endo 3 Flashcards Preview

Termin 6 > endo 3 > Flashcards

Flashcards in endo 3 Deck (21):
1

orsaker till hyperCa högt PTH Lågt PTH

Högt: hyperparatyroidism, (njursvikt???), LM (tiazid)

Lågt: malignitet D vit intox, tyretoxikos

2

sympt hyperCa

painful boans

renal stoans

abdominal groans

psychic moans

3

utredning hyperCa/HypoCa

 • S-Ca x2 minst ett fritt (förändras ej med plasmaprotkoncentration)
 • U-Ca (FFH har ej Ca i urin)
 • PTH och PTHrP
 • krea
 • Dvit

4

behandling hyperCa

REHYDRERING

Loopdiuretika

bisfosfanat

5

hypoCa orsaker

njursvikt

D-vit brist/Ca brist pga malabs

hypoParat

akut pankreatit

 

6

sympt hypoCa

 • neurologiska: demens tröt nedsatt kogni
 • hjärta: arrytmi (av Block) Hypotoni
 • muskeloskeletal: muskelsvaghet osteomalaci

7

behandling hypoCa

Aktiv Dvit

joniserat Ca IV

 

8

orsaker till hypoK

 • LM: diuretika, steroider,
 • alkalos
 • sjkd:chonn chshuing

 

9

behandling hypoK

ut LM

K+ behandling IV eller P.o.

10

vad ger toppiga T vågor

hyper K

11

vilket är det bästa T3/4 provet vid

hypotyr

hypertyr

HypOtyr:fT3

hpERtyr:fT4

12

TPO antikroppar

TRAK antikroppar

TPO Hashimoto (Graves) 

TRAK Graves

13

behandling hypertyreos

tyreostatika - peroxidashämning

RadioJod - används till äldre, ej unga vuxna

Op

14

radiojod till vem?

äldre som vill ha snabb behandling

nackdel: slår ut helt ->livslång levaxinbehandling

15

Kirurgi mot hypertyreos, till vem?

 • "platsbrist sympt som andning/sväljsvårighet
 • kvinna som vill bli gravid de närmaste två åren

nackdel: kirurgi, livslång levaxin

16

tyreostatika till vem?

Är förstahandsval, då sjkd helt kan försvinna och ingen vidare behandling därefter krävs.

(de med ögonsympt, kan ej få radiojod)

(de med hög sjkdaktivitet)

Granulocytos!!

17

info

hyperCa kan ge njurskada

18

vilken är den vanligaste orsaken till tyreotoxikos

graves

19

var skall kolesterol ligga för en pat diabetes

 • totalkolesterol <4.5
 • LDL <2.5
  • om känd hjärt kärlsjkd 1.8
 • TG <2.0

 

20

vilken tyroideasjukdom ömmar som fan!!

subakut tyreodit

21