LM Flashcards Preview

Termin 6 > LM > Flashcards

Flashcards in LM Deck (24):
1

Waran - verkan, mekanism

Antikoag, - k vit faktorer (trombin VII? IX? X?)

2

Thacapsol

tyreostatika mot hypertyreos

3

inderal

oselektiv betareceptorblockare. Hypertoni. Angina pectoris. Palpitationsbesvär

4

levemir

långverkande insulin. DM I II

5

Loratardin

h1 antagonist. Mot allergisk renit/konjuktivit

6

Metoprolol

Selektiv betablockerare
Hypertoni angina arytmier

7

spironolakton

aldosteronantagonist
ascites och andra Lever ödem
andra ödem
hyperaldosteronism

8

Novalucol

antacida HCl neutralisering.
Reflux Ulcus

9

imurel

cytostaticum- anti infl
IBD

10

propanolol

oselektiv betablock
varicier, hypertyreos

11

Laktulos

Diarredrivande disacarid.
encephalopati

12

glypressin

vasodilatation
hepatorenalt syndrom, varicier

13

lantus

långverkande insulin

14

insulatard

långverkande insulin

15

novorapid

Direktverkande insulin

16

Novonorm

ökar inslulinfrisättning fas I

17

Glycobay

hämma glukosupptag tarm

18

Levaxin

Hypotyreos Tyroideahormon

19

Thacopsol

Hypertyreos tyroxinsynteshämmare tyreostatika

20

inderal

oselektiv betareceptorblockare
varicier, hypertyreos

21

Furix

Loopdiuretika

22

verapamil

Ca antagonist

23

Hur påverkar verapamil hjärtat

ger långsammare Ca Flöde påv ffa av nod
=>dumt använda då assesorisk bana finns, men fungerar utmärkt på AvNRT

24

digoxin

frekvensreglering
=>inotrop effekt
=>vagusstimulering