njure Flashcards Preview

Termin 6 > njure > Flashcards

Flashcards in njure Deck (29):
1

vad ska man alltid göra vid makorhematuri

GÖR cancerutredning.

2

vanligaste orsakerna till makroskopisk hematuri

njur/blåscancer

njursten

3

mer ovanliga anledningar till makroskopisk hematuri

IgA nefritskov - infektionsassocierat Cystruptur med blodning vid polycystnjursjkd koagrubbnings blödning

4

felfunktion av dessa organ orsakar ödem, vilka

njure hjärta lever

5

vad är cocraft och gault

sätt att uppskatta njurfunktion vid LM beräkning

6

vilka former av proturi finns det

  • glomerulär proturi: Glom skada ger läckage. Selektiv= albumin. Oselektiv = algumin och Ig
  • tubulär: tubulär skada som gör at tman ej längre kan reabsorbera. Protein HC
  • oselektiv: överprod av prot i kroppen. Bence Jones vid myelom

7

vad finns det för benigna orsaker till proturi

ortostatisk proturi

träningsutlöst

8

patologiska anledningar till proturi?

DM nefropati

prmär glomsjkd (MCG FSGS Membranös nefropati)

sekundär glomsjkd (DM)

9

vad gör du då du fått + på urinsticka för proturi?

du tar en u-alb/krea kvot (UAKK)

10

vad finns det för orsaker till njursvikt

tänk akut pre/renal/post

 

prerenal :Hypovol. NSAID, ACE -, Akut circul svikt

renala: Akut paremkymskada.

postrenala: ovanligt hos pat med två frisak njurar

11

vad finns det för orsaker till njursvikt

tänk kronisk pre/post

pre: hjärtsvikt njurartärstenos bilat

post: prostata, ökat tryck i urinvägar, ex sten, reflux

12

anuri

<100ml/dygn

13

oliguri

400-500 ml/dygn eller mindre

14

klassifiering av eGFR och njursjkd

stad 1: >90

stad 2: 60-90

stad 3: 30-60

stad 4: 15-30

stad 5: <15 =dialys

15

hypertoni behansling hos njursjk

1 ACE

2 betablock

3 ca flödes -

16

Membranös Nefropati

Nefros/frit?

mikroskop

Drabbar 50-60 med nefros

IgG och komplement till podocyt R

->spikes

spontan läkning

17

FSGS

Nefros/frit?

mikroskop

Nefros - Proturi, hypoalb ödem hyperkolest

ärromvandling i en del av Glom

Svarar inte på steroider!

18

Membranoproliferativ

Nefros/frit?

mikroskop

Nefrit - hematuri och högt blodtryck

IgG och komplement deponering leder till nytt GBM

->tramtracks

19

Nefrit symptome

HEMATURI

vätskeretention och volymexpansion

->högt blodtryck

20

Nefros symptom

Proturi!

->låga albumin, ödem och hyperkolestrolemi

21

MCD 

drabbar vem?

karakteristika

behandling

vanligaste nefrosen hos barn

inga fynd i vanligt mikroskop

STEROIDBEHANDLING

22

IgA nefrit

Nefros/frit

vem

annan sympt

nefrit

unga/barn

IgA deponering i messaniguum ger expansion oh minskad kapp yta lågt GFR.

 

23

Post infektiös GN

Immunkomplex efter GAS eller SLE

diffus prolifi och minskad GFR

24

Anti GBM GN

antikropp till njure (Ibland även lunga - >good pasture)

urakut m dödsrisk

25

när skall njurbiopsi utföras?

Nefrotiskt syndrom

snabb GFR förlust

njurengagemang vid systemsjkd

26

proturibehandling

RAAS intervention

Aggresiv BP kontroll

27

hematurianledningar

IgA nefrit = vanlig renal orsak

cancer

UVI

sten

28

vilka mediciner skalla aldrig användas vid njurartärstenos?

 

ACE RAB

29

info

man kan inte ha DM nefropati utan albuminuri

om sjunkande gfr utan albumin=/>DM