Pojisteni flexi Flashcards Preview

Banking > Pojisteni flexi > Flashcards

Flashcards in Pojisteni flexi Deck (54):
0

Výhody flexi pro dospělé při závažné životní události

Pojistime všechny tři stupně invalidity, celou částku vyplácíme hned

U pojisteni vážných onemocnění nerozlisujeme, zda diagnóza vznikla z onemocnění nebo úrazu

Pojistíme i člověka, který v minulosti prodělal velmi vážné onemocnění

1

Flexi pro dospělé v případě hospitalizace nebo pracovni neschopnosti

U pracovní neschopnosti se nevidíme tabulkami, plníme i za pracovni úrazy a nemoci z povolání

Pracovni neschopnost nabízíme i OSVČ, kteří si neplatí nemocenské pojisteni

U hospitalizace plníme již po 24 hodinách pobytu v nemocnici

2

Flexi pro deti

Nerozlisujeme rizikové skupiny a plníme do 25 let veku

Dětem do 25 let bez přirážky pojistime povoláni i registrované sporty včetně profesionální úrovně ( ne fotbal a hokej)

3

Dalsi výhody oproti jiným pojišťovnám

Jako jediní nabízíme pojisteni rizikových rekreačních sportu zdarma

Plníme i události, které vzniknou mimo ČR kdekoliv na světe

4

Jaká pojišťovna za námi stoji a odkdy?

2008
Vienna Insurance Group

5

Koho pojistime v rodinném pojisteni?

2 dospělé a 5 deti

6

Co pojisteni umí?

Pojisteni rizik od úmrtí, invaliditu, vázne onemocnění úrazy

Předběžné krytí od 3. Dne po podpisu

Pojistné vložené do grantového fondu ma 1,9%p.a.

Umožňuje vybrat část kapitálové hodnoty v době trvání smlouvy

Daňové úlevy - až 12 000 CZK ročně, úspora 1800

Nastavení individuálního rizika se zlevní pojisteni

Lze sjednat lineárně klesající částku na určitou dobu - pojisteni smrti, vážných nemoci a invalidity

7

Jake jsou bonusy?

Pojisteni rizikových rekreačních sportu pro dospělé na 30 dnu zdarma a pro deti po celou dobu pojisteni

Bonus za věrnost ve výši 5% po 15 letech trvání smlouvy, pokud je na 20 let

Bonus za bezeskodny průběh ve výši 10% z celkového rizikového pojistného klient získá každých 5 let, pokud nebyla škodná událost

8

Riziková skupina 1?

V nevyrobni oblasti, sporty rekreacne

9

Riziková skupina 2?

Všechna povoláni ve výrobní oblasti se zvýšeným rizikem úrazu, sporty vykonávané registrovaně ve sportovních organizacích do úrovně krajského přeboru včetně

10

Riziková skupina 3?

Povoláni, sportovní nebo jiná zájmová cinnost s velmi vysokým rizikem úrazu
Registrovaný sport nad úroveň krajské soutěže - mimo sporty zařazené do 4. kategorie

11

Riziková skupina 4?

Prace s velmi vysokým stupněm ohroženi zdraví, vojáci na bojových misích, sporty vykonávané profesionálně mimo hokej a fotbal

12

Jak aktivovat pojisteni rekreačních sportu?

Pomoci sms nejpozději do 23 hodin předchozího dne-přesune se do 4. Rizikové skupiny bez zvýšení pojistného
Vylučuje se na závody a soutěže

13

Jake pojisteni je povinné?

Pojisteni pro případ smrti z jakýchkoliv příčin

14

Na jaká rizika lze pojistit?

Pojisteni zivota
Invalidita a vážné onemocnění
Úrazové pojištění
Pracovní neschopnost
Pobyt v nemocnici

15

Pojisteni zivota

Proč? Pro nejbližší, zajištění úvěru a hypoték

Při individuálním konci se částka automaticky sníží na 10 000 CZK

U dvou dospělých je důležitý vek mladšího

Základní pojistná částka je 10 000

U závislých osob nastavit 1-3 násobek ročního přijmu, kombinace 2-6

V případe úmrtí pojistného vyplácíme oprávněně osobě částku ke dni úmrtí

16

Doplňkové pojisteni pro smrt z jakýchkoliv příčin?

Lze sjednat lineárně klesající pojistnou částku a individuální konec pojisteni ve veku x
Vyplácí se ke dni úmrtí

17

Invalidita a vážná onemocnění

Proč sjednat pojisteni?

Pokryti výpadku přijmu při dlouhodobé léčbě velmi vážných onemocnění
Financni prostředky na zdravotni pomůcky, doplňkové léčby a rehabilitaci

18

Invalidita a vážná onemocnění

Co je důležité?

2 varianty pojisteni - základní a kompletní (kompletní je jen o 30% dražší nez základní)

Lze sjednat lineárně klesající částku a individuální konec v určitém veku

Do 100 000 nezkoumame zdravotni stav klienta

Výplatu lze sjednat již 30 dni od diagnózy

Nerozlisujeme, zda- li je diagnóza na základě nemoci nebo úrazu

19

Jake jsou 4 základní rizika?

