Ekonomistyrning, Hållbarhet Flashcards Preview

FEK 1 > Ekonomistyrning, Hållbarhet > Flashcards

Flashcards in Ekonomistyrning, Hållbarhet Deck (6)
Loading flashcards...
1

Vilka är de tre nya huvudmålen med det nya hållbarhetsperspektivet?

1. Att inkludera alla resurser som används/påverkas av företaget, ex materiella, finansiella, sociala, men även sådana som inte kostnar något (externaliteter, dvs ekonomisk transaktion som påverkar nyttan för tredje part)
2. Att se företag som en del av samhället, där dom har rättigheter men även skyldigheter och där ägarna bara är en av många intressenter (intressentperspektivet ist för bara ägarperspektivet)
3. Att jobba med/mot de 17 SDG och inkludera det i företagets affärsmodell, styrprocesser, styrtekniker etc.

2

Vad står SDG för?

Sustainable development goals

3

Vad står CGMA för?

Charted global management accountant

4

Beskriv kortfattat ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet=Ekonomisk hållbarhet handlar om ekonomisk utveckling som inte leder till ett segregerat och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö. Anpassa långsiktigt.
Ekologisk hållbarhet=Ekologisk hållbarhet fokuserar på att miljön ska skyddas och att en effektiv användning av energi och och naturresurser ska åstadkommas. Fokuserar på att nuvarande och kommande generationer ska ges möjlighet till en god livsmiljö och välfärd.
Social hållbarhet=Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.Genus, etnicitet, jämställdhet, demokrati

5

Vad är negativa externaliteter? Ge exempel

Negativa externaliteter är samhällskostnader som orsakas som en konsekvens av ett företagets verksamhet och som drabbar utomstående individer i samhället utan att dessa har något utbyte med företaget.
Ex dålig lukt, föroreningar, nedsmutsning som leder till sjukvårdskostnader och sanering

6

Hur beräknas en produkts samhällskostnad?

Produktkostnad + Kostnad för negativa externaliteter= Produktens samhällskostnad