Penzijka, Certifikat - Pripadne Studie Flashcards Preview

Banking > Penzijka, Certifikat - Pripadne Studie > Flashcards

Flashcards in Penzijka, Certifikat - Pripadne Studie Deck (180):
0

Pan Karasek ma hrubou mzdu 35 000. Jeho cista nada je 24 000. Spoří na penzijní připojisteni 100 CZK a na penzijním uctu ma naspořeno 40 000 CZK.

Spocitejte prosím, kolik je státní příspěvek, který získal v rámci svého penzijního připojisteni do 31.12.2012, jaký je celkový roční vklad na uctu (příspěvek účastníka, zaměstnavatele a odpovídající státní dotace) a jak se tato roční uložila zmeni dle pravidel platných od 1.1. 2013.

50, 1800, rozdíl -600

A

1

Pan Karasek ma hrubou mzdu 35 000. Jeho cista nada je 24 000. Spoří na penzijní připojisteni 100 CZK a na penzijním uctu ma naspořeno 40 000 CZK.

Spočítejte prosím, (a)kolik činí celkové povinné odvody z hrubé mzdy do státního rozpočtu na důchodové pojisteni (b) kolik se z teto částky vyvede na individuální ucet v pripaďe, ze vstoupí do druhého pilíře opt-out a c) jakou částku bude muset povinně na tento individuální ucet přispívat ze sve čisté mzdy.

9800, 1050, 700

A

2

Pan Karasek ma hrubou mzdu 35 000. Jeho cista nada je 24 000. Spoří na penzijní připojisteni 100 CZK a na penzijním uctu ma naspořeno 40 000 CZK.

Pokud se pan Karásek rozhodne vstoupit do druhého pilíře, které tvrzení bude pravdivé?

Na důchodové spoření nelze příspěvek zaměstnavatele čerpat.

B

3

Pan Karasek ma hrubou mzdu 35 000. Jeho cista nada je 24 000. Spoří na penzijní připojisteni 100 CZK a na penzijním uctu ma naspořeno 40 000 CZK.

V daném roce zhodnotil fond pana Karaska vklady podílníků (7,84% mil) o 5,84% p.a. Za stejné období byla ČNB vyhlášena míra inflace 2,3% (pro účely našeho příkladu budeme vyhlášenou míru inflace povazovat za reálnou. Spočítejte, jake bylo reálné zhodnoceni vkladu podílníků v daném penzijním fondu za sledované období. Zanedbejte dalsi faktory, jako jsou poplatky fondu apod.

3,54%

D

4

Pan Karasek ma hrubou mzdu 35 000. Jeho cista nada je 24 000. Spoří na penzijní připojisteni 100 CZK a na penzijním uctu ma naspořeno 40 000 CZK.

Fond zhodnotil vklady účastníků v předchozích 5 letech následovně. 1.rok 4%, 2.rok 2%, 3. rok 1,9%, 4. rok 2%, 5. rok 2,2%. Pan Karásek na zacatku každého roku pravidelně do tohoto fondu investoval částku 10 000 CZK. Kolik bude mít ve fondu na konci pátého roku ( zaokrouhlenou částku na cele koruny, bez započítání dalších poplatku)? Označte prosím správnou odpoveď.

53 370 CZK

B

5

Pan Karasek ma hrubou mzdu 35 000. Jeho cista nada je 24 000. Spoří na penzijní připojisteni 100 CZK a na penzijním uctu ma naspořeno 40 000 CZK.

Paní Karaskova 36 let je na rodičovské dovolené do 23. Zari 2013 a plánuje se vrátit zpět na pozici ředitelky marketingu. Proto by rada vstoupila do důchodového spoření 2. Pilíře. Které z následujících tvrzení JE pravdive?

Bude moci vstoupit do důchodového spoření 2. Pilíře do 6 měsíců po nástupu do prvního zaměstnáni po rodičovské dovolené, i kdyz bude starší 35 let.

6

Pan Prochazka (50 let) ma hrubou měsíční mzdu 60 000. Jeho čistá mzda činí 39 000 CZK. Pravidelně měsíčně spoří na penzijní připojisteni 1000 CZK.

Spocitejte prosím (a) kolik činí celkové povinné odvody z hrubé mzdy do státního rozpočtu na důchodové pojisteni (b) kolik se z teto částky vyvede na individuální ucet v pripaďe, ze vstoupí do druhého pilíře opt-out a (c) jakou částkou bude muset povinné na tento individuální ucet přispívat ze sve mzdy?

16 800, 1800, 1200

B

7

Pan Prochazka (50 let) ma hrubou měsíční mzdu 60 000. Jeho čistá mzda činí 39 000 CZK. Pravidelně měsíčně spoří na penzijní připojisteni 1000 CZK.

Spočítejte prosím, kolik je měsíční státní příspěvek, který získal v rámci svého penzijního připojisteni do 31.12. 2012, jaký je celkový roční vklad na uctu (příspěvek účastníka, zaměstnavatele a odpovídající statni dotace) a jak se tato roční uložka zmeni dle pravidel platných od 1.1.2013.

150 CZK, 13 800 CZK, rozdíl +960 CZK

D

8

Pan Prochazka (50 let) ma hrubou měsíční mzdu 60 000. Jeho čistá mzda činí 39 000 CZK. Pravidelně měsíčně spoří na penzijní připojisteni 1000 CZK.

Jakou nejvyšší měsíční částku muže zaměstnavatel v rámci 3. Pilíře přispívat panu Procházkovi, aniž by z tohoto příspěvku platil pan Prochazka Dan z přijmu od 1.1.2013?

2500 CZK

D

9

Pan Prochazka (50 let) ma hrubou měsíční mzdu 60 000. Jeho čistá mzda činí 39 000 CZK. Pravidelně měsíčně spoří na penzijní připojisteni 1000 CZK.

V daném roce zhodnotil fond pana Procházky vklady podílníků 2,45 mld. CZK o 4,8% p.a. Za stejné období byla ČNB vyhlášena Ira inflace 2,15%. Pro účely našeho příkladu budeme vyhlášenou míru inflace povazovat za reálnou. Spočítejte prosím, jake bylo reálné zhodnoceni vkladu podílníků v daném penzijním fondu za sledované období. Zanedbejte dalsi faktory, jako jsou poplatky fondu apod.

2,65% p.a.

B

10

Pan Prochazka (50 let) ma hrubou měsíční mzdu 60 000. Jeho čistá mzda činí 39 000 CZK. Pravidelně měsíčně spoří na penzijní připojisteni 1000 CZK.

Fond zhodnotil vklady účastníků v předchozích pěti letech následovně: 1.rok: 4%, 2.rok: 5%, 3.rok: 4,8%, 4.rok: 2%, 5. rok: 3% pan Prochazka na zacatku každého roku pravidelně do tohoto fondu investoval částku 12 000 CZK. Kolik bude mít ve fondu na konci pátého roku (zaokrouhlenou částku na cele koruny, bez započítání dalších poplatku)? Označte prosím správnou odpoveď.

66 480 CZK

A

11

Pan Prochazka (50 let) ma hrubou měsíční mzdu 60 000. Jeho čistá mzda činí 39 000 CZK. Pravidelně měsíčně spoří na penzijní připojisteni 1000 CZK.

Pan Prochazka se rozhodl, ze si ponechá penzijní připojisteni (nepřejde na doplňkové penzijní spoření). Které z následujících tvrzení NENÍ správné?

Přijde o statni příspěvek

A

12

Paní Zavadska (28 let) ma hrubou měsíční mzdu 30 000 CZK. Její čistá měsíční mzda činí 21 000 CZK. Aktuálně spoří na penzijní připojisteni 300 CZK měsíčně. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 50 000 CZK.

Spočítejte prosím (a) kolik činí celkové povinné odvody z hrubé mzdy do státního rozpočtu na důchodové pojisteni (b) kolik se z teto částky vyvede na individuální ucet v pripaďe, ze vstoupí do druhého pilíře (opět-out) a (c) jakou částku bude muset povinné na tento individuální ucet přispívat ze sve čisté mzdy.

8 400 CZK, 900 CZK, 600 CZK

C

13

Paní Zavadska (28 let) ma hrubou měsíční mzdu 30 000 CZK. Její čistá měsíční mzda činí 21 000 CZK. Aktuálně spoří na penzijní připojisteni 300 CZK měsíčně. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 50 000 CZK.

Spočítejte prosím, kolik je měsíční statni příspěvek, který získala v rámci svého penzijního připojisteni do 31.12.2012, jaký je celkový roční vklad na uctu (příspěvek účastníka, zaměstnavatele a odpovídající statni dotace a jak se tato roční uložka zmeni dle pravidel platných od 1.1.2013.

120 CZK, 5 040 CZK, rozdíl -360 CZK

B

14

Paní Zavadska (28 let) ma hrubou měsíční mzdu 30 000 CZK. Její čistá měsíční mzda činí 21 000 CZK. Aktuálně spoří na penzijní připojisteni 300 CZK měsíčně. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 50 000 CZK.

Pokud se paní Zavadska rozhodne vstoupit do druhého pilíře, bude zde mít na vyber z kolika různých důchodových fondu?

4

C

15

Paní Zavadska (28 let) ma hrubou měsíční mzdu 30 000 CZK. Její čistá měsíční mzda činí 21 000 CZK. Aktuálně spoří na penzijní připojisteni 300 CZK měsíčně. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 50 000 CZK.

V daném roce zhodnotil fond paní Zavadské vklady podílníků (2,45 mld) o 4,84 % p.a. Za stejné období bála ČNB vyhlášena míra inflace 2,3% ( pro účely našeho příkladu budeme vyhlášenou míru inflace povazovat i za reálnou). Spočítejte prosím, jake bylo reálné zhodnoceni vkladů podílníků v daném penzijním fondu za sledované období. Zanedbejte dalsi faktory, jako jsou napr. poplatky fondu apod.

2,54% p.a.

B

16

Paní Zavadska (28 let) ma hrubou měsíční mzdu 30 000 CZK. Její čistá měsíční mzda činí 21 000 CZK. Aktuálně spoří na penzijní připojisteni 300 CZK měsíčně. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 50 000 CZK.

Fond zhodnotil vklady účastníků v předchozích peti letech následovně: 1. rok 3,9%
2. rok 3,8%
3.rok 4% , 4. rok 2% a 5. rok 4%. Paní Zavadska na zacatku každého roku pravidelně do tohoto fondu investovala částku 10 000 CZK. Kolik bude mít ve fondu na konci pátého roku (zaokrouhlete částku na cele koruny, bez započítání dalších poplatku? Označte správnou odpoveď.

55 390 CZK

D

17

Paní Zavadska (28 let) ma hrubou měsíční mzdu 30 000 CZK. Její čistá měsíční mzda činí 21 000 CZK. Aktuálně spoří na penzijní připojisteni 300 CZK měsíčně. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 50 000 CZK.

