hematologi2 Flashcards Preview

Termin 6 > hematologi2 > Flashcards

Flashcards in hematologi2 Deck (22):
1

indikation benmärgsaspiration

peni/cytos
patologisk digg
vidare utredning av lymfom splenomegali

2

indikation benmärgsbiopsi

Blodmalignitet
metastas
lymfom misstanke

3

vad är typiskt med myelom? vad får man för lab?

monoklonal plasmacells proliferatioon
=>M komponent
Rygg sm m hyper Ca
njursvikt

4

Diagnos Myelom

m komponent i plasma/urin
prot uri - bence jones
diff =högt # plasmaceller

5

vad är det första man ska tänka på om en äldre man söker med rygg sm, nytillkommen

Prostatametastas, i andra hand myelom (ffa om skummande urin)

6

vad är hög TIBC och låg Fe täcken på?

fe brist

7

vad är låg TIBC och låg Fe täcken på?

sekundär (Ferritin är låg pga dålig prod och inte för att alla ställen är uppbundna)

8

MCV
låg hög normal

Låg fe bris
hög Alkohol folat/b12brist
normal. sekundär

9

vilket prov tar du om du vill bekräfta Fe brist anemi

Ferritin. fe brist är enda orsaken till lågt ferritin

10

ferritin hög låg

hög = lilte vad som eftersom ferritin är akutfasreaktant ex inflamation alkohol hemokromatos
låg = ALLTID Fe BRIST

11

typiskt vid KLL

"gammelmansleukemin"
Får högt antal lymfocyter, blandad mognad men många funktionella
kan gå symptomfri => accidentialfynd behandling då sympt

12

typiskt vid ALL

Barnelukemin
lymfocytos
benmärgssvikt

13

Makroglobulinemi

=malign plasmacells proliferation som ger hyperviskositet
kan då ge synproblem och neuropatier

14

vilken antikropp massproduceras vid Wb Waldenström (=Makroglobulinemi)

IgM. (IgG?myelom)

15

varför är det lättare att blöda vid akut anemi, ex efter trafikolycka

RBK trycker TRC mot kanten där de ska vara. Vid AKUT anemi så försvinner den mekanismen och TRC hmanar centralt där de ej har funktion => relativ TRC peni

16

fungerar primärhemostasen om man tar waran

Ja till viss del. Den ostabila pluggen kan bildas men den stabileras inte då detta kräver fibrin som är produkt av koagulationskaskaden.

17

vilka koagfaktorer påverkas av waran

Trombin (FII) FVII FXI FX

18

var verkar ASA

På tromboxan A2-R hindrar aggregering

19

vilken ADP-R har störst effekt

Ticagrelor = 70%
prasugrel20%

20

vad för tromb bildas i det venösa systemet och vilken typ av antikoag ska man då använda?

där bildas koageltromber
=> waran effektivt inte ASA

21

vilka symptom får man vid överdosering av ASA?

Slemhinneblödningar
punktformad hudblödning (petekier)

22

vilka symptom får man vid överdosering av waran?

blödning som inte är Slemhinneblödningar eller petekier
aka led mjukdel hud