Penzijka - Financni Trhy Flashcards Preview

Banking > Penzijka - Financni Trhy > Flashcards

Flashcards in Penzijka - Financni Trhy Deck (45):
0

Na finančním trhu dochází k prelevani:

Dočasně volných finančních prostředku od momentálně přebytkovych subjektu k subjektům momentálně deficitnim

1

Financni zprostředkovatele obecně přispívají k:

Snižování transakčních nákladu

2

Jaký je rozdil mezi primárním a sekundárním trhem?

Na primárním trhu obchoduje společnost, která emitovala akcie s investory. Na sekundárním trhu nemá emitent obchody pod kontrolou.

3

Kapitálový trh je:

Součást finančního trhu, kde dochází k pohybu kapitálu

4

Nejvýznamnějšími subjekty z hlediska obchodu a množství cenných papíru jsou:

Centrální banky

5

Jak se dělí financni trh dle předmětu obchodu a instrumentu?

Na trh peněžní, kapitálový a devizový

6

Inflace je v reálném světe rovna:

Nominální urokova sazba - reálná urokova sazba

7

Kupní sílu peněz můžeme charakterizovat jako množství:

Zbozi a služeb, ktere je možné za danou peněžní jednotku nakoupit

8

Urokova míra představuje:

Podil úroku na jistině

9

Jak se vypocita reálná urokova míra?

Nominální urokova míra - očekávaná inflace

10

Kolik bude činit urokova sazba, pokud je inflace 7% a reálná urokova sazba 3%?

10%

11

Kolik bude činit inflace, pokud je nominální urokova sazba 6% a reálná urokova sazba 2%?

4%

12

Kolik bude činit reálná urokova sazba , pokud je inflace 6% a nominální urokova sazba 8%?

2%

13

Pokud jsem investovala částku 100 000 CZKpodobu 5 let a úrokové sazbě 3%, jaká bude moje finální investice?

115 927

14

Jaký výnos budu mít z částky 50 000 na 2 roky při úrok e sazbě 1,5%?

1511

15

Úrokové sazby budou příští 2 roky 2,55% na dalsi dva roky vzrostou nabkonstantnich 3,25 %. Jaký výnos budete mít za 4 roky, pokud nyní investujete 50 000 CZK?

6056 CZK

16

Za 4 roky budete potřebovat 650 000 CZK na nové auto, nyní mate 438 000 CZK, ktere můžete uložit na fixní úrok 12% p.a. Kolik na setrime financí?

689201,5

17

Nyní uložíte 50 000 CZK na 3 roky na fixní úrok 4% p.a., kolik získáte?

56 243 CZK

18

Pokud je čtvrtletní sazba 1,5%, pak je roční sazba ekvivalentní teto sazbě?

6,14%

19

Za 3 roky budete potřebovat 580 000 CZK na nákup nového auta. Nyní mate 430 000 CZK, ktere vlozime na 11%. Jaký bude celkový budoucí výnos?

588 081 CZK

20

Budete jednorázově investovat 15 000 CZK, abyste po 2 letech meli na uctu 20 000 czk. Jaká roční urokova sazba odpovídá teto investici?

15,47%

21

Obchodni banka provádí:

Zprostředkování pohybu dočasně volných prostředku mezi nedostatkovými a prebytkovymi ekonomickými subjekty

Emisi bezhotovostních peněz

22

Tržní hodnota emitovaných cenných papíru NAV otevřených podílových fondu je stanovena:

Každodenním ohodnocením čisté hodnoty aktiv připadající na jeden cenný papír

23

Zajištěny fond je:

Fond s extrémně nízkou likviditou ale s garanci, ze v době splatnosti investor dostane sve vložené penize zpět nekdy snížené o vstupní poplatek.

24

Hedgové fondy:

Jsou relativně nejméně regulovaným typem investičního fondu

25

Nelikvidni jsi investici je možné převést do:

Otevřeného podílového fondu

26

Vlastnosti efektivních trhu není:

Jsou zde relativně vysoké transakční náklady

27

Pojistovna muže byt:

A.s. Nebo družstvem

28

Poplatek za obhospodarovani portfolia je:

Odměna pro správce portfolia za obhospodarovani peněz klientu

29

Financni trh:

Umožňuje přemisťovat financni prostředky od přebytkovych k deficitnim subjektum

30

Financni trh členíme na:

Peněžní trh, kapitálový trh a úvěrový trh

31

Bankovni rada určuje výši těchto úrokových sazeb:

Repo sazby, diskontni sazby, lombardni sazby

32

Financni systém představuje:

Souhrn finančních instituci, instrumentu a pohyb finančních prostředku

33

Současná hodnota vyjadřuje

Jakou částku je třeba vložit na zacatku období, pokud klient požaduje za daných podmínek mít určitou částku

34

Mezi politiku ČNB nepatří:

Provádění regulace a dohledu nad finančním trhem

35

Jake jsou hlavní tržní segmenty?

Akciový, peněžní a dluhopisový trh

36

Primární trh je pro emitenty:

Zdrojem novych finančních prostředku

37

Investor je v bodu zlomu kdyz:

Nerealizuje ani zisk ani ztrátu

38

Komoditní trh kolísá:

Nejvíce ze všech trhu

39

Pojem národní fond vyjadřuje:

Podílový fond zaměřené na určitě teritorium

40

Pojem Blue Chip je:

Akcie největších a nej likvidačních akciových spolecnosti

41

Kótováný cenný papír je:

Přijaty k obchodování na burze nebo RM systému

42

Burza cenných papíru není trhem:

Neverejnym

43

Klient investoval 30 000 do podílového fondu s kurzem 1,2. Kolik nakoupil podílových listu?

25 000 podílových listu

44

Akciový index je:

Založen na určitém portfoliu akcii na trhu, není možné jej obchodovat přímo protoze je to index a ne financni produkt.