Paní Zavadska se vdala a plánuje založit rodinu. V teto souvislosti zvažuje, zda-li ma vstoupit do důchodového spoření - 2. Pilíř. Které z následujících tvrzení NENÍ pravdive?

Dobu, po kterou byla na rodičovské dovolené, bude muset uhradit zpětné, po nástupu do zaměstnáni.

18

Paní Šedivá (36 let) ma hrubou měsíční mzdu 40 000. Její čistá mzda činí zhruba 27 000 CZK. Aktuálně spoří na penzijní připojisteni 500 czk měsíčně. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 75 000 CZK.

Spočítejte, (a) kolik činí celkové povinné odvody na z hrubé mzdy do státního rozpočtu na důchodové pojisteni (b) kolik se z teto částky vyvede na individuální ucet v pripaďe, ze vstoupí do druhého pilíře opět-out a (c) jakou částkou bude muset povinné na tento individuální ucet přispívat ze sve čisté mzdy.

11 200 CZK, 1 200 CZK, 800 CZK

D

19

Paní Šedivá (36 let) ma hrubou měsíční mzdu 40 000. Její čistá mzda činí zhruba 27 000 CZK. Aktuálně spoří na penzijní připojisteni 500 czk měsíčně. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 75 000 CZK.

Spočítejte, kolik je měsíční statni příspěvek, který získala v rámci svého penzijního připojisteni do 31.12.2012, jaký je celkový roční vklad na uctu (příspěvek účastníka, zaměstnavatele a odpovídající statni dotace) a jak se tato (roční) uložka zmeni dle pravidel platných od 1.1. 2013.

150 CZK, 7 800 CZK, rozdíl -240 CZK

C

20

Paní Šedivá (36 let) ma hrubou měsíční mzdu 40 000. Její čistá mzda činí zhruba 27 000 CZK. Aktuálně spoří na penzijní připojisteni 500 czk měsíčně. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 75 000 CZK.

Pokud se paní Šedivá rozhodne přejít z penzijního připojisteni do doplňkového penzijního spoření, které tvrzení bude pravdive?

Přijde o možnost tzv. výsluhové penze.

A

21

Paní Šedivá (36 let) ma hrubou měsíční mzdu 40 000. Její čistá mzda činí zhruba 27 000 CZK. Aktuálně spoří na penzijní připojisteni 500 czk měsíčně. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 75 000 CZK.

V daném roce zhodnotí fond paní Šedivé vklady podílníků (1,5 mld. CZK) o 3,84% p.a. Za stejné období byla ČNB vyhlášena míra inflace 1,3% pro účely našeho příkladu budeme vyhlášenou míru inflace povazovat i za reálnou). Spočítejte prosím, jake bylo reálné zhodnoceni vkladu podílníků v daném penzijním fondu za sledované období. Zanedbejte dalsi faktory, jako jsou napr. poplatky fondu apod.

2,54%

B

22

Paní Šedivá (36 let) ma hrubou měsíční mzdu 40 000. Její čistá mzda činí zhruba 27 000 CZK. Aktuálně spoří na penzijní připojisteni 500 czk měsíčně. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 75 000 CZK.

Fond zhodnotil vklady účastníků v předchozích peti letech následovně: 1. Rok: 4%, 2.rok: 5%, 3.rok: 4,8%, 4.rok: 2%, 5.rok: 2,2%. Paní Šedivá na zacatku každého roku pravidelně do tohoto fondu investovala částku 20 000 CZK. Kolik bude mít ve fondu na konci pátého roku (zaokrouhlete Vašku na cele koruny, bez započítání dalších poplatku)? Označte prosím správnou odpoveď.

109 940 CZK

D

23

Paní Šedivá (36 let) ma hrubou měsíční mzdu 40 000. Její čistá mzda činí zhruba 27 000 CZK. Aktuálně spoří na penzijní připojisteni 500 czk měsíčně. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 75 000 CZK.

Paní šedivá se rozhodla vstoupit do důchodového spoření 2. Pilíř. Které tvrzení je správné?

Rozhodnuti o vstupu do důchodového spoření 2. Pilíř je nevratné.

C

24

Pan Král (56 let) je zaměstnanec. Jeho Hrubá měsíční mzda činí 80 000 CZK, čistá mzda 54 000 czk. Aktuálně spoří na penzijní připojisteni 200 czk měsíčně a jeho zaměstnavatel mu přispívá měsíčně 200 czk. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 100 000 czk.

Spočítejte prosím (a) kolik činí celkové povinné odvody z hrubé mzdy do státního rozpočtu na důchodové pojisteni (b) kolik se z teto částky vyvede na individuální ucet v pripaďe, ze vstoupí do druhého pilíře opět-outu a (c) jakou částkou bude muset povinné na tento ucet přispívat ze sve čisté mzdy?

22 400 CZK, 2 400 CZK, 1 600 czk

D

25

Pan Král (56 let) je zaměstnanec. Jeho Hrubá měsíční mzda činí 80 000 CZK, čistá mzda 54 000 czk. Aktuálně spoří na penzijní připojisteni 200 czk měsíčně a jeho zaměstnavatel mu přispívá měsíčně 200 czk. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 100 000 czk.

Spočítejte, kolik je měsíční statni příspěvek, který získal v rámci svého penzijního připojisteni do 31.12 2012, jaký je celkový roční vklad na uctu (příspěvek účastníka, zaměstnavatele a odpovídající statni dotace) a jak se tato roční uložka zmeni dle pravidel platných od 1.1.2013.

90 CZK, 5 880 CZK, - 1 080 CZK

C

26

Pan Král (56 let) je zaměstnanec. Jeho Hrubá měsíční mzda činí 80 000 CZK, čistá mzda 54 000 czk. Aktuálně spoří na penzijní připojisteni 200 czk měsíčně a jeho zaměstnavatel mu přispívá měsíčně 200 czk. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 100 000 czk.

Určete pravdivost/nepravdivost výroku. Pokud se pan Král rozhodne vstoupit do druhého pilíře, bude zde mít na vyber z kolika různých důchodových fondu?

4

A

27

Pan Král (56 let) je zaměstnanec. Jeho Hrubá měsíční mzda činí 80 000 CZK, čistá mzda 54 000 czk. Aktuálně spoří na penzijní připojisteni 200 czk měsíčně a jeho zaměstnavatel mu přispívá měsíčně 200 czk. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 100 000 czk.

V daném roce zhodnotil fond pana Krále vklady podílníků (6,54 mld. CZK) o 2,5% p.a. Za stejné období byla ČNB vyhlášena míra inflace 2,6% blala.
Spocitejte, jake bylo reálné zhodnoceni vkladu podílníků v daném penzijním fondu za sledované období. Zanedbejte dalsi poplatky.

-0,1% p.a.

D

28

Pan Král (56 let) je zaměstnanec. Jeho Hrubá měsíční mzda činí 80 000 CZK, čistá mzda 54 000 czk. Aktuálně spoří na penzijní připojisteni 200 czk měsíčně a jeho zaměstnavatel mu přispívá měsíčně 200 czk. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 100 000 czk.

Fond zhodnotil vklady účastníků v předchozích peti letech následovně: 1.rok: 4%, 2.rok: 2%, 3.rok: 1,9%, 4.rok: 2%, 5.rok: 2,2%. Pan Král na zacatku každého roku pravidelně do tohoto fondu i cestoval částku 10 000 CZK. Kolik bude mít ve fondu na konci pátého roku ( zaokrouhlenou částku na cele koruny, bez započítání dalších poplatku)? Označte prosím správnou odpoveď.

53 370 CZK

B

29

Která odpoveď pro pana Krále neplatí?

Nemůže vstoupit do důchodového spoření (2. Pilíř).

A

30

Pan Lastovička ma hrubou mzdu 32 000 CZK. Jeho čistá mzda činí 21 600 CZK. Pravidelně měsíčně spoří na penzijním připojisteni 100 czk. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 40 000 CZK.

Spočítejte prosím, kolik (a) činí celkové povinné odvody z hrubé mzdy do státního rozpočtu na důchodové spoření (b) kolik se z teto částky vyvede na individuální ucet v pripaďe, ze vstoupí do druhého pilíře pot-out a (c) jakou částkou bude muset povinně na tento individuální ucet přispívat ze sve mzdy.

8 960 CZK, 960 CZK, 640 CZK

A

31

Pan Lastovička ma hrubou mzdu 32 000 CZK. Jeho čistá mzda činí 21 600 CZK. Pravidelně měsíčně spoří na penzijním připojisteni 100 czk. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 40 000 CZK.

Spočítejte prosím, kolik je měsíční statni příspěvek, který získal v rámci svého penzijního připojisteni do 31.12. 2012, jaký je celkový roční vklad na uctu příspěvek účastníka, zaměstnavatele a odpovídající statni dotace) a jak se tato roční uložka zmeni dle pravidel platných od 1.1.2013.

50 CZK, 1 800 CZK, rozdil -600 CZK

32

Pan Lastovička ma hrubou mzdu 32 000 CZK. Jeho čistá mzda činí 21 600 CZK. Pravidelně měsíčně spoří na penzijním připojisteni 100 czk. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 40 000 CZK.

Pokud se pan Lastovička rozhodne vstoupit do druhého pilíře v souladu se svým profilem a vloží 100 % svých prostředku do konzervativního důchodového fondu, kolik % majetku v to to FO du bude mít zajištěno proti měnové u riziku?

100%

D

33

Pan Lastovička ma hrubou mzdu 32 000 CZK. Jeho čistá mzda činí 21 600 CZK. Pravidelně měsíčně spoří na penzijním připojisteni 100 czk. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 40 000 CZK.

V daném roce zhodnotil fond pana Lastovicky vklady podílníků (6,54% mld CZK o 1,8% p.a. Za stejné období byla ČNB vyhlášena inflace 1,85%. Spočítejte, jake bylo reálné zhodnoceni vkladu podílníků v daném penzijním fondu za sledované období. Zanedbejte poplatky apod.

-0,05 % p.a.

A

34

Pan Lastovička ma hrubou mzdu 32 000 CZK. Jeho čistá mzda činí 21 600 CZK. Pravidelně měsíčně spoří na penzijním připojisteni 100 czk. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 40 000 CZK.

Fond zhodnotil vklady účastníků v předchozích peti letech následovně: 1. Rok: 4%, 2.rok: 5%, 3.rok: 2,5%, 4.rok: 2%, 5.rok: 1% pan Lastovička na zacatku každého roku pravidelně do tohoto investoval částku 20 000 CZK. Kolik bude mít ve fondu na konci pátého roku (zaokrouhlenou částku na cele koruny, bez dalších poplatků)? Označte prosím správnou odpoveď.

107 160 CZK

D

35

Pan Lastovička ma hrubou mzdu 32 000 CZK. Jeho čistá mzda činí 21 600 CZK. Pravidelně měsíčně spoří na penzijním připojisteni 100 czk. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 40 000 CZK.

