EKonomistyrning, Produktkalkylering Flashcards Preview

FEK 1 > EKonomistyrning, Produktkalkylering > Flashcards

Flashcards in EKonomistyrning, Produktkalkylering Deck (6)
Loading flashcards...
1

Ge exempel på kalkylobjekt

Ex, kund, vara tjänst, order, projekt, aktivitet, avdelning

2

Ge exempel på kalkylsituationer

Ex, prissättning, kostnadskontroll, lönsamhetsberäkning, produktval, köpa in eller producera själv, val av verksamhetsvolym.

3

Vilka omständigheter påverkar utformningen av produktkalkyler?

Tillgång till kalkyldata, användarkrav, kostnader för att ta från kalkyl, relevanta ekonomiska konsekvenser,

4

Vad är en produktkalkyl?

En produktkalkyl är en sammanställning av intäkter och/eller kostnader för ett visst kalkylobjekt i en viss kalkylsituation.

5

Vilka kostnader inkluderas i produktkalkyleringen?

I produktkalkyleringen inkluderas kalkylmässiga kostnader .

6

Vad är skillnaden mellan kalkymässiga kostnader och bokföringsmässiga kostnader?

Skillnaderna mellan dessa två kan sorteras in under tre rubriker:
Urval- Vilka kostnader som ska tas med i kalkyleringen. De kostnaderna som inte ska tas med i kalkyleringen är bokföringsmässiga merkostnader, ex bolagsskatt, bokföringsmässiga avskrivningar/räntekostnader. Värdering- Hur resurserna ska fördelas och prissättas. Periodisering-