lunga 3 Flashcards Preview

Termin 6 > lunga 3 > Flashcards

Flashcards in lunga 3 Deck (10):
1

behandling av KOL

vad ska en person med stadie tre ha om denne har upprepade excerbationer

stadium 3 =30-50% av FEV1

 • vb bronkdilaterare kortverkande
 • långverkande bronkdil ffa antikol
 • sterodbehandling inhalation

2

vad används FEV1 och FEV % till vid KOL diagnostik?

 

FEV1 = reversibilitet och stadiumindelning

FEV % diagnos

3

Indikation lung tx

svår progriderande lungsjkd i slutstadie där andra behandlingsalt är uttömda

(aka resp insuff/spirometri)

4

vad är sarkoidos?

protein granulom i olika organ lungor hjärta 

5

vad får man för symptom vid sarkoidos

akut

kronisk

Akut: hög feber knölros fotledsartrit bilat hiluslymfom

kronisk: torrhosta med krepitationer (fina torra rassel) lätt temp stegring (diffdiag till Idiopatisk pulm fibros)

6

vad är problemet med Cystisk Fibros

Fel på slemproduktionen i körtlar (Cl- kanaler)

=> segt slem sem ej går att transportera bort.

Ger resp komplikationer

7

Cystisk fibros.

"Det är synd om de barn som smaka salt för de skola dö"

..

8

INFO

män är STERILA till 100%, vid cystisk fibros, pga saknar vas deferens. MEN fungerand sperma prod => IVF möjligt

9

Astma gradering

FEV1 >80
FEV1 60-80

FEV1 <60

10

astma underhållsbehandling

 • sporadiska symp: kortverkande beta vid behv
 • symp 2/v: inhalationssteroid låg dos
  • +vb kortv beta
 • svår astma: medel - högdos inhalation
  • + långverkande beta 2
  • vb kortv beta2
 • irreversibel obstruktion: p.o steroid
  • +ev tilläg teofyllamin