Kterou variantu byste panu Lastovickovi doporučili pro zachování státního příspěvku na penzijní připojisteni?

Navýšit měsíční uložka alespoň o 200 CZK.

D

36

Pan Skopal (37 let) ma hrubou mzdu 34 000 CZK. Jeho čistá mzda je 23 000 CZK. Pravidelně měsíčně spoří na penzijní připojisteni 200 CZK. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 40 000 czk.

Spočítejte prosím (a) kolik činí celkové povinné odvody z hrube mzdy do státního rozpočtu na důchodové pojisteni (b) kolik se z teto částky vyvede na individuální ucet v pripaďe, ze vstoupí do druhého pilíře opt-out a (c) jakou částkou bude muset povinně na tento individuální ucet přispívat ze sve čisté mzdy.

9 520 CZK, 1020 CZK, 680 czk

B

37

Pan Skopal (37 let) ma hrubou mzdu 34 000 CZK. Jeho čistá mzda je 23 000 CZK. Pravidelně měsíčně spoří na penzijní připojisteni 200 CZK. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 40 000 czk.

Spočítejte, kolik je měsíční statni příspěvek, který získal v rámci svého penzijního připojisteni do 31 12.2012, jaký je celkový roční vklad na uctu (příspěvek účastníka. Zaměstnavatele, statni dotace) a jak se tato uložka zmeni dle pravidel platných od 1.1.2013.

90 CZK, 3 480 CZK, rozdíl - 1080 czk

C

38

Pan Skopal (37 let) ma hrubou mzdu 34 000 CZK. Jeho čistá mzda je 23 000 CZK. Pravidelně měsíčně spoří na penzijní připojisteni 200 CZK. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 40 000 czk.

Pokud se pan Skopal rozhodne vstoupit do druhého pilíře a v souladu se svým profilem vloží 100 % svých prostředku do dynamického důchodového fondu, kolik % majetku v tomto fondu bude investováno do akcií?

Max. 80 %

C

39

Pan Skopal (37 let) ma hrubou mzdu 34 000 CZK. Jeho čistá mzda je 23 000 CZK. Pravidelně měsíčně spoří na penzijní připojisteni 200 CZK. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 40 000 czk.

V daném roce zhodnotil fond pana Skopala vklady podílníků (6,45 mld. CZK) o 1,8% p.a. Za stejné období byla ČNB vyhlášena míra inflace na 1,95% (pro účely našeho příkladu budeme vyhlášenou míru inflace povazovat i za reálnou. Spočítejte, jake bylo reálné zhodnoceni vkladu podílníků v daném penzijním fondu za sledované období. Zanedbejte dalsi faktory, jako jsou poplatky fondu apod.

-0,15 % p.a.

D

40

Pan Skopal (37 let) ma hrubou mzdu 34 000 CZK. Jeho čistá mzda je 23 000 CZK. Pravidelně měsíčně spoří na penzijní připojisteni 200 CZK. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 40 000 czk.

Fond zhodnotil vklady účastníků v předchozích peti letech následovně: 1.rok: 3,9% p.a., 2. Rok: 3,8% p.a., 3.rok 4%, 5.rok: 4% pan Skopal na zacatku každého roku pravidelně do tohoto fondu investoval částku 60 000 CZK. Kolik bude mít ve fondu na konci pátého roku. Označte správnou odpoveď.

332 340 CZK

C

41

Pan Skopal (37 let) ma hrubou mzdu 34 000 CZK. Jeho čistá mzda je 23 000 CZK. Pravidelně měsíčně spoří na penzijní připojisteni 200 CZK. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 40 000 czk.

Kterou variantu byste panu Skopalovi doporučili pro zachování státního příspěvku na penzijní spoření?

Navýšit měsíční uložka alespoň o 100 CZK

C

42

Pan Pacovsky (33 let) ma hrubou mzdu 36 000 CZK. Jeho čistá mzda je 24 000 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijní připojisteni 300 czk. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 40 000 czk.

Spočítejte prosím (a) kolik činí celkové povinné odvody z hrube mzdy do státního rozpočtu na důchodové pojisteni (b) kolik se z teto částky vyvede na individuální účet v pripaďe, ze vstoupí do druhého pilíře pot-out a (c) jakou částkou bude muset povinné na tento ucet ze sve čisté mzdy.

10 080, 1080, 720 CZK

C

43

Pan Pacovsky (33 let) ma hrubou mzdu 36 000 CZK. Jeho čistá mzda je 24 000 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijní připojisteni 300 czk. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 40 000 czk.

Spočítejte prosím, kolik je měsíční statni příspěvek, který získal v rámci svého penzijního připojisteni do 31.12.2012, jaký je celkový roční vklad na uctu příspěvek účastníka a jak se tato uložka zmeni dle pravidel platných od 1.1.2013.

120 CZK, 5040 CZK, rozdíl -360 czk

D

44

Pan Pacovsky (33 let) ma hrubou mzdu 36 000 CZK. Jeho čistá mzda je 24 000 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijní připojisteni 300 czk. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 40 000 czk.

Pokud se pan Pacovsky rozhodne vstoupit do druhého pilíře a v souladu se svým profilem vloží 100% svých prostředku do vyváženého důchodového fondu, tak které tvrzení bude pravdive?

Výše zhodnoceni mu nebude garantovaná.

C

45

Pan Pacovsky (33 let) ma hrubou mzdu 36 000 CZK. Jeho čistá mzda je 24 000 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijní připojisteni 300 czk. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 40 000 czk.

V daném roce zhodnotil fond pana Pacovskeho vklady podílníků (6,45 mld CZK) o 1,8% p.a. Za stejné období byla ČNB vyhlášena inflace 2,15%. Spočítejte prosím, jake bylo reálné zhodnoceni vkladu podílníků v daném penzijním fondu za sledované období. Zanedbejte dalsi faktory jako poplatky apod.

- 0,35% p.a.

A

46

Pan Pacovsky (33 let) ma hrubou mzdu 36 000 CZK. Jeho čistá mzda je 24 000 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijní připojisteni 300 czk. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 40 000 czk.

Fond zhodnotil vklady účastníků v předchozích peti letech následovně: 1.rok: 4%, 2.rok: 5%,,3.rok: 4,8%, 4.rok: 2%, 5.rok: 2,2%. Pan Pacovský na zacatku každého roku pravidelně do tohoto fondu investoval částku 30 000 CZK. Kolik bude mít ve fondu na konci pátého roku (zaokrouhlenou částku)? Označte správnou odpoveď.

164 910 CZK

B

47

Pan Pacovsky (33 let) ma hrubou mzdu 36 000 CZK. Jeho čistá mzda je 24 000 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijní připojisteni 300 czk. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 40 000 czk.

Která odpoveď pro pana Pacovskeho neplatí?

Muže vstoupit do důchodového spoření 2.pilir, ale musí se tak rozhodnout do 30.6.2013.

B

48

Pan Dvořák (36 let) ma hrubou mzdu 38 000 CZK. Jeho čistá mzda činí 25 600 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijním připojisteni 400 czk. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 40 000 czk.

Spočítejte prosím (a) kolik činí celkové povinné odvody z hrube mzdy do státního rozpočtu na důchodové pojisteni (b) kolik se z teto částky vyvede na individuální ucet v pripaďe, ze vstoupí do 2. Pilíře (opt-out) a (c) jakou částkou bude muset povinné na tento individuální ucet přispívat ze sve mzdy.

10 640 CZK, 1 140 CZK, 760 CZK

D

49

Pan Dvořák (36 let) ma hrubou mzdu 38 000 CZK. Jeho čistá mzda činí 25 600 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijním připojisteni 400 czk. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 40 000 czk.

Spočítejte prosím, kolik je měsíční statni příspěvek, který získal v rámci svého penzijního připojisteni do 31.12.2012, jaký je celkový roční vklad na uctu (příspěvek účastníka, zaměstnavatele a odpovídající statni dotace) a jak se tato roční uložka zmeni dle pravidel platných od 1.1.2013.

140 CZK, 6 480 CZK, rozdíl -360 CZK

A

50

Pan Dvořák (36 let) ma hrubou mzdu 38 000 CZK. Jeho čistá mzda činí 25 600 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijním připojisteni 400 czk. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 40 000 czk.

Pokud se pan Dvořák rozhodne vstoupit do druhého pilíře, které tvrzení bude pravdive?

Ani jedno tvrzení není pravdive.

D

51

Pan Dvořák (36 let) ma hrubou mzdu 38 000 CZK. Jeho čistá mzda činí 25 600 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijním připojisteni 400 czk. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 40 000 czk.

V daném roce zhodnotil fond pana Dvořáka vklady podílníků (6,45 mld) o 1,8% p.a. Za stejné období byla ČNB vyhlášena míra inflace 2,35% (pro účely našeho příkladu budeme vyhlášenou míru inflace povazovat i za reálnou. Spočítejte prosím, jake bylo reálné zhodnoceni vkladu podílníků v daném penzijním fondu za sledované období. Zanedbejte dalsi faktory jako poplatky fondu apod.

-0,55%

D

52

Pan Dvořák (36 let) ma hrubou mzdu 38 000 CZK. Jeho čistá mzda činí 25 600 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijním připojisteni 400 czk. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 40 000 czk.

Fond zhodnotil vklady účastníků v předchozích peti letech následovně: 1.rok 4%, 2.rok 5%, 3.rok 4,8%, 4.rok: 2%, 5.rok: 3%. Pan Dvořák na zacatku každého roku pravidelně do tohoto fondu investoval 10 000 CZK. Kolik bude mít ve fondu na konci pátého roku?

55 400 CZK

A

53

Pan Dvořák (36 let) ma hrubou mzdu 38 000 CZK. Jeho čistá mzda činí 25 600 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijním připojisteni 400 czk. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 40 000 czk.

Která odpoveď pro pana Dvořáka neplatí?

Nemůže vstoupit do důchodového spoření 2.pilir.

D

54

Pan Krupička ma hrubou mzdu 40 000 CZK, jeho čistá mzda činí 27 000 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijním připojisteni 500 CZK. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 60 000 CZK.

Spočítejte prosím, kolik(a)?cini celkové povinné odvody hrube mzdy do státního rozpočtu na důchodové pojisteni (b) kolik se z teto částky vyvede na individualňi ucet v pripaďe, ze vstoupí do druhého pilíře OPF-out a c) jakou částkou bude muset povinné na tento individualni ucet přispívat ze sve čisté mzdy.

11 200 CZK, 1 200 CZK a 800 czk

A

55

Pan Krupička ma hrubou mzdu 40 000 CZK, jeho čistá mzda činí 27 000 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijním připojisteni 500 CZK. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 60 000 CZK.

Spočítejte, kolik je měsíční statni příspěvek který získal v rámci svého penzijního připojisteni do 31.12. 2012, jaký je celkový roční vklad na uctu a jak se tato uložka mění dle pravidel platných od1.1. 2013.

