annars stor risk för trombos