kardio 2 Flashcards Preview

Termin 6 > kardio 2 > Flashcards

Flashcards in kardio 2 Deck (25):
1

vad ingår i benämninga ACS

Någon sjkd som är resultatet av obstruktion i kranskärl.
NSTEMI, STEMI Instabil angina

2

hur ser akut hjärtinfarkt ut på EKG

Den ger ST höjningar i relevanta 2 intill liggande avledningar avledningear
reciproka st sänkningar

3

vad kallas de olika avledningarna?

Anteriora V1-V6
Inferiora II AvF III
Lateral avL I -avR
Posteriora (om inverteras) V1-V3
H. Kam V1-V3
v kam V4-V6

4

vilket kärl är påv om denna avl ger EKG utslag
Anteriora
inferiora

Anterior - LAD
Inferior - RAC LCx

5

Diffdiagnoser till ST höjning

STEMI
Pericardit Subarachnoidal aneurysm
Dissektion
(broken heart syndrome, brugadasyndrom)

6

Akut behandling Vid STEMI (LM + intervention)

LM : Morfin Nitro Betablock.
ASA, ADP -R inhib (Klopidogrel, Brilique
Intervention
>90 min till PCI lab => Ge trombolys
Ge Heparin

7

hur länge är kan PCI ge effekt?

upp till 48 h

8

Viktigt täcken på Kardiogen chock

BP FALL!!

9

villka medicienr lämnar en pat som genomgått STEMI sjkhuus med? (5st)

ASA
ADP- R block
Statiner
ACE -
Beta block

10

sympt vid ff

oregelbunden puls, yrsel svaghet andnöd bröstsm Stroke

11

behandlingsangreppspunkter ff

kritiskt akut -> el konvertera
Strokerisken -> antikoag
HR kontroll
Symptomkontroll

12

bakomliggande orsaker till ff

*hypertention
hjärtsvikt
valvsjkd
kranskärlssjkd
tyroideasjkd
metabolt syndrom

13

vilken typ av antikoag ska ff ha?

Waran eller Xa-
INTE ASA

14

OBS Behandla Flimmer är inte att behandla grundjkd! Flimmer är ett sympt på något annat glöm ej behandla!

..

15

vanlig tabl vid ff

Digitalis, betablock verapimil (Ca antagonist)

16

vem ska elkonv vid ff

<3mån
behandlad grundsjkd

17

Behandling av fladder
akut
kronisk

akut:
brukar spontankonvertera så vänta i 12-24 med el konvertering, men aldrig längre än 48

Kronisk:
Ablation

18

nämn några riskf till kardiell sjkd

diabetes
rökning
hypertoni
övervikt
hyperlip
fys inaktiv
alkohol

19

största orsakerna till <3 svikt

ischemisk <3 om pat inte har haft infarkt eller hypertoni.

20

vad behövs för en <3sviktsdiagnos

- EKG QRS 80-90ms (fibros långsam överledn)
-Lyssna lunga, rassel?
-LungRTG, ödem?
- ProBNP

21

behandl <3svikt

ACE
Betablock
Aldoblock
Diuretika
simdax (Ca++ sentisiserare)

22

vad är och hur ses på EKG
AvNRT

AvNRT: AvNodal återkopplingsrytm (återkoppl i AV)
RP tid kort (P precis efter T våg)
QRS smalt
frekvens ca 180

23

vad är och hur ses på EKG
AvRT

AvRT: Atrioventrikulär återkopplingsrytm (cirkel fmak kam)
RP tid kort (P mellan T våg och QRS)
QRS smalt
frekvens mer än 200

24

vad är och hur ses på EKG
EAT

EAT:Ektopisk förmakstakycardi
RP tid lång frekvens ca mindre än 150 men snabbare än sinus
Diagnos med adenosin => totalblock

25

när är det viktigt att vara aktsam med digitalisdosering?

vid njursvikt, digitalis elimineras vi njurar och pat har då för hög dos om man inte tar hänsyn till njursvikten