150 CZK, 7 800 CZK, rozdil -240 CZK

B

56

Pan Krupička ma hrubou mzdu 40 000 CZK, jeho čistá mzda činí 27 000 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijním připojisteni 500 CZK. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 60 000 CZK.

Pokud se pan Krupička rozhodne vstoupit do druhého pilíře a v souladu se svým profilem vloží 100% svých prostředku do konzervativního důchodového fondu, kolik bude činit výše úplaty za obhospodarovani majetku ( vyjádřeno v procentech z průměrně roční hodnoty fandového vlastního kapitálu?

Max. 0,4%

A

57

Pan Krupička ma hrubou mzdu 40 000 CZK, jeho čistá mzda činí 27 000 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijním připojisteni 500 CZK. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 60 000 CZK.

v daném roce zhodnotil fond pana Krupicky vklady podílníků (6,45 mld) o 1,8% p.a. Za stejné období byla ČNB vyhlášena inflace 2,5%. Spočítejte, jake bylo reálné zhodnoceni vkladu podílníků v daném penzijním fondu za sledované období. Zanedbejte dalsi faktory, jako jsou poplatky fondu.

-0,70 % p.a.

A

58

Pan Krupička ma hrubou mzdu 40 000 CZK, jeho čistá mzda činí 27 000 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijním připojisteni 500 CZK. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 60 000 CZK.

Fond zhodnotil vklady účastníků v předchozích peti letech následovně: 1 rok: 4%, 2.rok 2%, 3.rok 1,9%, 4.rok 2%, 5.rok 2,2%. Pan Krupicka na zacatku kazdeho roku pravidelne investoval castle 20 000 CZK. Kolik bude mit ve fondu na konci pátého roku?

106 740 CZK

D

59

Pan Krupička ma hrubou mzdu 40 000 CZK, jeho čistá mzda činí 27 000 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijním připojisteni 500 CZK. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 60 000 CZK.

Paní Krupickove 31 let se pravé narodil potomek. Vzhledem ke svému přijmu by rada vstoupila do důchodového spoření 2.pilire. Které z následujících tvrzení není správné?

Za dobu, po kterou byla na rodičovské dovolené, bude muset zpětně uhradit příspěvek na důchodové spoření.

C

60

Pan Felix (50 let) ma hrubou mzdu 42 000 CZK. Jeho čistá mzda je 28 350 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijní připojisteni 600 czk. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 60 000 czk.

Spočítejte, a) kolik cini celkové povinné odvody z hrube mzdy do státního rozpočtu na důchodové pojisteni b) kolik se z teto částky vyvede na individualni ucet v pripaďe, ze vstoupí do druhého pilire opt out a c, jakou částku bude muset povinné na tento ucet přispívat ze sve čisté mzdy.

11 760, 1 260, 840

D

61

Pan Felix (50 let) ma hrubou mzdu 42 000 CZK. Jeho čistá mzda je 28 350 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijní připojisteni 600 czk. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 60 000 czk.

Spočítejte, kolik je měsíční statni příspěvek, ktery získal v rámci svého penzijního připojisteni do 31.12. 2012, jaký je celkový roční vklad na uctu a jak se tato uložka mění dle pravidel platných od 1.1.2013.

150 CZK, 9 000 CZK, rozdíl 0 CZK

C

62

Pan Felix (50 let) ma hrubou mzdu 42 000 CZK. Jeho čistá mzda je 28 350 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijní připojisteni 600 czk. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 60 000 czk.

Pokud se pan Krupicka rozhodne vstoupit do druhého pilire a v souladu se svým profilem vloží 100 % svých prostředku do vyváženého důchodového fondu, kolik bude činit výše úplaty za obhospodarovani majetku vyjádřeno v procentech?

Max. 0,5 %

B

63

Pan Felix (50 let) ma hrubou mzdu 42 000 CZK. Jeho čistá mzda je 28 350 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijní připojisteni 600 czk. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 60 000 czk.

V daném roce zhodnotil fond pana Felixe vklady podílníků 6,45 mld o 2,3% za stejné období byla ČNB vyhlášena míra inflace 1,85%. Spočítejte, jake bylo reálné zhodnoceni vkladu podílníků v daném penzijním fondu za sledované období. Zanedbejte dalsi faktory, jako jsou poplatky fondu apod.

0,45% p.a.

D

64

Pan Felix (50 let) ma hrubou mzdu 42 000 CZK. Jeho čistá mzda je 28 350 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijní připojisteni 600 czk. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 60 000 czk.

Fond zhodnotil vklady účastníků v předchozích peti letech následovně: 1. Rok 4%, 2.rok 5%, 3.rok 3,1%, 4.rok 2,2%, 5.rok 1,9%. Pan Felix na zacatku každého roku pravidelně investoval částku 15 000 CZK. Kolik bude mit ve fondu na konci pateho roku?

81 510 CZK

C

65

Pan Felix (50 let) ma hrubou mzdu 42 000 CZK. Jeho čistá mzda je 28 350 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijní připojisteni 600 czk. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 60 000 czk.

Ktera odpoved pro pana Felixe neplatí?

Vzhledem k svému veku nemůže vstoupit do důchodového spoření 2.pilir.

A

66

Pan Slováček ma hrubou mzdu 44 000 CZK. Jeho čistá mzda je 30 000 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijním pripojisteni 700 CZK. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 60 000 czk.

Spočítejte prosím, (a) kolik cini celkové povinné odvody z hrube mzdy do státního rozpočtu na důchodové pojisteni (b) kolik se z teto částky vyvede na individualni ucet v pripaďe, ze vstoupí do druhého pilire opt out a c) jakou částkou bude muset povinné na tento ucet přispívat ze sve čisté mzdy.

12 320 CZK, 1 320 CZK, 880 CZK

A

67

Pan Slováček ma hrubou mzdu 44 000 CZK. Jeho čistá mzda je 30 000 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijním pripojisteni 700 CZK. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 60 000 czk

Spočítejte, kolik je měsíční statni příspěvek který získal do 31.12. 2012, jaký je celkový roční vklad na uctu a jak se tato uložka zmeni dle pravidel platných od 1.1.2013?

150 CZK, 10 200 CZK, rozdíl 240 czk

D

68

Pan Slováček ma hrubou mzdu 44 000 CZK. Jeho čistá mzda je 30 000 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijním pripojisteni 700 CZK. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 60 000 czk

Pokud se pan Slováček rozhodne vstoupit do druhého pilire a v souladu se svým profilem vloží 100% do dynamického fondu, kolik bude činit výše úplaty za obhospodarovani majetku?

Max. 0,6%

B

69

Pan Slováček ma hrubou mzdu 44 000 CZK. Jeho čistá mzda je 30 000 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijním pripojisteni 700 CZK. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 60 000 czk

V daném roce zhodnotil fond pana Slováčka vklady podílníků (6,45 mld) o 2,3% p.a. Za stejné období byla ČNB vyhlášena míra inflace 1,95 %. Spočítejte, jake bylo reálné zhodnoceni vkladu podílníků v daném penzijním fondu za sledované období?

0,35% p.a.

A

70

Pan Slováček ma hrubou mzdu 44 000 CZK. Jeho čistá mzda je 30 000 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijním pripojisteni 700 CZK. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 60 000 czk

Fond zhodnotil vklady účastníků v předchozích peti letech následovně: 1.rok: 4%, 2. Rok: 5%, 3.rok: 2,5%, 4.rok: 2%, 5.rok: 1%. Panslovacek pravidelně na zacatku roku investoval 30 000 CZK. Kolik bude mít na konci pátého roku?

160 740 CZK

D

71

Pan Slováček ma hrubou mzdu 44 000 CZK. Jeho čistá mzda je 30 000 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijním pripojisteni 700 CZK. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 60 000 czk

Manželka pana Slováčka (35 let) je momentálně v evidenci Úřadu prace. Které tvrzení je pravdive?

Jako nezamestnaná muže v říká de nabytí pracovního poměru vstoupit do 6 měsíců do důchodového spoření 2. Pilire.

C

72

Pan Škoda (49 let) ma hrubou měsíční mzdu 46 000 CZK. Jeho měsíční mzda cini 31 000 czk. Pravidelně měsíčně spoří 800 czk. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 60 000 czk.

Spočítejte, (a) kolik cini celkové povinné odvody z hrube mzdy do státního rozpočtu na důchodové pojisteni (b) kolik se z teto částky vyvede na individualni ucet v pripaďe, ze vstoupí do druhého pilire opt out a (c) jakou částkou bude muset povinné na tento individualni ucet přispívat ze sve čisté mzdy?

12 880 CZK, 1 380 CZK, 920 CZK

B

73

Pan Škoda (49 let) ma hrubou měsíční mzdu 46 000 CZK. Jeho měsíční mzda cini 31 000 czk. Pravidelně měsíčně spoří 800 czk. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 60 000 czk.

Spočítejte, kolik je měsíční statni příspěvek, který získal do 31.12.2012, jaký je celkový roční vklad na uctu a jak se tato uložka zmeni dle pravidel platných od 1.1. 2013.

150 CZK, 11 400 CZK, rozdíl 480 CZK

A

74

Pan Škoda (49 let) ma hrubou měsíční mzdu 46 000 CZK. Jeho měsíční mzda cini 31 000 czk. Pravidelně měsíčně spoří 800 czk. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 60 000 czk.

Určené pravdivost nepravdivost výroku. Pokud se pan Škoda rozhodne vstoupit do druhého pilire a v souladu se svým profilem vloží 100% do fondu státních dluhopisu, kolik bude činit výše úplaty za obhospodarovani majetku činit?

Max 0,3%

B

75

Pan Škoda (49 let) ma hrubou měsíční mzdu 46 000 CZK. Jeho měsíční mzda cini 31 000 czk. Pravidelně měsíčně spoří 800 czk. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 60 000 czk.

V daném roce zhodnotil fond pana Škody vklady podílníků (6,45 mld CZK) o 2,3% p.a. Za stejné období byl vyhlášena míra inflace 2,15%. Spočítejte reálné zhodnoceni vkladu podílníků v daném penzijním fondu za sledované období.

0,15% p.a.

D

76

Pan Škoda (49 let) ma hrubou měsíční mzdu 46 000 CZK. Jeho měsíční mzda cini 31 000 czk. Pravidelně měsíčně spoří 800 czk. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 60 000 czk.

Fond zhodnotil vklady účastníků v předchozích 5 letech následovně: 1.rok 3,9%, 2.rok 3,8%, 3.rok: 4%, 5.rok:4%. Pan skoda na zacatku každého roku pravidelně do tohoto fondu vkládal částku 70 000 CZK. Kolik bude mít ve fondu na konci pátého roku?

387 730 CZK

C

77

Pan Škoda (49 let) ma hrubou měsíční mzdu 46 000 CZK. Jeho měsíční mzda cini 31 000 czk. Pravidelně měsíčně spoří 800 czk. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 60 000 czk.