Infarkt myokardu

Rakovina

Náhlá cévní mozková příhoda

Totální ledvinové selhání

20

Jak nastavit pojistnou částku u vážných onemocnění?i

18-44 let ve výši 70% čistého ročního přijmu, pro ostatní posoudit individuálně

21

Jak je to s pojistnou události u vážného onemocnění? Zaniká/vzniká?

Vyplácíme pojistnou částku a pojisteni zaniká

22

Proč sjednat pojisteni invalidity nebo dlouhodobé péče s jednorázovou výplatou pojistné částky - úraz/nemoc?

Pojistné plnění klientovi pomůže s finančními náklady na změnu životního stylu

Pro výplatu cele částky stačí prvotní přiznání příslušného stupně invalidity nebo závislosti na dlouhodobé péči

Výhodou je rozšířeni rizika a pojisteni dlouhodobé péče bez navýšení pojistného

23

Co říct klientovi při nastavení pojisteni invalidity nebo dlouhodobě pece s jednorázovou výplatou?

Platí pro invaliditu 3. stupně

Možnost sjednat lineárně klesající pojistnou částku a individuální konec pojisteni v určitém veku

Čekací doba je 1 rok, to však neplatí v případe invalidity z důvodu úrazu

U pojistné částky do 100 000 nezkoumame zdravotni stav klienta

24

Co kdyz nastane pojistná událost u pojisteni invalidity nebo dlouhodobé péče s jednorázovou výplatou pojistné částky - úraz/nemoc?

V případe uznáni invalidity 3. stupně nebo závislosti 2. stupně vyplácíme částku a pojisteni zaniká

25

Jak nastavit pojisteni invalidity nebo dlouhodobé péče s jednorázovou výplatou?

18-34 let - 2nasobek ročního čistého přijmu
35-44 let - 1,5 násobek ročního přijmu
45-59 let - 1,25 násobek ročního přijmu
Ostatní - individuálně

26

Jake jsou výhody připojisteni k pojisteni invalidity nebo dlouhodobé peče s jednorázovou výplatou pojistné částky (1. a 2. stupeň)

Možnost výběru jedné ze dvou variant pojisteni pro případ invalidity 2. stupně nebo 1. a 2. stupně zároveň)

Připojisteni invalidity 2. stupně je o 65% levnější než pojištění 1. a 2. stupně zároveň

Lze sjednat pouze ke sjednanemu pojisteni invalidity s jednorázovou výplatou pojistné částky

Čekací doba je dvouletá, z důvodu invalidity úrazem to neplatí

U pojistné částky do 100 000 nez koumiss zdravotni stay

27

Urazove pojisteni

Pojisteni pro případ smrti následkem úrazu

Proč sjednat?

Zabezpečení blízkých při nečekané události

28

Jak plníme v případe úrazu u pojisteni pro případ smrti následkem úrazu?

Při smrti následkem úrazu vyplácíme oprávněné osobě sjednanou pojistnou částku

U úmrtí při dopravní nehodě vyplatí me dvojnásobek sjednané pojistné. částky do 1 mil Kč

U pojistných částek nad 1 milion vyplácíme částku za smrt úrazem + 1 milion

Při úmrtí následkem úrazu do 3 let od sjednání pojisteni vyplácíme pojistné plnění bez ohledu na to, zda-li bylo za danou pojistnou událost vyplaceno pojistné plnění za trvale následky úrazu

29

Jak nastavit pojistnou částku u pojisteni smrti následkem úrazu?

Bez závazku: nic
Manžel/ partner - 1-3nasobek ročního přijmu
Dítě/ deti - 1-3nasobek ročního čistého přijmu
Rodiče, jiné osoby - 1-3nasobek ročního přijmu
Jakákoliv kombinace - 2-6nasobek přijmu

30

Proč sjednat pojisteni trvalých následku s progresi od 0,5 nebo od 10 %?

V případe, ze úraz zanechá trvale následky, pojistné plnění pomůže klientovi s úhradou finančních nákladu spojených se změnou životního stylu

Možnost sjednat obě varianty na jedné smlouvě zároveň

31

Jak je vyplácené pojisteni s progresi u úrazu 0,5%/10 %- 25% včetně?

% z jednonásobku pojistné částky

32

Jak je to s pojistnou události u progrese u mnohcetnych poranění?

Procenta tělesného poranění se sčítají, musí to byt do 100 %.

33

Proč sjednat pojisteni denního odškodného - úraz?

Na úhradu nákladu léčby spojené s úrazem

Není nutná pracovní neschopnost pojištěného

Do 750 CZK na den včetně bez nutnosti dokládat výši přijmu

34

Jak se řeší pojistná událost u denního odškodnění?

