hematologi 3 Flashcards Preview

Termin 6 > hematologi 3 > Flashcards

Flashcards in hematologi 3 Deck (15):
1

PK INR är ett mått på funktion hos vilka faktorer?

II VII X

2

APTT är ett mått på funktion hos vilka faktorer?

II IX X XI XII intrinsic

3

vad ska man dra för slutsats om APTT är omätbar

att det finns brist på första FXII och sista fibrin

4

vad drar man för slutsats om APTT är mkt lång och bara måttligt förlängd?

MKT: Brist på faktor i början/slut av extrinsic vägen
Måttligt: brist i mitten

5

Hur utreds blödningsbenägenhet

anamnes
e´ status
LAB: TRC Hb VBK
APTT/PK INR
njur och leverfunktion

6

vilka faktorer påv waran resp heparin

waran: II VII IX X
Heparin: II IX X XI

7

antidot waran och heparin

waran: Kvit faktorkoncentrat
heparin protamin

8

Hemofili A vilken brist + sympt

faktor VIII hud led och mjukdelsblödningar

9

Hemofili B vilken brist + sympt

Faktor IX hud led och mjukdelsblödningar

10

Von wilerbrandt sjkd sympt

VWF brist slemhinneblödningar

11

DVT risker

Malignitet
grviditet
imobilosering/stillasittande
vadsvullnad (hjärtsvikt)
OP
övervikt

12

hur behandlas DVT

waran
LMH
stödstrumpor
(trombolys)

13

Diagnostik Lungemboli

lungRTG
Blodgas
UkgG (<3 belastning)

14

när ger man trombolys vid lungemboli

circulationssvikt
H kammar påverkan
BP fall

15

v. cava filter

är ett mekaniskt skydd mot lungemboli
indikation: då antikoag är kontrainducerat