Paní Škodová (40 let) pobírá minimální mzdu. Která odpoveď pro ni neplatí?

Jako zaměstnanec s nízkým příjmem nemůže vstoupit do důchodového spoření 2.pilir.

A

78

Paní Slavíková (36 let) ma hrubou měsíční mzdu 48 000 CZK. Její čistáměsíční mzda cini 34 200 CZK. Pravidelně měsíčně spoří na penzijním pripojisteni 900 CZK. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 80 000 CZK.

Spočítejte, (a) kolik cini celkové povinné odvody z hrube mzdy do státního rozpočtu na důchodové pojisteni (b) kolik se z teto částky vyvede na individualni ucet v pripaďe, ze vstoupí do druhého pilire opt out a (c) jakou částkou bude muset povinné na tento individualni účet přispívat ze sve čisté mzdy.

13 440 CZK, 1 440 CZK, 960 CZK

C

79

Paní Slavíková (36 let) ma hrubou měsíční mzdu 48 000 CZK. Její čistáměsíční mzda cini 34 200 CZK. Pravidelně měsíčně spoří na penzijním pripojisteni 900 CZK. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 80 000 CZK.

Spočítejte kolik je měsíční statni příspěvek, který získala v rámci svého pripojisteni do 31.12. 2012, jaký je celkový roční vklad na uctu a jak se ato roční uložka zmeni dle pravidel platných od 1.1.2013.

150 CZK, 12 600 czk, rozdíl 720 czk

B

80

Paní Slavíková (36 let) ma hrubou měsíční mzdu 48 000 CZK. Její čistáměsíční mzda cini 34 200 CZK. Pravidelně měsíčně spoří na penzijním pripojisteni 900 CZK. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 80 000 CZK.

Pokud se paní Slavíková rozhodne vstoupit do druhého pilire, kolik bude činit poplatek za uzavření smlouvy důchodového pojisteni?

0 CZK

B

81

Paní Slavíková (36 let) ma hrubou měsíční mzdu 48 000 CZK. Její čistáměsíční mzda cini 34 200 CZK. Pravidelně měsíčně spoří na penzijním pripojisteni 900 CZK. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 80 000 CZK.

V daném roce zhodnotil fond paní Slavikove vklady podílníků (6,54 mld) o 2,3% p.a. Za stejné období byla ČNB vyhlášena míra inflace 2,35%. Spočítejte,jake bylo reálné zhodnoceni vkladu podílníků v daném penzijním Fondu za sledované období. Zanedbejte dalsi faktory.

-0,05% p.a.

A

82

Paní Slavíková (36 let) ma hrubou měsíční mzdu 48 000 CZK. Její čistáměsíční mzda cini 34 200 CZK. Pravidelně měsíčně spoří na penzijním pripojisteni 900 CZK. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 80 000 CZK.

Fond zhodnotil vklady účastníků v předchozích peti letech následovně: 1.rok 4%, 2.rok:5%,3.rok: 4,8%, 5.rok:2,2%. Slavíková vždy začátkem roku investovala 50 000 CZK. Kolik bude mít na konci pátého roku?

274 850 CZK

B

83

Paní Slavíková (36 let) ma hrubou měsíční mzdu 48 000 CZK. Její čistáměsíční mzda cini 34 200 CZK. Pravidelně měsíčně spoří na penzijním pripojisteni 900 CZK. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 80 000 CZK.

Paní Slavíková zvažuje vstup do důchodového spoření 2.pilire. Které tvrzení není pravdive?

V pripaďe nedoziti se důchodu budou všechny prostředky důchodového spoření 2.pilire převedeny do státního rozpočtu.

D

84

Paní Malá ma hrubou měsíční mzdu 50 000 CZK. Její čistá mzda cini 33 800 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijní pripojisteni 1000 czk. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 80 000 czk.

Spočítejte, (a) kolik cini celkové povinné odvody z hrube mzdy do státního rozpočtu na důchodové pojisteni (b) kolik se z teto částky vyvede na individualni ucet v pripaďe, ze vstoupí do druhého pilire opt out a (c) jakou částkou bude muset povinné na tento ucet přispívat ze sve mzdy.

14 000 CZK, 1500 CZK, 1000 CZK

C

85

Paní Malá ma hrubou měsíční mzdu 50 000 CZK. Její čistá mzda cini 33 800 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijní pripojisteni 1000 czk. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 80 000 czk.

Spočítejte, kolik je měsíční statni příspěvek, který získala v rámci svého penzijního pripojisteni do 31.12. 2012, jaký je celkový roční vklad na uctu a jak se tato roční uložka zmeni dle pravidel platných od 1.1.2013.

150 CZK, 13 800 czk, rozdíl 960 czk

C

86

Paní Malá ma hrubou měsíční mzdu 50 000 CZK. Její čistá mzda cini 33 800 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijní pripojisteni 1000 czk. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 80 000 czk.

Pokud se paní Malá rozhodne vstoupit do druhého pilire, kolik bude činit poplatek za uzavření smlouvy důchodového spoření?

0 CZK

C

87

Paní Malá ma hrubou měsíční mzdu 50 000 CZK. Její čistá mzda cini 33 800 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijní pripojisteni 1000 czk. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 80 000 czk.

V daném roce zhodnotil fond paní Slavikove vklady podílníků (6,45% mld CZK) o 2,3% p.a. Za stejné období byla ČNB vyhlášena inflace 2,5%. Spočítejte, jake bylo reálné zhodnoceni vkladu podílníků v daném období.

-0,20 % p.a.

D

88

Paní Malá ma hrubou měsíční mzdu 50 000 CZK. Její čistá mzda cini 33 800 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijní pripojisteni 1000 czk. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 80 000 czk.

Fond zhodnotil vklady účastníků v předchozích peti letech následovně: 1.rok: 4%, 2.rok: 5%, 3.rok: 4,8%, 4.rok: 2%, 5.rok: 3%. Paní Malá na zacatku každého roku pravidelně do tohoto fondu investovala částku 11 000 CZK. Kolik bude mít ve fondu na konci pátého roku?

60 940 CZK

A

89

Paní Malá ma hrubou měsíční mzdu 50 000 CZK. Její čistá mzda cini 33 800 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijní pripojisteni 1000 czk. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 80 000 czk.

Dcera paní Malé (36 let) je momentálně nezamestnaná. Které tvrzení je pravdive?

Jako nezamestnaná muže v pripaďe nabytí pracovního poměru vstoupit do 6 měsíců do důchodového spoření 2.pilire.

B

90

Paní Němcova ma hrubou měsíční mzdu 52 000 CZK. Její čistá měsíční mzda je 35 000 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijním pripojištění 1100 czk. Na penzijním uctu ma naspořeno 80 000 CZK.

Spočítejte prosím odvody z hrube mzdy do státního rozpočtu (a), kolik se vyvede na individualni ucet a c jakou částku bude muset spirit?

14 560 CZK, 1560 CZK, 1040 czk

D

91

Paní Němcova ma hrubou měsíční mzdu 52 000 CZK. Její čistá měsíční mzda je 35 000 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijním pripojištění 1100 czk. Na penzijním uctu ma naspořeno 80 000 CZK.

Spočítejte měsíční statni příspěvek do 31.12.2012, roční vklad na uctu a jak se tato uložka zmeni od 1.1.2013.

150 CZK, 15 000 CZK, rozdíl 960 CZK

D

92

Paní Němcova ma hrubou měsíční mzdu 52 000 CZK. Její čistá měsíční mzda je 35 000 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijním pripojištění 1100 czk. Na penzijním uctu ma naspořeno 80 000 CZK.

Pokud se paní Němcova rozhodne vstoupit do druhého pilire, co je pravda?

Žádné z uvedených tvrzení není pravdive.

D

93

Paní Němcova ma hrubou měsíční mzdu 52 000 CZK. Její čistá měsíční mzda je 35 000 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijním pripojištění 1100 czk. Na penzijním uctu ma naspořeno 80 000 CZK.

V daném roce zhodnotil fond paní Němcové vklady podílníků (6,45 mld) o 2,8 % p.a. Za stejné období ČNB inflace 1,95%. Spočítejte reálné zhodnoceni vkladu za sledované období.

0,85% p.a.

A

94

Paní Němcova ma hrubou měsíční mzdu 52 000 CZK. Její čistá měsíční mzda je 35 000 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijním pripojištění 1100 czk. Na penzijním uctu ma naspořeno 80 000 CZK.

Fond zhodnotil vklady účastníků v předchozích peti letech následovně: 1.rok: 4%, 2.rok: 2%, 3.rok: 1,9%, 4.rok: 2%, 5.rok:2,2% paní Němcova pravidelně investuje 30 000 CZK. Kolik bude mít na kocimpateho roku?

160 110 CZK

D

95

Paní Němcova ma hrubou měsíční mzdu 52 000 CZK. Její čistá měsíční mzda je 35 000 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijním pripojištění 1100 czk. Na penzijním uctu ma naspořeno 80 000 CZK.

Jake jsou požadavky na výplatu starobní penze na určenou dobu z doplňkového penzijního spoření? Která odpoveď není správná?

Dosazeni veku 55 let účastníka.

B

96

Paní Bohatova ma hrubou měsíční mzdu 54 000 CZK. Její čistá měsíční mzda cini 36 500 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijní pripojisteni 1200 czk. Na penzijním pripojisteni ma naspořeno 80 000 CZK.

Spočítejte, povinné odvody, kolik se z teto částky odvede na individualni ucet a jakou částku ze sve zda musí přispívat.

15 120 CZK, 1620 CZK, 1080 CZK

D

97

Paní Bohatova ma hrubou měsíční mzdu 54 000 CZK. Její čistá měsíční mzda cini 36 500 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijní pripojisteni 1200 czk. Na penzijním pripojisteni ma naspořeno 80 000 CZK.

Spočítejte měsíční statni příspěvek do 31.12. 2012 a jaký je celkový vklad na uctu a jak se to zmeni od 1.1.2013.

150, 16020, rozdíl 960 CZK

A

98

Paní Bohatova ma hrubou měsíční mzdu 54 000 CZK. Její čistá měsíční mzda cini 36 500 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijní pripojisteni 1200 czk. Na penzijním pripojisteni ma naspořeno 80 000 CZK.

Pokud se paní Bohatova rozhodne vstoupit do druhého pilire, které tvrzení bude pravdive?

Toto rozhodnuti je nevratné

B

99

Paní Bohatova ma hrubou měsíční mzdu 54 000 CZK. Její čistá měsíční mzda cini 36 500 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijní pripojisteni 1200 czk. Na penzijním pripojisteni ma naspořeno 80 000 CZK.

V daném roce zhodnotil fond podílníků (6,45 mld) o 2,8%, inflace ČNB je 2,15%. Jake je reálné zhodnoceni vkladu?

