gastro 2 Flashcards Preview

Termin 6 > gastro 2 > Flashcards

Flashcards in gastro 2 Deck (28):
1

vilka tillstånd kan leda till malabsorption

celiaki, MBC Autoimmungastrit, pankreatit. bakteriell överväxt, tarmressektion

2

glutenprov

transglutaminasantikroppar

3

var tas gallsalterna upp

distala Ilium

4

vad kan orsaka gallsaltsmalabs

sjuk ilium:MBC resrection

5

hur behandlas kronisk pankreatit?

CREON = enzym

6

när skall man vara försiktig med vätskeinfusioner?

hjärt/njursvikt
ketoacidos innan insulin
HypoNa

7

Vart är de vanligaste ställena för MBC i GI

1 Ileit 50%
2 colon 30%
3 iliocolit 20%
4 övrig GI

8

underhållningstrappa UC

0 vb
1 lokalbehandling med klysma (5 ASA kortison)
2 oralbehandling m 5 ASA (kortiosn)
3 steroidsparning (azatioprin, trotts låg evidens UC)
4 TNF alfa inhibitor
5 Kirurgi

9

underhållstrappa vid MBC

0 vb
(1 lokalbehandling med klysma (kortison))
2 oralbehandling m enterocort flagyl
3 steroidsparning (azatioprin, hög evidens MBC)
4 TNF alfa inhibitor
5 Kirurgi

10

behandling mikroskopisk colit

sätt ut NSAID
Loperamind=> inhib perestaltik - ökat vattenupptag
entereocort

11

INFO
slem i avföring tänk IBS!

.

12

typiska symptom vid IBS

varierande mella diarre förstoppning
morning rush
gaser
medicinkänslighet
dietkänslig

13

vad är bäst i matväg för en IBS

undvik fett, starka kryddor och "gasmat"
det är mindre vad man äter utan ATT men äter

14

vad bör uteslutas vid en IBS D

IBD Celiaki laktosintoll tyroidea

15

vad bör uteslutas vid en IBS P

Gastrit/Ulcus
gallbesvär (Dessa smärtor intervallkaraktär)
MBC
endometrios
njursten

16

behandling IBS

INFORMATION!!
Dietråd
LM
- laxer/bulkmedel, prokinetiska LM
-Diarremedel

17

vad är behandlingen mot GERD?

livsstilsförändringar
(ex minska vikt rök/alkohol/kaffe/starkakryddorstopp )
HCl-
OP

18

vad kan orsaka GERD

Bukfetma gravid
dysmotorik

19

Vad orsakar
Akut
kronisk
autoimmun gastrit?

Akut: NSAID och Alkohol
Kronisk: HP
autoimmun: Hp triggar 50%

20

vad är behandlingen vid gastrit

Eliminera slemskadande (NSAID)
PPI/H2 -
HP readikering

21

var uppstår de flesta magsår och av vilken anledning

i antrum pga HP

22

är approachen annorlunda vid ventrikel ulcus och dudeniulcus

ventrikelulcus orsakas inte av HP. Man måste utreda anledning till ulcus och utesluta cancer

23

sympt vid ulcus

epigastrie sm
illamående
anemi
matleda

24

3 viktigaste labproverna vid akut pankreatit

Amylas = hitta pankreatiten
CRP = bedömma allvarligheten
Ca2+ = Ca kan jsunka vid akut pankreatit pga att fettet som bryts ned av enzymen. Fettat binder upp Ca, vilket gör att fria serumnivån sjunker

25

diffdiag till akut pankreatit

hjärtinfarkt
ulcus
cholecyst/cholangit
akut aortaneurysm
lungemboli

26

behandling akut pankreatit

tarmvila
REHYDRERING (uppräthålla mikrocirculation)
följa Amylas CRP krea hb ca

27

när skall paracetamolpat levertransplanteras enlg king's kollage

pH 300
- PK >6.5
- encephalopati grad 3-4

28

hur behandlas gallsaltsmalabsorption

questran ( gallsalltsbindare som främjar upptag