lunga 2 Flashcards Preview

Termin 6 > lunga 2 > Flashcards

Flashcards in lunga 2 Deck (19):
1

hur ser behandlingsgången ut vid försämring av astma i hemmet?

måttlig

påtaglig 

akut

måttlig: öka steroiddosen

påtagaglig: p.o steroider

akut: inhalation bricanyl och p.o steroid sen till akuten

2

bedömingskriterier vid mild Astma

 • sporadiska besvär <2/v, nattastma <2/månad
 • PEF FEV1 >80%
 • variabilitet 20%

3

bedömingskriterier vid Måttlig Astma

 • 2/v, nattastma >2/månad
 • PEF FEV1 60-80%
 • variabilitet 20-30%


   

4

bedömingskriterier vid svår Astma

 • kontinuerliga besvär >7/v, nattastma #/månad
 • PEF FEV1 <60%
 • variabilitet >30%

 •  

 

5

när är sesongen för 

gråbo 

timotej 

björk

 • timotej = sommar
 • gråbo =sensommar
 • björk = vår

6

om du ahr korsreaaktion med bönor och linser vilken allergi har du då?

timotej - gräs

7

om du är osäker på om det är en äkta allergi eller korsreaktion vad tar du för test då?

allergena komponenter

rekombinant allergen

8

om du har korsreaktion till stenfrukter kiwi potatis nötter vad har du för allergi då?

björk

9

när på sesongen får du allergi om du är

 • gräs
 • björk 
 • ört

 • gräs = sommar
 • björk = vår
 • ört =sensommar

10

vad kan du korsreagera med om du är allergisk mot gråbo

banan melon rotseller och palsternacka

11

när tardu allergena komponenter

när du vill tar eda på om det är en äkta eller korsreaktion.

 

12

vad kollar du på när du bedömmer vilket stadie en KOL patient befinner sig i och vad tittar du på för att sätta diagnos

stadieindelning: FEV1

diagnos: FEV%/kvot

13

hur ser behandlingstrappan ut vid KOL

 • Stadium 1-2: utan sympt, ej farmaka =>rökstopp livsstil och vaccinering
 • Stadium 1-2: med sympt,kortverkande beta2vb  där efter långverkadne antikol/+ lång beta 2; 

 • stadium 3: + inhalationssteroid och beta 2

 • staduim 4 =2 behadnling vid svikt

14

en pat med FEV kvot på <67 % vad tänker du då?

om under 65 så har han KOL

om över 65 har han ej KOL

efter bronkdilaterande medel

15

Stadiumindelning KOL

 1. Stadium 1: >80% FEV1
 2. Stadium 2: 50-80% FEV1
 3. Stadium 3: 30-50% FEV1
 4. Stadium 4: <30 FEV1

16

vilka tre parametrar bör du titta på vid spirometri?

vad är de du vill undersöka med de olika parametrarna

 

FVC (normal utesluter restriktiv)

FEV kvoten (sänkt är täcken på obstruktiv)

FEV1 (reversibilitet)

 

17

vad får du för symptom vid en KOL excerbation?

 

 • nytillkomna missfärgade upphostningar
 • ökade upphostningar
 • tilltagande dyspne

18

baehandling av akut KOL excerbat på akuten

 • beta 2 agonist hög dos (salbutamol)
 • p.o streoider
 • antibiotika (amoxicillin)

19

när har en pat respiratorisk insuff?

pO2 < 8,0 kPa

och/eller

pCO2 > 6,5 kPa