0,65%

D

100

Paní Bohatova ma hrubou měsíční mzdu 54 000 CZK. Její čistá měsíční mzda cini 36 500 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijní pripojisteni 1200 czk. Na penzijním pripojisteni ma naspořeno 80 000 CZK.

Fond zhodnotil vklady v 1.roce .,...investuje každoročně 20 000 CZK. Kolik bude mít na konci pátého roku?

108 680 CZK

C

101

Paní Bohatova ma hrubou měsíční mzdu 54 000 CZK. Její čistá měsíční mzda cini 36 500 czk. Pravidelně měsíčně spoří na penzijní pripojisteni 1200 czk. Na penzijním pripojisteni ma naspořeno 80 000 CZK.

Jake jsou požadavky na výplatu invalidní penze z doplňkového penzijního spoření a která odpoveď není správná?

Přiznání invalidního důchodu pro invaliditu 1. Stupně z důchodového pojisteni

A

102

Paní Kulhavá ma hrubou měsíční mzdu 56 000 CZK a její čistá mzda je 37 800 CZK. Ma naspořeno 50 000 czk.

Spočítejte celkové povinné odvody, kolik se vyvede na individualni ucet a c) opt out kolik bude muset pravidelně přispívat ze sve čisté mzdy?

15 680 CZK, 1 680 CZK, 1120 czk

A

103

Paní Kulhavá ma hrubou měsíční mzdu 56 000 CZK a její čistá mzda je 37 800 CZK. Ma naspořeno 50 000 czk.

Spočítejte statni příspěvek do 31.12.2012 , celkový roční vklad a jak se tato ceska zmeni od 1.1.2013.

150 CZK, 17 400 CZK, rozdíl 960 CZK

B

104

Paní Kulhavá ma hrubou měsíční mzdu 56 000 CZK a její čistá mzda je 37 800 CZK. Ma naspořeno 50 000 czk.

Pokud se paní Kulhavá rozhodne vstoupit do do 2. Pilire, které vezeni je pravda?

Muže mít maximálně 1 platnou a registrovanou smlouvu důchodového spoření.

B

105

Paní Kulhavá ma hrubou měsíční mzdu 56 000 CZK a její čistá mzda je 37 800 CZK. Ma naspořeno 50 000 czk.

V daném roce zhodnotil fond paní Kulhave vklady podílníků (6,45 mld) o 2,8% za stejné období byla v ČNB inflace 2,35 %. Spočítejte reálné zhodnoceni vkladu podílníků za sledované období.

0,45% p.a.

A

106

Paní Kulhavá ma hrubou měsíční mzdu 56 000 CZK a její čistá mzda je 37 800 CZK. Ma naspořeno 50 000 czk.

Fond zhodnotil 1....5.rok, pani Kulhava vkládá ročně 40 000 CZK. Kolik bude mít na konci pátého roku?

214 320 CZK

D

107

Paní Kulhavá ma hrubou měsíční mzdu 56 000 CZK a její čistá mzda je 37 800 CZK. Ma naspořeno 50 000 czk.

Paní Kulhavá ma dvě nezletilé deti a ma zájem, zda jim muže založit spoření na důchod, 3. Pilir. Co je správně?

Smlouvu na doplňkové penzijní spoření 3.pilir muže založit pouze zletila osoba.

C

108

Paní Blažková (30'let) ma hrubou měsíční mzdu 58 000 CZK a její čistá mzda je 39 000 CZK. Pravidelně měsíčně spoří 1400 CZK a ma naspořeno 50 000 CZK.

Spocitejte(a) povinné odvody, kolik se vyvede do opt out(b) a (c) jakou částku musí odvádět ze sve mzdy?

16 240 CZK, 1740 CZK, 1160 CZK

A

109

Paní Blažková (30'let) ma hrubou měsíční mzdu 58 000 CZK a její čistá mzda je 39 000 CZK. Pravidelně měsíčně spoří 1400 CZK a ma naspořeno 50 000 CZK.

Spočítejte měsíční statni příspěvek do 31.12.2012, celkový roční vklad a jak se tato částka zmeni od 1.1.2013?

150 CZK, 18600, rozdíl 960 CZK

110

Paní Blažková (30'let) ma hrubou měsíční mzdu 58 000 CZK a její čistá mzda je 39 000 CZK. Pravidelně měsíčně spoří 1400 CZK a ma naspořeno 50 000 CZK.

Co bude pravda pokud bude chtít vstoupit do druhého pilire?

Nebude platit žádný poplatek za uzavření smlouvy.

A

111

Paní Blažková (30'let) ma hrubou měsíční mzdu 58 000 CZK a její čistá mzda je 39 000 CZK. Pravidelně měsíčně spoří 1400 CZK a ma naspořeno 50 000 CZK.

Fond zhodnotil vklady podílníků 6,54 mld o 2,8% a ČNB byla 2,55 %. Jake bylo reálné zhodnoceni vkladu podílníků?

0,25% p.a.

D

112

Paní Blažková (30'let) ma hrubou měsíční mzdu 58 000 CZK a její čistá mzda je 39 000 CZK. Pravidelně měsíčně spoří 1400 CZK a ma naspořeno 50 000 CZK.

Fond zhodnotil vklady účastníků v 1.rok.....5.rok a paní Blažková ročně vkládá 80 000 CZK. Kolik bude mrtvé fondu na konci pátého roku?

443 120 CZK

C

113

Paní Blažková (30'let) ma hrubou měsíční mzdu 58 000 CZK a její čistá mzda je 39 000 CZK. Pravidelně měsíčně spoří 1400 CZK a ma naspořeno 50 000 CZK.

Manžel paní Blazkove chce zřídit penzijní doplňkové spoření. Až splní zákonné podmínky, bude mít nárok na výplatu uvedených dávek. Která odpoveď není správná?

Sirotci penzi

C

114

Paní Konečná (49 let) ma hrubou měsíční mzdu 59 000 CZK. Její čistá mzda je 40 000 czk. Pravidelně měsíčně spoří 1500. Ma naspořeno 50 000 CZK.

Spočítejte celkové odvody, kolik se vyvede na individualni ucet a jakou částku bude muset povinné odvádět.

16 520 CZK, 1 770, 1180 CZK

B

115

Paní Konečná (49 let) ma hrubou měsíční mzdu 59 000 CZK. Její čistá mzda je 40 000 czk. Pravidelně měsíčně spoří 1500. Ma naspořeno 50 000 CZK.

Spočítejte měsíční statni příspěvek do 31.12., celkový roční vklad a změnu od 1.1?

150 CZK, 19 800 CZK, rozdíl 960 CZK

D

116

Paní Konečná (49 let) ma hrubou měsíční mzdu 59 000 CZK. Její čistá mzda je 40 000 czk. Pravidelně měsíčně spoří 1500. Ma naspořeno 50 000 CZK.

Pokud bude chtít zůstat v penzijním pripojisteni, co je pravda?

Nárok na tzv. Vysluhovou penzi bude zachován, pokud byla sjednana.

C

117

Paní Konečná (49 let) ma hrubou měsíční mzdu 59 000 CZK. Její čistá mzda je 40 000 czk. Pravidelně měsíčně spoří 1500. Ma naspořeno 50 000 CZK.

V daném roce zhodnotil fond a vklady podílníků 6,45 mld o 2,8% a ČNB vyhlásila inflaci 3,35 %.
Jake bylo reálné zhodnoceni vkladu za sledované období.

-0,55%p.a.

A

118

Paní Konečná (49 let) ma hrubou měsíční mzdu 59 000 CZK. Její čistá mzda je 40 000 czk. Pravidelně měsíčně spoří 1500. Ma naspořeno 50 000 CZK.

Fond zhodnotil vklady 1.rok...5.rok a paní Konečná vždy každy rok investovala 60 000 CZK. Kolik bude mít na. Konci pátého roku?

329 820 CZK

B

119

Paní Konečná (49 let) ma hrubou měsíční mzdu 59 000 CZK. Její čistá mzda je 40 000 czk. Pravidelně měsíčně spoří 1500. Ma naspořeno 50 000 CZK.

Pokud by pa i Konečná uzavřela pojistnou smlouvu o pojisteni důchodu 2.pilir a splnila zákonné podmínky, na jaký druh důchodu by neměla nárok?

Vysluhovou penzi

D

120

Pan Kovář ma hrubou měsíční mzdu 62 000, čistou mzdu 42 000. Pravidelně ma na penzijka 100 CZK a dalších 100 mu eispuva zaměstnavatel. Ma naspořeno 50 000 CZK.

Spočítejte celkové povinné odvody, odvod na individualni ucet a jakou částku bude muset vyvážet ze sve mzdy?

17 360 CZK, 1860 czk, 1240 czk

B

121

Pan Kovář ma hrubou měsíční mzdu 62 000, čistou mzdu 42 000. Pravidelně ma na penzijka 100 CZK a dalších 100 mu eispuva zaměstnavatel. Ma naspořeno 50 000 CZK.

Spočítejte měsíční statni příspěvek do, celkový vklad a rozdíl od 1.1.

50 CZK, 3 000 CZK, rozdil - 600 CZK

C

122

Pan Kovář ma hrubou měsíční mzdu 62 000, čistou mzdu 42 000. Pravidelně ma na penzijka 100 CZK a dalších 100 mu eispuva zaměstnavatel. Ma naspořeno 50 000 CZK.

Pokud se rozhodne zustat v penzijnim připojisteni, co bude Pravda?

Bude Mit garantovano nezaporne zhodnoceni vložených prostředku

A

123

Pan Kovář ma hrubou měsíční mzdu 62 000, čistou mzdu 42 000. Pravidelně ma na penzijka 100 CZK a dalších 100 mu eispuva zaměstnavatel. Ma naspořeno 50 000 CZK.

Fond zhodnotil vklady podílníků o 3,1%, ČNB vyhlásila inflaci 1,95%. Jake bude reálné zhodnoceni vkladu podílníků?

1,15% p.a.

D

124

Pan Kovář ma hrubou měsíční mzdu 62 000, čistou mzdu 42 000. Pravidelně ma na penzijka 100 CZK a dalších 100 mu eispuva zaměstnavatel. Ma naspořeno 50 000 CZK.

Fond zhodnotil vklady za pet let.....každy rok pravidelně vkládá 13 000 CZK. Kolik bude mít na konci pátého roku?

72 020 CZK

A

125

Pan Kovář ma hrubou měsíční mzdu 62 000, čistou mzdu 42 000. Pravidelně ma na penzijka 100 CZK a dalších 100 mu eispuva zaměstnavatel. Ma naspořeno 50 000 CZK.

Která varianta je pro pana Kováře z ekonomického pohledu nejvíce vhodná pro zachování státního příspěvku?

Navýšit měsíční uložka o 200 CZK

C

126

Pan Nový ma hrubou měsíční mzdu 64 000 CZK a čistou 43 000 CZK. Spoří měsíčně 200 CZK a 100 mu přispívá zaměstnavatel. Ma již naspořeno 50 000 CZK.

