akuten Flashcards Preview

Termin 6 > akuten > Flashcards

Flashcards in akuten Deck (27):
1

vad är... vid ketoacidos

 • p glukos
 • pH
 • BE
 • Ketoner

 • pgukos >14
 • pH < - 6
 • ketoner >3

2

akut kolexcerbationsbehandling

 • O2, dock ej högre saturation än 90%
 • Inhalation av kortverkande bronkdil
  • atrovent (antikolinerg)
  • bricanyl (bet2ago)
 • steroid p.o
 • Antibi (amoxicillin)
 • ev diuretika och teofyllin (bronkdil med okänd mekanism)

3

när ska en KOL excerbation ha antibiotika?

om två utav dessa tre

 • ökad sputumprod
 • purulent sputum
 • ökad dyspne

4

astma trappan

 1. v.b kortv beta2
 2. +inhalationssteroid låg dos
 3. + inhalationssteroid medel - hög dos och långverkande beta2 
 4. +p.o steroid ev teofyllamin

5

Akut astma behandling

 • O2->90%
 • ventolin och atrovent
 • betapred 

Upprepa behandling efter 30 min. Om ej bättre lägg till

 • teofyllin
 • inj kricanyl
 • MgSulfat

alla dessa är bronkdilaterare

6

Hemgång eller inläggning efter astmaanfall

hem: effekt behandling 1 h + PEF >75% av pat normal

inläggning: behandl refraktär + PEF <75%

7

Typtäcken Heroin

förstoppad trött

låg andning och BP

Mitotisk pupill

(heroinlunga = ödem pga överdos)

8

typtäcken amfetamin

 • Hyperaktiv och agressiv
 • dilaterad pupill
 • takycardi och Högt BP
 • benzo = antidot

9

Typtäcken benzoitox

=LM mot oro ångest

 • dåsig
 • muskelsvaghet
 • agressiv
 • medvetslös

antidot= flumazenil

10

akut behandling AKS

ASA brilique

arixtra statin

ev nitro och och betablock om sm

11

behandling vid hemgång efter hjärtinfarkt

 • ASA Brilique
 • statin 
 • ace -
 • betablock
 • no vb

12

akut behandling vid chock kardiogen 

 

 • kardiogen 
  • ​Vätska och anigo
  • O2 
  • CPAP om lungödem
  • atropin isopren om bradykard 

13

akut behandling vid chock hypovolemi  

VÄTSKA!!!

14

akut behandling vid chock septisk 

 • Ringer
 • antibiotika
 • inotropa kärlaktiva
  • noreadrenalin
  • dobutamin (selektiv beta och alfa stimul)

15

VAd finns det för anledningar till medvetslöshet. Bokstavsförkortningarn

 • HUSK
 • MED MIDAS

16

Vilka åtgärder skall man göra? vid bokstavsförkortningarna till medvetslös pat

Vapör

 • vakenhet
 • andningsmönster
 • pupillreaktion
 • ögonrörelser
 • rörlighet (motorik babinski reflexer)

17

HUSK

 • Herpesencefalit
 • Uremi
 • Status epileptikus
 • Korsakoff/Wernickes

18

MED

 • Metabolt (e rubbning addison hypotyreodea)
 • Externt (trauma)
 • Dysfunktion (chock encephalopati)

19

MIDAS

 • Meningit
 • Intox
 • Diabetes
 • Andningsinsuff
 • Stroke SAH

20

vad innebär det om man säger att det är en strukturell anl till medvetslöshet. vad för sympt och prog

 • en lokaliserad fysiks skada
 • topografikst bortfall 
 • Dålig prognos

21

vad innebär det om man säger att det är en metabol anl till medvetslöshet. sympt och prognos

 • anledn
  • e rubbning
  • intox
  • infekt
 • ger generella bortfall
 • godprognos

22

RLS skalan

 1. normal
 2. slö
 3. mkt slö, vakna till på 


   kan avvärja sm stimul
  . Eller oklar, kan ej svara adekvat på frågor 

 4. lokaliserar sm stimuli men kan ej avvärja
 5. undandragande rörelse
 6. böjrörelse
 7. sträckrörelse
 8. ingen reaktion

23

när skall man behandla ett status epileptikus

med vad?

 • anfall som varat mer än 5 min
 • stesolid, var 2-3min
 • om kramper ej slutar efter 5 min så använd proempanutin

24

vad är viktigt att tänka på vid behandling av ketoacidos

 • vätska före insulin
 • ej för snabb sänkning av b-glukos =>risk hjärnödem 3-4 mmol/h

25

hur går lm administreringen till vid akut hjärtstopp

 • cordaron och adrenalin efter 3e deffen och 5e deffen
 • därefter adrenalin var 4e min aka vid var annan deff

26

Vad ska du göra om analysen meddelar PEA

ge adrenalin och fortsätt HLR och analysera var annan min och ge arenalin var 4e

27

vad kan de bakomliggande orsakerna vara till akut hjärtstopp

4H: Hypoxi, Hypovolemi, Hypotermi, Hypo/HyperK

4T:Tambonad, Toxisitet, Tryckpneumoth, Tromboembolism (lung/hjärtinfarkt)