NEK1-Arbetslöshet Flashcards Preview

FEK 1 > NEK1-Arbetslöshet > Flashcards

Flashcards in NEK1-Arbetslöshet Deck (10)
Loading flashcards...
1

Jämviktsarbetslöshet beror på 3 olika faktorer bla, vilka är dessa? Och beskriv kortfattat om respektive.

Jämviktsarbetslöshet= *Strukturarbetslöshet + **Friktionsarbetslöshet + ***Klassisk arbetslöshet.

*Strukturarbetslöshet—>Beror på att se sökandes kvalifikationer och bostadsort inte stämmer med de lediga platserna.

**Friktionsarbetslöshet—>Beror på att det tar tid att matcha arbetssökande med lediga platser

***Klassisk arbetslöshet—> Beror på för hög reallön

2

Man talar om in och utflöde till arbetslösheten, beskriv vad som menas med in/utflöde

*Inflödet till arbetslöshet= Individer utanför arbetskraften vilka blir arbetslösa när de slutfört sin utbildning eller har avslutat en hemmaperiod med barn

*Utflödet från arbetslöshet=Arbetslösa som lämna arbetskraften för att t.ex. gå i pension/utbilda sig.

3

Vad påverkar lönekraven?

Produktivitet
Inflation
Fackföreningens styrka
Arbetslöshetsersättning
Förhandlingsnivå (lokala-centrala förhandlingar)

4

Hur beräknas det relativa arbetskraftstalet?

Relativa arbetskraftstalet= Antalet i arbetskraften/
Befolkningen mellan 15-74 år

5

Hur beräknas sysselsättningsgraden?

Sysselsättningsgrad= Antalet sysselsatta/
Befolkningen mellan 15-74 år

6

Hur beräknas det relativa arbetslöshetstalet ?

Antalet arbetslösa/
Antal i arbetskraften

7

Varför är arbetslöshet ett problem för samhället?

För samhället
-Förlorad produktion (förlorade inkomster)
-Utebliven användning av humankapital

8

Vad menas med jämviktsarbetslöshet och konjunkturell arbetslöshet?

Jämviktsarbetslöshet= Långsiktig arbetslöshet, dvs arbetslöshet vid potentiell BNP

Konjunkturell arbetslöshet= Ökar vid lågkonjunktur och minskar vid högkonjunktur, så arbetslösheten beror på konjunkturläget.

9

Vad är faktisk arbetslöshet?

Faktisk arbetslöshet: Jämviktsarbetslöshet + Konjunkturell arbetslöshet

10

Vad beskriver Beveridgekurvan?

Sambandet mellan andelen arbetslösa och antalet kvarstående lediga platser som andel av antalet personer i arbetskraften