Spocitejte(a) celkové odvody, (b) odvedeni do opt outu (C) částku, jakou bude muset vyvážet ze sve čisté mzdy?

17 920 czk, 1920 CZK, 1280 CZK

C

127

Pan Nový ma hrubou měsíční mzdu 64 000 CZK a čistou 43 000 CZK. Spoří měsíčně 200 CZK a 100 mu přispívá zaměstnavatel. Ma již naspořeno 50 000 CZK.

Spočítejte měsíční statni příspěvek do 31.12. 2012, celkový vklad na uctu a jak se tato uložka mění dle pravidel od 1.1.2013.

90 CZK, 4 680 CZK, rozdíl - 1080 CZK

D

128

Pan Nový ma hrubou měsíční mzdu 64 000 CZK a čistou 43 000 CZK. Spoří měsíčně 200 CZK a 100 mu přispívá zaměstnavatel. Ma již naspořeno 50 000 CZK.

Pokud se rozhodne zůstat ve stávajícím penzijním pripojisteni, co bude pravda?

Nárok na pozustalostní penzi bude zachován, byla-li tato penze sjednana.

A

129

Pan Nový ma hrubou měsíční mzdu 64 000 CZK a čistou 43 000 CZK. Spoří měsíčně 200 CZK a 100 mu přispívá zaměstnavatel. Ma již naspořeno 50 000 CZK.

V daném roce fond zhodnotil vklady o 3,1%, ČNB vyhlasila inflaci 2,15%. Jake bylo zhodnoceni vkladů?

0,95% p.a.

A

130

Pan Nový ma hrubou měsíční mzdu 64 000 CZK a čistou 43 000 CZK. Spoří měsíčně 200 CZK a 100 mu přispívá zaměstnavatel. Ma již naspořeno 50 000 CZK.

Fond zhodnotil vklady za 1.rok...5 let a pravidelně vkládal částku 40 000 CZK. Kolik bude mít na konci pátého roku?

213 480 CZK

D

131

Pan Nový ma hrubou měsíční mzdu 64 000 CZK a čistou 43 000 CZK. Spoří měsíčně 200 CZK a 100 mu přispívá zaměstnavatel. Ma již naspořeno 50 000 CZK.

Jakou podobu bude mít výplata starobní penze na určenou dobu z doplňkového penzijního spoření? Která odpoveď není správná?

Starobní penze muže byt vyplacena pouze doživotně

B

132

Pan Přichystal ma hrubou měsíční mzdu 66 000 CZK a měsíční mzdu čistou 44 500 CZK. Pravidelně spoří 300 CZK a 100 mu přispívá zaměstnavatel. Ma již naspořeno 50 000 CZK.

Kolik cini celkové povinné odvody z hrube mzdy a kolik se ze to částky vyvede na individualni účet v opt outu a jakou částku bude muset vyvážet ze sve mzdy?


18 480 CZK, 1 980 CZK, 1 320 CZK

C

133

Pan Přichystal ma hrubou měsíční mzdu 66 000 CZK a měsíční mzdu čistou 44 500 CZK. Pravidelně spoří 300 CZK a 100 mu přispívá zaměstnavatel. Ma již naspořeno 50 000 CZK.

Spočítejte příspěvek do ..., celkový roční vklad a rozdíl od ...

120 CZK, 6 240 CZK, rozdíl -360 CZK

A

134

Pan Přichystal ma hrubou měsíční mzdu 66 000 CZK a měsíční mzdu čistou 44 500 CZK. Pravidelně spoří 300 CZK a 100 mu přispívá zaměstnavatel. Ma již naspořeno 50 000 CZK.

Určené pravdivost nepravdivost výroku: pokud se rozhodne ponechat penzijní pripojisteni, co je pravda?

Bude mít nárok na starobní penzi nejdříve ve veku 60 let

A

135

Pan Přichystal ma hrubou měsíční mzdu 66 000 CZK a měsíční mzdu čistou 44 500 CZK. Pravidelně spoří 300 CZK a 100 mu přispívá zaměstnavatel. Ma již naspořeno 50 000 CZK.

V daném roce fond zhodnotil vklady o 3,1%, a ČNB dala inflaci 2,35%. Jake bylo reálné zhodnoceni vkladu?

0,75% p.a.

D

136

Pan Přichystal ma hrubou měsíční mzdu 66 000 CZK a měsíční mzdu čistou 44 500 CZK. Pravidelně spoří 300 CZK a 100 mu přispívá zaměstnavatel. Ma již naspořeno 50 000 CZK.

Fond zhodnotil vklady v předchozích peti letech....1r.-5.rok a pravidelně investoval 25 500 CZK. Kolik bude mít na konci pátého roku?

135 850 CZK

C

137

Pan Přichystal ma hrubou měsíční mzdu 66 000 CZK a měsíční mzdu čistou 44 500 CZK. Pravidelně spoří 300 CZK a 100 mu přispívá zaměstnavatel. Ma již naspořeno 50 000 CZK.

Jakou podobu bude mít výplata invalidní penze na určenou dobu z doplňkového penzijního pripojisteni? Co Není správně?

U teto dávky není účastník oprávněn požádat o pozastavení výplaty dávky.

D

138

Pan Přikryl ma hrubou mzdu 68 000 CZK a čistou 46 000 CZK. Pravidelně měsíčně spoří 400 CZK a dalších 100 CZK mu přispívá zaměstnavatel. Na penzijka již ma naspořeno 50 000 CZK.

Spočítejte celkové odvody, vývod na individual do opt outu a jakou částku bude muset povinné vyvádet?

19 040 CZK, 2040 czk, 1360 czk

D

139

Pan Přikryl ma hrubou mzdu 68 000 CZK a čistou 46 000 CZK. Pravidelně měsíčně spoří 400 CZK a dalších 100 CZK mu přispívá zaměstnavatel. Na penzijka již ma naspořeno 50 000 CZK.

Spočítejte měsíční statni příspěvek, jaký je celkový roční vklad a co se zmeni od 1.1.?

140 CZK, 7680 CZK, rozdíl -360 CZK

B

140

Pan Přikryl ma hrubou mzdu 68 000 CZK a čistou 46 000 CZK. Pravidelně měsíčně spoří 400 CZK a dalších 100 CZK mu přispívá zaměstnavatel. Na penzijka již ma naspořeno 50 000 CZK.

Pokud se rozhodne přejít do doplňkového penzijního spoření, co Bude pravda?

Bude mu připisována stejna výše státního příspěvku jako u penzijního pripojisteni

C

141

Pan Přikryl ma hrubou mzdu 68 000 CZK a čistou 46 000 CZK. Pravidelně měsíčně spoří 400 CZK a dalších 100 CZK mu přispívá zaměstnavatel. Na penzijka již ma naspořeno 50 000 CZK.

V daném roce zhodnotiĺ fond o 3,1%, za stejné období byla ČNB vyhlášena míra inflace 2,55%. Spočítejte reálné zhodnoceni vkladu za daně období.

0,55% p.a.

A

142

Pan Přikryl ma hrubou mzdu 68 000 CZK a čistou 46 000 CZK. Pravidelně měsíčně spoří 400 CZK a dalších 100 CZK mu přispívá zaměstnavatel. Na penzijka již ma naspořeno 50 000 CZK.

Fond zhodnotil vklady za pet let.......každy rok vkládal 35 000 CZK, kolik bude mít na konci pátého roku?

187 530 CZK

D

143

Pan Přikryl ma hrubou mzdu 68 000 CZK a čistou 46 000 CZK. Pravidelně měsíčně spoří 400 CZK a dalších 100 CZK mu přispívá zaměstnavatel. Na penzijka již ma naspořeno 50 000 CZK.

Která varianta je ekonomicky pro maximalizace státního příspěvku nejlepsi?

Navýšit měsíční uložka o 1000 CZK.

D

144

Pan Teplý (40 let) ma hrubou měsíční mzdu 70 000 CZK. Čistého ma 47 000 CZK. Pravidelně spoří 500 czk a dalších 100 mu přispívá zaměstnavatel. Ma naspořeno 50 000 czk.

Spočítejte celkové odvody z hrube mzdy do státního rozpočtu, kolik vyvede na individual a jakou částku bude muset přispívat povinné?

19 600 CZK, 2100 CZK, 1400 CZK

D

145

Pan Teplý (40 let) ma hrubou měsíční mzdu 70 000 CZK. Čistého ma 47 000 CZK. Pravidelně spoří 500 czk a dalších 100 mu přispívá zaměstnavatel. Ma naspořeno 50 000 czk.

Jaký je statni příspěvek do 31, celkový roční vklad a rozdíl od 1.1.?

150 CZK, 9000 CZK, rozdíl -240 CZK

C

146

Pan Teplý (40 let) ma hrubou měsíční mzdu 70 000 CZK. Čistého ma 47 000 CZK. Pravidelně spoří 500 czk a dalších 100 mu přispívá zaměstnavatel. Ma naspořeno 50 000 czk.

Pokud nepřejde do doplňkového penzijního pripojisteni, co bude pravda?

Nebude mít možnost volby strategie spoření.

C

147

Pan Teplý (40 let) ma hrubou měsíční mzdu 70 000 CZK. Čistého ma 47 000 CZK. Pravidelně spoří 500 czk a dalších 100 mu přispívá zaměstnavatel. Ma naspořeno 50 000 czk.

V daném roce....o 3,1%, inflace je 3,35%. Jake je reálné zhodnoceni vkladu?

-0,25% p.a.

D

148

Pan Teplý (40 let) ma hrubou měsíční mzdu 70 000 CZK. Čistého ma 47 000 CZK. Pravidelně spoří 500 czk a dalších 100 mu přispívá zaměstnavatel. Ma naspořeno 50 000 czk.

Fond zhodnotil za 5 let ....Každy rok vkládal 90 000 CZK. Kolik bude mít na konci pátého roku?

498 510 CZK

C

149

Pan Teplý (40 let) ma hrubou měsíční mzdu 70 000 CZK. Čistého ma 47 000 CZK. Pravidelně spoří 500 czk a dalších 100 mu přispívá zaměstnavatel. Ma naspořeno 50 000 czk.

Ma nezletilého a zletila ho syna a chce jim založit penzijní spoření. Která odpoveď není správná?

Muže dětem spořit na důchodové spoření (2.pilir)

C

150

Pan Smutný ma hrubou měsíční mzdu 72000 CZK a čistou 48 600 CZK. Pravidelně spoří 600 CZK a dalších 100 CZK mu přispívá zaměstnavatel. Ma naspořeno 70 000 CZK.

Celkové povinné odvody, individual a povinné placenimz čisté mzdy?

20 160 CZK, 2160 CZK, 1440 CZK

A

151

Pan Smutný ma hrubou měsíční mzdu 72000 CZK a čistou 48 600 CZK. Pravidelně spoří 600 CZK a dalších 100 CZK mu přispívá zaměstnavatel. Ma naspořeno 70 000 CZK.

