Norrønt og moderne språk Flashcards Preview

Norsk > Norrønt og moderne språk > Flashcards

Flashcards in Norrønt og moderne språk Deck (36)
Loading flashcards...
31

Hva menes med majoritetskultur og minoritetskultur?

Når kulturer møtes, oppstår det ofte en styrkeforskjell mellom dem. Majoritetskulturen fortrenger en minoritetskultur. Eksempel Samer møter norske kultur og norske myndigheter.

32

Hvor stor del av det norske språket består av låneord fra andre språk?

Rundt 30 %.

33

Hvordan tar vi i dag inn nye ord i det norske språket?

Vi deler det ofte i tre grupper:
- Vi tillater engelske ord,
- Vi anbefales å bruke alternativer(backlash, deadline, guide),
- Ord får en fornorsket utgave(serve, jackpot, snacks) og

34

Hva menes med domenetap? På hvilke måter kan det være fare for domentap i norsk språk?

Når engelsk erstatter hele norske områder for næringsliv eller utdanning, det kalles domentap. Forelesninger blir mange ganger holdt på engelsk, mange forskingsresultater blir produsert

35

Hva menes med paralellspråklighet?

Når to språk brukes parallelt på et område, foretrekkes morsmålet når det ikke er nødvendig å bruke fremmedspråket.

36

Hva er et nasjonalspråk, og hvorfor er det viktig å bevare norsk som et nasjonalspråk?

Et selvstendig språk er kjennetegnet på en selvstendig nasjon. Gjennom språket lærer man om landets historie og norsk kultur. Uten språket ville mye av kulturen forsvinne.