Pokud byla léčba alespoň 8 dni, vyplácíme plnění za každy den

2 varianty - s progresi a bez progrese

U progresivního vyplácí dvojnásobek ( od 85. Dne) nebo trojnásobek ( od 183.dne)

Maximální pojistná částka je 3000 ( u progrese 1000/ den)

Maximální doba plnění je 365 dni.

35

Jak nastavit pojistnou částku u denního odškodného s progresi?

U polyteaumat - vicečetná poranění
Dlouhodobé léčeni úrazu

Pokud není sjednané připojisteni k pracovni neschopnosti následkem úrazu, pomůže nahradit ušlý příjem

36

U jakých URAZU zaznamenáme výrazně připojisteni progrese?

Otřes mozku těžkého stupně s hospitalizaci 5 dni

Roztrzeni jater

Zlomenina vnitřního kotníku operovaná

37

Jake jsou příklady plnění trvalých následku s progresi a kolik je to procent?

Úplná ztráta zraku obou očí 100%

Ztráta jedné ledviny nebo její části 25%

Omezeni hybnosti páteře těžkého stupně 55%

Omezeni hybnosti pravého loketního kloubu 18%

Ztráta ruky v zápěstí 60%

Omezeni pohyblivosti kyčelního kloubu těžkého stupně 30%

Ztráta všech prstu nohy 15%

38

Proč sjednat pracovni neschopnost?

Do rovnala rodinný rozpočet v době pracovni neschopnosti

Lze sjednat pro OSVČ plátce i neplatné státní nemocenské

Do 750 den není nutné dokládat výši přijmu

39

Jake jsou varianty pracovni neschopnosti?

Od 15., 29. Nebo 57. Dne pracovni neschopnosti u varianty od 64. Dne vyplatí zpětné pojistnou částku od 1. dne pracovni neschopnosti

Maximální počet dni plnění je 548

40

Jaký je vzorec pro výpočet pojistné částky na den v případe pracovni neschopnosti?

Čistá mzda-nemocenská (60% čistého přijmu)/30

41

Jake jsou výhody připojisteni úrazu k pracovní neschopnosti?

Pracovni neschopnost z důvodu úrazu lze sjednat jako připojisteni k pojisteni pracovni neschopnosti z důvodu nemoci, slouží k pokryti pracovních úrazu
Maximální počet dni plnění je 548

42

Proč sjednat pojisteni hospitalizace úrazu nebo nemoci?

Pojistné plnění nahrazuje ušlý příjem nebo slouží k úhradě nákladu za nadstandardní pokoj či peci

43

Co je dobre vědet u pojisteni hospitalizace?

Čekací doba je 2 mesice ( neplatí u hospitalizace z důvodu úrazu)

Zvláštní je čekací doba z důvodu hospitalizace u porodu, zubního ošetření, zhotovení zubních náhrad a chirurgie či ortopedie - 8 měsíců

Z důvodu těhotenství je čekací doba 3 mesice

44

Jake jsou parametry dětského pojisteni?

Pojisteni dítěte do 25 let bez rozlišování rizikových skupin, není nutné hlásit ukončení studia ani pokud dítě začne vykonavat rizikový sport nebo rizikové povoláni
Každé dítě ma na sve smlouvě vlastní rizika
Nemusí ho sjednávání zákonný zástupce, ale vždy tam musí byt jeho podpis a jméno a příjmení se vztahem

45

Na jaká rizika lze dítě pojistit?

Úraz
Velmi vážná onemocnění
Pobyt v nemocnici

46

Jaká je výlukách u dětského pojisteni?

Hokej a fotbal - tréninky či zápasy

47

Jak funguje dětské pojisteni trvalých následku s progresi 0,5% ?

Utrpí-li úraz, jehož následky dosáhnou 0,5%!trvaleho poškozeni, vyplácíme příslušné procento ze sjednané částky

48

Jak nastavit pojistnou částku u dětského pojisteni s progresi?

Trojnásobek ročního čistého přijmu dospělého pojištěného

49

K čemu je dobre pojisteni denního odškodného dětského pojisteni - úraz?

Na náklady léčby
Dojde li k úrazu ditete, jehoz lecba presahla alespoň 8 dnu, vyplácíme za každy den doloženého léčeni úrazu

50

Jak nastavit pojistnou částku na denní odškodné u dítěte úrazu?

Doporučuje se 300 CZK na den

51

Jake jsou výhody pojisteni pro případ smrti následkem úrazu u dítěte?

V případe úmrtí u dopravní nehody vyplácíme dvojnásobek, u normální smrti jen sjednanou částku.

52

Jake jsou výhody pojisteni velmi vážných onemocnění u pojištěného dítěte?

U velmi vážného onemocnění se vyplatí sjednané částka a toto pojisteni zaniká. Doporučuje se nastavit trojnásobek ročního čistého přijmu u dospělého.

53

Jak nastavit pojisteni hospitalizace úrazu nebo nemoci u dítěte?

Od hospitalizace překračující 24 hodin vyplácíme od prvního dne hospitalizace až Max. Do 365 dnu.
Doporučena částka je 300-400 CZK/ den