Spočítejte statni příspěvek, roční vklad a změnu?

150 CZK, 10 200 CZK, rozdíl 0 CZK

D

152

Pan Smutný ma hrubou měsíční mzdu 72000 CZK a čistou 48 600 CZK. Pravidelně spoří 600 CZK a dalších 100 CZK mu přispívá zaměstnavatel. Ma naspořeno 70 000 CZK.

Pokud se rozhodne přejít na doplňkové spoření, co bude pravda?

Výše státních příspěvku se toto rozhodnuti nijak nedotkne.

A

153

Pan Smutný ma hrubou měsíční mzdu 72000 CZK a čistou 48 600 CZK. Pravidelně spoří 600 CZK a dalších 100 CZK mu přispívá zaměstnavatel. Ma naspořeno 70 000 CZK.

V daném roce zhodnotil o 3,5% a inflace je 2,15%. Jake bylo reálné zhodnoceni vkladu?

1,35% p.a.

A

154

Pan Smutný ma hrubou měsíční mzdu 72000 CZK a čistou 48 600 CZK. Pravidelně spoří 600 CZK a dalších 100 CZK mu přispívá zaměstnavatel. Ma naspořeno 70 000 CZK.

Fond zhodnotil za pet let a na zacatku každého roku investoval 70 000 CZK. Kolik bude ve fondu na konci pátého roku?

348 790 CZK

B

155

Pan Smutný ma hrubou měsíční mzdu 72000 CZK a čistou 48 600 CZK. Pravidelně spoří 600 CZK a dalších 100 CZK mu přispívá zaměstnavatel. Ma naspořeno 70 000 CZK.

Při uzavření 2. Pilire nebude mít nárok na jaký druh důchodu?

Starobní důchod na dobu 20 let se sjednanou výplatou pozustalostní ho důchodu po dobu 4 let

B

156

Pan Langer ma hrubou měsíční mzdu 74 000 CZK a čistou 50 000 CZK. Měsíčně spoří 700 CZK a 100 CZK mu přispívá zaměstnavatel. Ma naspořeno 70 000 CZK.

Spočítejte celkové odvody, kolik bude na individualu a jakou částku musí odvádět ze sve mzdy?

20 720, 2220, 1480 CZK

A

157

Pan Langer ma hrubou měsíční mzdu 74 000 CZK a čistou 50 000 CZK. Měsíčně spoří 700 CZK a 100 CZK mu přispívá zaměstnavatel. Ma naspořeno 70 000 CZK.

Kolik je statni příspěvek do 31.12.2012, vklad celkový roční a změna?

150 CZK, 11 400 CZK, rozdíl 240 CZK

A

158

Pan Langer ma hrubou měsíční mzdu 74 000 CZK a čistou 50 000 CZK. Měsíčně spoří 700 CZK a 100 CZK mu přispívá zaměstnavatel. Ma naspořeno 70 000 CZK.

Pokud přejde na doplňkové PS, co bude pravda?

Nebude mu garantovano nezáporné zhodnoceni jako u penzijního pripojisteni.

A

159

Pan Langer ma hrubou měsíční mzdu 74 000 CZK a čistou 50 000 CZK. Měsíčně spoří 700 CZK a 100 CZK mu přispívá zaměstnavatel. Ma naspořeno 70 000 CZK.

V daném roce zhodnotil fond o 3,5%, inflace 2,35%. Jake bylo reálné zhodnoceni vkladu?

1,15%p.a.

D

160

Pan Langer ma hrubou měsíční mzdu 74 000 CZK a čistou 50 000 CZK. Měsíčně spoří 700 CZK a 100 CZK mu přispívá zaměstnavatel. Ma naspořeno 70 000 CZK.

Fond zhodnotil za pet let a vkládá 14 000 CZK každy rok. Kolik bude mít na konci pátého roku?

79 115 CZK

A

161

Pan Langer ma hrubou měsíční mzdu 74 000 CZK a čistou 50 000 CZK. Měsíčně spoří 700 CZK a 100 CZK mu přispívá zaměstnavatel. Ma naspořeno 70 000 CZK.

Zvažuje nové využití DPS. Jaká odpoveď není správná?

Nebude moci využit příspěvku ze strany zaměstnavatele. To je možné jen na penzijním pripojisteni.

162

Pan Čáp ma hrubou mzdu 76 000 CZK a čistou 51 300 CZK. Spoří si 800 CZK a 100 ma od zaměstnavatele. Již ma naspořeno 70 000 CZK.

Spočítejte celkové odvody, individual a kolik si bude muset sam přispívat.

21 280 CZK, 2280 CZK, 1520 CZK

B

163

Pan Čáp ma hrubou mzdu 76 000 CZK a čistou 51 300 CZK. Spoří si 800 CZK a 100 ma od zaměstnavatele. Již ma naspořeno 70 000 CZK.

Spočítejte měsíční statni příspěvek, celkovou částku a rozdíl.

150 CZK, 12 600 CZK, rozdíl 480 CZK

B

164

Pan Čáp ma hrubou mzdu 76 000 CZK a čistou 51 300 CZK. Spoří si 800 CZK a 100 ma od zaměstnavatele. Již ma naspořeno 70 000 CZK.

Pokud vstoupí do druhého pilire, ktere tvrzení bude pravdive?

Žádné výše uvedené tvrzení není pravdive.

D

165

Pan Čáp ma hrubou mzdu 76 000 CZK a čistou 51 300 CZK. Spoří si 800 CZK a 100 ma od zaměstnavatele. Již ma naspořeno 70 000 CZK.

V daném roce zhodnotil fond o 3,5%, míra inflace je 2,55%. Spočítejte reálné zhodnoceni vkladu.

0,95% p.a.

A

166

Pan Čáp ma hrubou mzdu 76 000 CZK a čistou 51 300 CZK. Spoří si 800 CZK a 100 ma od zaměstnavatele. Již ma naspořeno 70 000 CZK.

Fond zhodnotil vklady za pet let, investuje pravidelně 50 000 CZK. Kolik bude mít ve fondu na konci pátého roku?

266 850 CZK

D

167

Pan Čáp ma hrubou mzdu 76 000 CZK a čistou 51 300 CZK. Spoří si 800 CZK a 100 ma od zaměstnavatele. Již ma naspořeno 70 000 CZK.

Jeho manželka by si rada zřídila penzijní spoření 3. Pilir. Ktere tvrzení není pravdive?

zaplatí vysoký poplatek za převod ve výši min. 1000 CZK.

D

168

Pan Nejedly ma hrubou měsíční mzdu 78 000 CZK a čistou 52 600 CZK. Měsíčně spoří 500 czk a dalších 500 mu přispívá zaměstnavatel. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 70 000 czk.

Celkové odvody, individual a povinné odvádění ze mzdy?

21 840 CZK, 2340 CZK, 1560 CZK

C

169

Pan Nejedly ma hrubou měsíční mzdu 78 000 CZK a čistou 52 600 CZK. Měsíčně spoří 500 czk a dalších 500 mu přispívá zaměstnavatel. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 70 000 czk.

Měsíční statni příspěvek, celkový roční vklad a rozdíl?

150 CZK, 13 800 CZK, rozdíl -240 czk

C

170

Pan Nejedly ma hrubou měsíční mzdu 78 000 CZK a čistou 52 600 CZK. Měsíčně spoří 500 czk a dalších 500 mu přispívá zaměstnavatel. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 70 000 czk.

Co bude pravda pokud vstoupí do druhého pilire?

Jeho rozhodnuti bude nevratné.

C

171

Pan Nejedly ma hrubou měsíční mzdu 78 000 CZK a čistou 52 600 CZK. Měsíčně spoří 500 czk a dalších 500 mu přispívá zaměstnavatel. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 70 000 czk.

V daném roce zhodnotil fond o 3,5%, inflace 3,35%. Reálné zhodnoceni vkladu?

0,15% p.a.

D

172

Pan Nejedly ma hrubou měsíční mzdu 78 000 CZK a čistou 52 600 CZK. Měsíčně spoří 500 czk a dalších 500 mu přispívá zaměstnavatel. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 70 000 czk.

Fond zhodnotil vklady, na zacatku investoval 30 000. CZK. Kolik bude mít na konci pátého roku?

163 020 CZK
B


173

Pan Nejedly ma hrubou měsíční mzdu 78 000 CZK a čistou 52 600 CZK. Měsíčně spoří 500 czk a dalších 500 mu přispívá zaměstnavatel. Na svém penzijním uctu ma naspořeno 70 000 czk.

Manželka si založila 3.pilir. Po splnění zákonných podmínek na kterou dávku ji nevznikne nárok?

Sirotci penze

D

174

Pan Dušek ma hrubou mzdu 80 000 CZK a čistou 54 000 CZK. Pravidelně spoří 1000 CZK a dalších 100 mu přispívá zaměstnavatel. Ma naspořeno 70 000 CZK.

Jake jsou celkové odvody, individual a odecet ze mzdy?

22 400 CZK, 2400 CZK, 1600 CZK
D

175

Pan Dušek ma hrubou mzdu 80 000 CZK a čistou 54 000 CZK. Pravidelně spoří 1000 CZK a dalších 100 mu přispívá zaměstnavatel. Ma naspořeno 70 000 CZK.

Jaký je měsíční statni příspěvek, celkový roční vklad a rozdíl?

150 CZK, 15 000 CZK, rozdil 960 CZK

D

176

Pan Dušek ma hrubou mzdu 80 000 CZK a čistou 54 000 CZK. Pravidelně spoří 1000 CZK a dalších 100 mu přispívá zaměstnavatel. Ma naspořeno 70 000 CZK.

Pokud se rozhodne vstoupit do druhého pilire, co bude pravda?

Sníží se mu starobní důchod.

A

177

Pan Dušek ma hrubou mzdu 80 000 CZK a čistou 54 000 CZK. Pravidelně spoří 1000 CZK a dalších 100 mu přispívá zaměstnavatel. Ma naspořeno 70 000 CZK.

V daném roce zhodnotil fond o 3,5% a inflace byla 3,85%. Jake bylo reálné zhodnoceni vkladu?

-0,35% p.a.

A

178

Pan Dušek ma hrubou mzdu 80 000 CZK a čistou 54 000 CZK. Pravidelně spoří 1000 CZK a dalších 100 mu přispívá zaměstnavatel. Ma naspořeno 70 000 CZK.

Fond zhodnotil za pet let a každy rok vkládá 10 000 CZK. Kolik bude mít ve fondu na konci pátého roku?

54 540 CZK

D

179

Pan Dušek ma hrubou mzdu 80 000 CZK a čistou 54 000 CZK. Pravidelně spoří 1000 CZK a dalších 100 mu přispívá zaměstnavatel. Ma naspořeno 70 000 CZK.

Dcera pana Duška si plNuje zřídit DPS. Co není správně?

Dynamickou investiční strategii bude moci využit pouze do 50 let jejího veku, pak bude muset povinně přejít na konzervativní strategii.

D