Vitejte v Ceské Sporitelně Flashcards Preview

Banking > Vitejte v Ceské Sporitelně > Flashcards

Flashcards in Vitejte v Ceské Sporitelně Deck (41):
0

Co patří do zákaznické orientace?

Užitek
Zážitek
Vztah

1

Jake jsou body užitku?

1. Vztah budujeme na základě nejlepšího porozumění životním situacím, potřebám a SCUMM
2. Poskytujeme taková poradenství, které naplní životní potřeby v každé fázi životního cyklu. Aktivním vysvětlováním a ověřováním užitku budujeme loajalitu.
3. Plnění náročných a rostoucích cílů jde s kvalitou. Zákazník se bude vracet.

2

Motto užitku?

Mají pro me užitečná řešení.

3

Jake je motto zážitku?

Je to pro me snadné a příjemné.

4

Jake jsou body zážitku?

1. S klienty mluvíme srozumitelně
2. Parametry, užitek a Fin. Výhodnost jsou pro klienty a poradce srozumitelné
3. Prostředí, komunikace procesy a dokumentace jsou příjemné a pozitivní, konkurenceschopné do rychlosti, jednoduchosti a srozumitelnosti

5

Jake je motto vztahu?

Mají mou důvěru a uznáni.

6

Jaké jsou body vztahu?

1. Naše komunikace a reklama se shoduje se zkušeností, kterou klienti budou mít
2. Zaměstnanci jsou českou klientelou uznáni jako odbornici
3. Ceska sporitelna je uznána celou spolecnosti za podporu

7

Jaká je organizační struktura ČS?

Divize 1 - útvary předsedy představenstva a generálního ředitele

Divize 2 - financni rizeni

Divize 3 - financni trhy

Divize 4 - komercni bankovnictvi

Divize 5 - drobné bankovnictví

Divize 6 - řízení rizik

Divize 8 - provoz

8

Co spadá do divize 1?

Kancelář spolecnosti
Firemni komunikace a CSR
Rizeni kvality a služeb
Interní audit
Lidské zdroje
Marketing
Ekonomické a strategické analýzy
Digital Service Unit

9

Co spadá do divize 2?

Procesní rizeni
Účetnictví, kontroling a business inteligence
Rizeni majetku
Rizeni bilance Fin. Skupiny

10

Co spadá do divize 3?

Financování
Investiční bankovnictvi
Financni trhy - obchodování a prodej
Financni trhy - retail distribution

11

Co spadá do divize 4?

Firemni klientela
Realitní obchody
Komunální financování
Large Corporates
Corpor. Cash management a podpora prodeje
Rizeni produktu korporátniho bankovnictvi

12

Co spadá do divize 5?

Rizeni retailových segmentu
Rizeni retailových produktu a procesu
Financni plánování a analýzy
Distribuce
Přímé bankovnictvi
Kartové centrum
Externí prodej kooperace

13

Co spadá do divize 6?

Centrální rizeni rizik
Rizeni úvěr. korpor. A retail bankovnictvi
Restrukturalizace a vymáhání
Bezpečnost
Právní služby
Comliance
Podpora

14

Co spadá do divize 8?

Rizeni provozu
Platebni styl
Wholesale back office
Sprava uctu a klientske dokumentace
Sprava uctu a vymahani
Klientské centrum
It a projekty

15

Jake jsou dceřinné spolecnosti erste?

ČS - penzijní společnost
sAutoleasing
Realitní společnost ČS
Factoring ČS
Stavební spořitelna ČS
Erste Corporate Finance
brokerjet ČS
Erste Grantika Advisory
REICO investiční společnost ČS
ERSTE Leasing
ČS do domu
Erste Energy Services

16

Co má na starosti ČS - penzijní společnost, a.s.?

Provozování produktu doplňkového penzijního spoření (III. pilíř)
Provozování p. Důchodového spoření (II. pilíř)
Provozování p. Penzijního připojisteni prostřednictvím transformována ho fondu (bývalé penzijní připojisteni)

17

Co ma na starosti sAutoleasing a.s.?

Poskytování služeb finančního a operativního leasingu a financování potřeb formou spotřebitelského úvěru občanům a podnikatelům

18

Co je to operativní leasing?

Operativní leasing = předmět nájmu (nejčastěji vozidlo) zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti i po skončení smlouvy

19

Co je finanční leasing?

financovaný předmět je po celou dobu majetkem financující (leasingové) společnosti a teprve na konci leasingu přechází vlastnictví na zákazníka

20

Co ma na starosti Realitní společnost České sporitelny,a.s.?

Poskytování komplexních realitních služeb klientům

21

Co ma na starosti Factoring České spořitelny, a.s.?

Financování krátkodobých pohledávek, jejich správa a inkaso

22

Co ma na starosti Erste Corporate Finance a.s.?

Poskytování poradenských služeb v oblasti investičního bankovnictví a podnikového finančního poradenství

23

Co má na starosti brokerjet ČS?

Prodej cenných papíru prostřednictvím online aplikace

24

Co ma na starosti Erste Grantika Advisory?

Poskytování poradenských služeb v oblasti EU dotaci

25

Co má na starosti REICO investiční společnost ČS?

Poskytování služeb s investováním do otevřených podílových fondů

26

Co má na starosti ERSTE Leasing a.s.?

Provozování leasingových produktů hlavně pro zemědělství a stavebnictví

27

Co má na starosti ČS do domu?

Externí zprostředkování produktů ČS

28

Co má na starosti Erste Energy Services, a.s.?

Zprostředkování obchodu s elektřinou.

29

Kdy vznikla společnost ERSTE?

1819

30

Kolik má Erste klientů?

16,5 mil.

31

Kolik má Erste zaměstnanců?

46 000

32

Kolik má Erste obchodních míst?

2900

33

Jake země jsou součásti Erste?

ČR
Slovensko
Rakousko
Slovinsko
Chorvatsko
Srbsko
Rumunsko
Maďarsko

34

Jake jsou dalsi projekty CS?

Diversiras
Nadace Depositum Bonum
Nadace České spořitelny

35

Čím se zabývá Diversitas?

Bezbariérové pobocky
Podpora rovných příležitosti
Dobrovolnický program

36

Čím se zabývá nadace České sporitelny?

Pomáhá seniorům
Lidem s mentálním a kombinovaným postižením
Sociálně vyloucenym

37

Čím se zabývá Nadace Depositum Bonum?

Vzdělaní mladých lidi
Dnešní financni svět
Generální partner VŠE
Podporuje studenty iCollege

38

Co jsou symboly Diversitas?

Gender
Transition - bez bariér
Grant-flexi - flexibilní formy prace pro ČS
Čáp
Moudrá sova
Zdravá ČS

39

Eticky kodex ČS ve zkratce:

1. Klient a jeho zájmy jsou pro nás na 1. místě.
2. Jednáme profesionálně.
3. Jsme tým, jsme spoluhráči a jdeme za společným cílem.
4. Důvěřujeme si a spolupracujeme.
5. Netolerujeme diskriminaci a jakoukoliv formu nátlaku.
6. Žijeme podle našich hodnot: spolehlivost, vnímavost, vstřícnost, srozumitelnost
7. Cítíme právo a zákony.
8. Předcházíme střetu zájmů.
9. Jsme loajální ke skupině.
10. Chráníme majetek i jméno skupiny.

40

Jake je motto ČS?

Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.