Ekonomistyrning, internredovisning och standardkostnader Flashcards Preview

FEK 1 > Ekonomistyrning, internredovisning och standardkostnader > Flashcards

Flashcards in Ekonomistyrning, internredovisning och standardkostnader Deck (1)
Loading flashcards...
1

Vad är en standardkostnad?

Förberäknat värde för en aktivitet under en viss tidsperiod. Kortfattat ett uttryck för vad man planerat att något kommer att kosta att exempelvis tillverka.