Endo 2 Flashcards Preview

Termin 6 > Endo 2 > Flashcards

Flashcards in Endo 2 Deck (25):
1

gigantism

för mkt GH hos barn

2

acromegali

för mkt GH Vuxen

3

cushings sjkd

för mkt kortisol

4

vilka är hypofysens viktigaste hormon

Kortisol (livsnödv) sedan T3

5

central diabetes insipidus

ADH brist

6

SIADH

ADH överprod

7

vad är faran vid SIADH

=> hyponatremi som kan leda till hjärnödem om hypoNa uppstår akut

8

addison

brist på alla tre hormoner binjure. Kortisol mest påtaglig

9

Vad kan man få sekundär hyperaldosteronism av?

 • Reninom ->RAAS aktivering 
 • njurartärstenos (låg perfusion ->RAAS)
 • hjärsvikt (kropp tror hypovolem -> RAAS)
 • nefrotiskt syndrom (ger ödem, förlite vätska i blodbanan ->RAAS)
 • leversjkd (sänkt metabolism av aldosteron)

10

Hur påverkas blodfetter och proteiner vid DM?

Blodfetter Ökar, insulinets fettpåv borta (insulin=> + LPL och -HKL) Proteiner konsumeras

11

Md addison

Primär binjurebarksinsuff. Kortisol, aldosteron och androgenbrist.

12

Vad ska man ta sig i akt med neuropena patienter. Vad måste monitoreras

AKTA FEBER. De har inga vita som kan bekämpa infektion -> saknar infektionstäcken men toxiner ger feber. Håll koll på BP. BP fall = täcken SEPTISK CHOCK!

13

Behandling addisonkris

DIREKT steroid och NaCl iv glukos senare nedtrappning av kortison

14

Symptom addisonkris.

Hypotension (chock) hypoNa HyperK Hypoglykemi

takycardi feber dehydrering Ökad pigmentering

15

hur förändras kortisonbehovet vid feber

38 grader dubbla dos 39 grader trippla dos

16

Addisonkris, etiologi

infektion tumör autoimmun adrenalit tromb blödning binjure op sbrupt stopp steroidbehandling

17

binjurebarksinsuff diagnos

låg kortisol hög ACTH (primär sjkd) låg ACTH (sekundär sjkd, Kortisolbehandl) Synachtentest

18

Addison sympt

Hypotension hypERkalemi HypOnatremi Hypoglycemi

19

orsaker till hypoNA

Hypovolemi -> ökat vattenupptag och utspädning

SIAD

Hypervolemi ->utspädning

LM -> tiaziddiuretika alkohol

20

symptom på hypoNA akut kroniskt

Akut: disorientering falltendens kramp coma Kronisk: trött: förvirrad illamående

21

vad finns det för anledningar till falskt förlåga Na värden?

diabetes - för ökning av b glukos med 3 enheter sjunker Na med en

Alkohol - har osmotisk aktivitet, utspädning

22

med hur många enheter fårn Na stiga per dygn efter en hypoNa incidens? Vad händer om det stiger mer?

8 enheter per dygn.

stiga mer ger pontin myelinolys. Mao hjärnstamsskador

23

hur behandlas hypoNa på akuten?

Sätt in NaCl dropp! Dropp är alltid rätt på akuten.

24

hur behandlas hypoNa om det var ... som var orsaken

 • hypovolemi
 • SIAD
 • hypervolemi

 

 • hypovolemi - Na dropp (enda anl då Na dropp är ok) 
 • SIAD - Hitta bokomorsak till SIAD, vätskekarens, tilvapten (ADH-R blockad) 
 • hypervolemi - DIURETIKA (loop)

 

25

varför får man SIADH?

 

ADH överprod ofta från tumör (småcelliglungcancer)